2004
Volume 29 Number 1
 • ISSN: 1381-0065
 • E-ISSN: 2772-7726

Abstract

Abstract

This article investigates ‘nose books’ (neusboekjes) and their social functions in the Early Modern Low Countries. Nose books are short literary texts written in the form of joyful ordinances that can be found in bound volumes (Sammelbände). These volumes contain a number of separately printed works, such as almanacs, prognostications and popular texts, which were subsequently bound together. Unlike previous studies, which have largely considered nose books as purely entertaining, this article demonstrates that nose books were initially sold as a form of political satire. As such, they encouraged societal engagement. However, over the course of the eighteenth century, the political undertone of nose books was no longer part of people’s reading experiences. These later readers appreciated the parody of the official ordinance instead.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/JNB2022.011.VERS
2022-09-01
2023-04-01
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13810065/29/1/JNB2022.011.VERS.html?itemId=/content/journals/10.5117/JNB2022.011.VERS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Arblaster, Paul, From Ghent to Aix: How They Brought the News in the Habsburg Netherlands. Leiden/Boston: Brill, 2014.
  [Google Scholar]
 2. Baker, Sharon, ‘From Satire to Silence: Hans Sachs’s Commentary on Civic Decline’. Proefschrift, University of London, 2017.
  [Google Scholar]
 3. Bellingradt, Daniel en AnnaReynolds (red.), The Paper Trade in Early Modern Europe. Leiden/Boston: Brill, 2021.
  [Google Scholar]
 4. Bellingradt, Daniel, Vervlechting van de papiermarkt. De Amsterdamse papierhandel in de achttiende eeuw. Hilversum: Verloren, 2021.
  [Google Scholar]
 5. Boels, Henk, Overheidsfinanciën tijdens de Republiek en het Koninkrijk, 1600-1850. Hilversum: Verloren, 2012.
  [Google Scholar]
 6. Boerma, Nico, AernoutBorms, AlfonsThijs en JoThijssen, Kinderprenten, volksprenten, centsprenten, schoolprenten. Populaire grafiek in de Nederlanden 1650-1950. Nijmegen: Vantilt, 2014.
  [Google Scholar]
 7. Borms, Aernout, Centsprenten: massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal. Den Haag: Uitgeverij d’Jonge Hond, 2010.
  [Google Scholar]
 8. Braekman, Willy Louis, Hier heb ik weer wat nieuws in d’hand. Marktliederen, rolzangers en volkse poëzie van weleer. Gent: Mens en Cultuur uitgevers, 1990.
  [Google Scholar]
 9. Dekker, Rudolf, Holland in beroering. Oproeren in de 17de en 18de eeuw. Amsterdam: Ambro/Anthos, 1982.
  [Google Scholar]
 10. Dover, Paul M., The Information Revolution in Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
  [Google Scholar]
 11. Dreiskämper, Petra, ‘Redeloos, radeloos, reddeloos’. De geschiedenis van het rampjaar 1672. Hilversum: Verloren, 1998.
  [Google Scholar]
 12. Folkerts, Suzan en GarreltVerhoeven, Deventer Boekenstad. Twaalf eeuwen boekcultuur aan de IJssel. Zutphen: Walburg Pers, 2018.
  [Google Scholar]
 13. Gelderblom, Oscar, The Political Economy of the Dutch Republic. Londen/New York: Routledge, 2016.
  [Google Scholar]
 14. Gnirrep, W.K., J.P.Gumbert, J.A.Szirmai, Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, 1992.
  [Google Scholar]
 15. Gouw, Johannes ter, De Oude Tijd. Haarlem: A.C. Kruseman, 1871.
  [Google Scholar]
 16. Pleij, Herman, Het Gilde van de blauwe schuit: literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen. Amsterdam: Meulenhoff, 1983.
  [Google Scholar]
 17. Lamal, Nina, ‘Commerce and Good Governance: The Broadsheet Ordinances in the Van der Meulen Archive’, in: Broadsheets. Single-Sheet Publishing in the First Age of Print, AndrewPettegree (red.). Leiden/Boston: Brill, 2017, 207-240.
  [Google Scholar]
 18. Man, Maria Goverdina Antonia de, ‘Het Neuzengilde of dat van Nazarius of Nazareth’, in: Jaarboek van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Munt- en Penningkunde. Amsterdam: Johannes Müller, 1915, 99-129.
  [Google Scholar]
 19. Niet, Marco de, ‘De Januskop van de achttiende-eeuwse Nederlandse almanak’, in: B.P.M.Dongelmans, F.P.van Oostrom, Peter vanZonneveld, Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1995, 69-82.
  [Google Scholar]
 20. Niet, Marco de, ‘De bewooners der twaalf Zodiakx Herbergen’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman16, 1993, 17-23.
  [Google Scholar]
 21. Nieuwenhuis, Ivo, ‘Onder het mom van satire. Laster, spot en ironie in Nederland, 1780-1800’. Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, 2014.
  [Google Scholar]
 22. Panhuysen, Luc, Rampjaar 1672: hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte. Amsterdam: Atlas Contact, 2009.
  [Google Scholar]
 23. Pettegree, Andrew en Arthurder Weduwen, ‘What was published in the seventeenth-century Dutch Republic?’, in: Livre. Revue Historique, 20181, 1-22.
  [Google Scholar]
 24. Pettegree, Andrew, ‘Broadsheets: Single-Sheet Publishing in the First Age of Print. Typology and Typography’, in: Broadsheets. Single-Sheet Publishing in the First Age of Print, AndrewPettegree (red.). Leiden/Boston: Brill, 2017, 3-32.
  [Google Scholar]
 25. Potter, Frans de, Gent, van den oudsten tijd tot heden. Gent: Drukkerij C. Annoot-Braeckman, 1887.
  [Google Scholar]
 26. Roper, Amelie, ‘German Music Broadsheets, 1500 to 1550: Production, Persuasion and Performance’, in: Broadsheets. Single-Sheet Publishing in the First Age of Print, AndrewPettegree (red.). Leiden/Boston: Brill, 2017, 400-441.
  [Google Scholar]
 27. Rutten, Willibrord, De vreselijkste aller harpijen. Pokkenepidemieën en pokkenbestrijding in Nederland in de 18e en 19e eeuw. Proefschrift, Wageningen Universiteit, 1997.
  [Google Scholar]
 28. Sabbe, Maurits, Brabant in ’t verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw. Antwerpen: Kesseler, 1933.
  [Google Scholar]
 29. Salman, Jeroen, ‘“Van sodanige Almanacken, die gevult zijn met ergerlijcke bijvoegselen en oncuyse en onstigtelijcke grillen”. Populaire leesstof in zeventiende-eeuwse almanakken’, in: Literatuur10, 1993, 74-80.
  [Google Scholar]
 30. Salman, Jeroen, Populair drukwerk in de Gouden Eeuw: de almanak als lectuur en handelswaar. Zutphen: Walburg Pers, 2011.
  [Google Scholar]
 31. Schuur, A.J., ‘Wat moet ik voor mijn neus betalen? Over twee achttiende-eeuwse “neusboekjes”’, in: Spektator 8 (1978-1979), 104-118.
  [Google Scholar]
 32. Steen, Jasper van der, ‘The Political Rediscovery of the Dutch Revolt in the Seventeenth-Century Habsburg Netherlands’, in: Early Modern Low Countries1, 2017, 297-317.
  [Google Scholar]
 33. Versendaal, Rozanne, ‘Fourrer son nez partout: pratiques éditoriales et pratiques festives autour du nez dans les anciens Pays-Bas’, 2019. Geraadpleegd op 16februari2022, https://histoirelivre.hypotheses.org/4550.
  [Google Scholar]
 34. Versendaal, Rozanne, ‘Le mandement joyeux et la culture joyeuse en France et dans les anciens Pays-Bas (XVe-XVIIe siècles)’. Proefschrift, Universiteit Utrecht, 2022.
  [Google Scholar]
 35. Vervliet, Hendrik, Sixteenth-Century Printing Types of the Low Countries. Leiden/Boston: Brill, 1968.
  [Google Scholar]
 36. Weduwen, Arthur der en AndrewPettegree, ‘Forms, Handbills and Affixed Posters. Surveying the Ephemeral Print Production of the Seventeenth-Century Dutch Republic’, in: Quaerendo50, 2020, 15-40.
  [Google Scholar]
 37. Weduwen, Arthur der en AndrewPettegree, The Dutch Republic and the Birth of Modern Advertising. Leiden/Boston: Brill, 2019.
  [Google Scholar]
 38. Weduwen, Arthur der, ‘Everyone has hereby been warned. The Structure and Typography of Broadsheet Ordinances and the Communication of Governance in the Early Seventeenth-Century Dutch Republic’, in: Broadsheets. Single-Sheet Publishing in the First Age of Print, AndrewPettegree (red.). Leiden/Boston: Brill, 2017, 240-270.
  [Google Scholar]
 39. Weduwen, Arthur der, ‘Extraordinary Newspapers for Extraordinary Times. Satirical Newspapers in the Dutch Republic, 1661-1691’, in: Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century, 1618-1700, deel 1, 153-157.
  [Google Scholar]
 40. Weduwen, Arthur der, ‘The politics of print in the Dutch Golden Age: the Ommelander Troubles (c. 1630-1680)’, in: Print and Power in Early Modern Europe, NinaLamal, JamieCumby and HelmerJ. Helmers (red.). Leiden/Boston: Brill, 2021, 48-177.
  [Google Scholar]
 41. Weduwen, Arthur der, Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century, 1618-1700, deel 1 en deel 2. Leiden/Boston: Brill, 2017.
  [Google Scholar]
 42. Wilkinson, Alexander S., AlejandraUlla Lorenzo, Alba de laCruz, ‘A Survey of Printed Spanish Broadsheets, 1472-1700’, in: Broadsheets. Single-Sheet Publishing in the First Age of Print, AndrewPettegree (red.). Leiden/Boston: Brill, 2017, 57-75.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/JNB2022.011.VERS
Loading
/content/journals/10.5117/JNB2022.011.VERS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error