De opleidingseisen voor het predikantschap in het licht van de traditie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 73, Issue 2
 • ISSN: 0165-2346
 • E-ISSN: 2773-1847

Abstract

Abstract

In 2021, the General Synod of the Protestant Church in the Netherlands decided on differentiation within the one office of the minister of the Word. It is almost certain that the hitherto strict condition of a full academic training with knowledge of the Biblical languages will be abandoned for this purpose. This means nothing less than a break with centuries of reformed tradition. This article examines the considerations that have played a role in the past in setting this hard condition. Dominant was the often not explicitly articulated view that the church of the Reformation is fundamentally the church of the Word.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/KT2022.2.005.JONG
2022-06-01
2023-12-03
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Aalders, M.J. (2001). De komst van de toga: Een historisch onderzoek naar het ver-dwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels, 1796-1898. Eburon.
  [Google Scholar]
 2. Aalders, M.J. (2005). 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Meinema.
  [Google Scholar]
 3. Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw, verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers (19802). J.P. van den Tol.
  [Google Scholar]
 4. Balke, W., Oostenbrink-Evers, H. (bew.) (1993). De Commissie voor de Kerkorde (1945-1950). Boekencentrum BV.
  [Google Scholar]
 5. Bijleveld, N. (2007). Voor God, Volk en Vaderland: De plaats van de hervormde predikant tussen de nationale eenwordingsprocessen in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Eburon.
  [Google Scholar]
 6. Bos, D.J. (1999). In dienst van het koninkrijk: Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland. Bert Bakker.
  [Google Scholar]
 7. Bos, D.J. (2007). De academische reputatie van predikanten in Nederland. In W.Klouwen & A.G.L.van Nieuwpoort (red.), Dominee of tentenmaker? De predikant als tolk en getuige (pp. 94-103). Kok.
  [Google Scholar]
 8. Dekker, W.L. (2022). Maak in de predikantenopleiding ruimte voor mensen met een tweede roeping. Nederlands Dagblad, 19februari2022.
  [Google Scholar]
 9. Deursen, A.Th. van (19741, 19912, 19983). Bavianen en slijkgeuzen: Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt. Van Gorcum en Co. (1); Wever (2 en 3).
  [Google Scholar]
 10. Ehrenpreis, S. (2008). Onderwijs en pedagogiek. In H.J.Selderhuis (red.), Calvijn: Handboek (pp. 476-485). Kok.
  [Google Scholar]
 11. Fafié, Th.A. (2016). Opleiden tot luthers predikant: Het Evangelisch-Luthers Semina-rium 1816-1876>. Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel.
  [Google Scholar]
 12. Frijhoff, W.T.M. (1994). Inspiration, instruction, compétence? Questions autour de la sélection des pasteurs réformés aux Pays-Bas, XVIe-XVIIe siècles. Paedagogica Historica, 30, 13-38.
  [Google Scholar]
 13. Frijhoff, W.T.M. (2017). De Reformatie als godsdienst van het woord. In H.L.Ph.Leeuwenberg, H.Slechte & T.J.S.van Staalduine (red.), De Reformatie: Breuk in de Europese geschiedenis en cultuur (pp. 131-142). WalburgPers.
  [Google Scholar]
 14. Haitjema, Th.L. (1951). Nederlands Hervormd kerkrecht. G.F. Callenbach.
  [Google Scholar]
 15. Harinck, G., Berkelaar, W. (2017). Domineesfabriek: Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen. Prometheus / Bert Bakker.
  [Google Scholar]
 16. Harten-Tip, A. van (2018). De Dordtse Kerkorde 1619: Ontwikkeling, context en theologie. KokBoekencentrum Academic.
  [Google Scholar]
 17. Heitink, G. (2001). Biografie van de dominee. Ten Have.
  [Google Scholar]
 18. Hooyer, C. (1846). Kerkelijke Wetten voor de Hervormden in het Koningrijk der Nederlanden. Joh. Noman en Zoon.
  [Google Scholar]
 19. Jong, K.-W. de (2018). Sacramentsbevoegdheid: van uitzondering naar regel. Pleidooi voor aanpassing van de kerkorde. Kerk en Theologie, 69(3), 272-285.
  [Google Scholar]
 20. Kercken-ordeninge; Gestelt indê Nationalen Synode der Ghereformeerde Kercken te samen beroepen eñ gehouden by laste vande Hooghmo : Heeren Staten Generael van de Vereenighde Nederlanden Binnen Dordrecht, inden Iare 1618. ende 1619 (1620). Salomon de Roy.
  [Google Scholar]
 21. Kuyper, A. (1893-1894). Encycopaedie der heilige godgeleerdheid, I-III. J.A. Wormser.
  [Google Scholar]
 22. Kuyper, H.H. (1891). De opleiding tot den dienst des Woords bij de gereformeerden. Nijhoff.
  [Google Scholar]
 23. Lange, A. de (1987). De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de theologie: Een onderzoek naar de ontwikkeling van het theologiebegrip van J.H. Gunning Jr. (1829-1905). Mondiss.
  [Google Scholar]
 24. Lieburg, F.A. van (1996). Profeten en hun vaderland: De geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816. Boekencentrum.
  [Google Scholar]
 25. Lieburg, F.A. van (1998). Kleine professoren, halve dominees, fijne dokters: oefenaars op de pastorale markt in de vroegmoderne tijd. Documentatieblad Nadere Reformatie, 22(1), 1-25.
  [Google Scholar]
 26. Lieburg, F.A. van (2003). Preachers between Inspiration and Instruction: Dutch Reformed Ministers without Academic Education (Sixteenth-Eighteenth Centuries). Dutch Review of Church History, 83, 166-190.
  [Google Scholar]
 27. Maag, K. (2008). Calvijns bijdrage aan de universiteit van Genève. In Balke, W., Klok, J.C. & W.van ’t Spijker (red.). Johannes Calvijn: Zijn leven, zijn werk (pp. 291-293). Uitgeverij Kok.
  [Google Scholar]
 28. Nauta, D. (1971). Verklaring van de kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Neder-land. J.H. Kok N.V.
  [Google Scholar]
 29. Niet, J. de (2006). Ziekentroosters op de pastorale markt, Erasmus Publishing.
  [Google Scholar]
 30. Nissen, P.J.A., Den Boer, W.A. (2006). Pastoraat of universiteit. In H.J.Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis (pp. 197-205). Uitgeverij Kok.
  [Google Scholar]
 31. Post, H.A. (2006). De kerkelijk werker en het ambt. Uitgeverij Kok.
  [Google Scholar]
 32. Roelevink, J. (1992-1993). Het rapport van de commissie Van der Duyn van Maasdam over het hoger onderwijs uit 1814. Batavia Academica, 10, 1-61.
  [Google Scholar]
 33. Rooden, P.T. van (1991). Van geestelijke stand naar beroepsgroep. De professio-nalisering van de Nederlandse predikant, 1625-1874. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 17(4), 361-391.
  [Google Scholar]
 34. Tukker, C.A. (1970). The Recruitment and Training of Protestant Ministers in the Netherlands in the Sixteenth Century. Miscellanea Historiae Ecclesiasticae, 3, 198–215.
  [Google Scholar]
 35. Vergunst, P.J. (2022). Domineestekort. De Waarheidsvriend, 3februari2022.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/KT2022.2.005.JONG
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error