De classispredikant: pastor pastorum? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 74, Issue 2
 • ISSN: 0165-2346
 • E-ISSN: 2773-1847

Abstract

Abstract

In 2018 the minister of the so-called ‘classis’ (Dutch: ) was introduced in the Protestant Church of the Netherlands. In the long process that preceded this new function the question was (and still is) regularly posed: is the classispredikant a ? We use the theory of communicative action of Jürgen Habermas to analyze in what way the more administrative authority of the classispredikant may have an impact on the confidentiality between him and the pastors during his regular and specific visits. In this article we conclude that the classispredikant is a pastor, but not specifically a . This is a consequence of his broader task - also being a pastor for elders, deacons etc. of the congregation - and of his administrative authority.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/KT2023.2.004.IPER
2023-04-01
2024-06-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01652346/74/2/KT2023.2.004.IPER.html?itemId=/content/journals/10.5117/KT2023.2.004.IPER&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Baptism, Eucharist and Ministry (1982). Geneva: World Council of Churches.
  [Google Scholar]
 2. Beek, A. van de, (2012). Lichaam en Geest van Christus. De theologie van de kerk en de Heilige Geest. Meinema.
  [Google Scholar]
 3. Boon, R. (1965). Apostolisch ambt en reformatie. Primair probleem der oecumene. Callenbach.
  [Google Scholar]
 4. Borght, Ed.A.J.G. van der (2000). Het ambt her-dacht. De gereformeerde ambtstheologie in het licht van het rapport Baptism, Eucharist and Ministry (Lima, 1982) van de theologische commissie Faith and Order van de Wereldraad van kerken. Meinema.
  [Google Scholar]
 5. Borght, Ed.A.J.G. van der (2007). Theology of Ministry. A Reformed Contribution to an Ecumenical Dialogue. Brill.
  [Google Scholar]
 6. Broeke, C. van den (2011). Bishop-in-presbytery: De classicale bisschop. NTKR2011, 5, 140-162.
  [Google Scholar]
 7. Generale Synode (2009). De hand aan de ploeg. Definitief rapport van de Stuurgroep ‘Werk in de wijngaard’, KTO 09.01.
  [Google Scholar]
 8. Generale Synode (2009). Handelingen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk, Bespreking van rapport ‘De Hand aan de ploeg’, KTO 09.01, 95-158.
  [Google Scholar]
 9. Generale Synode (2012). Notitie over de ambtsvisie van de Protestantse Kerk in Nederland, KTO 12.06.
  [Google Scholar]
 10. Generale Synode (2017). Profiel en functiebeschrijving classispredikant.
  [Google Scholar]
 11. Generale Synode (2012). Pastor Pastorum. Rapport van de Beleidscommissie Predikanten, KTO 12.10.
  [Google Scholar]
 12. Generale Synode (2012). Handelingen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk, Bespreking van rapport ‘Pastor Pastorum’, KTO 12.10.
  [Google Scholar]
 13. Generale Synode (2015). Handelingen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk.
  [Google Scholar]
 14. Generale Synode (2016). Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg.
  [Google Scholar]
 15. Generale Synode (2016). Kerk 2025: Een stap verder.
  [Google Scholar]
 16. Generale Synode (2016). Verslag van de (gedeeltelijk besloten) vergadering van de generale synode gehouden op donderdag 21 april en vrijdag 22 april 2016.
  [Google Scholar]
 17. Generale Synode (2017). Naar een cultuur van mobiliteit. Nota met een besluitvoorstel over de mobiliteit van predikanten in relatie tot roeping, flexibiliteit, werkgelegenheid en teamwork, Werkgroep Mobiliteit Kerk 2025.
  [Google Scholar]
 18. Generale Synode (2017). Profiel en functiebeschrijving classispredikant - definitief - vastgesteld door moderamen GS op 26-09-2017. (https://docplayer.nl/111542707-Profiel-en-functieomschrijving-van-de-classispredikant.htm)
  [Google Scholar]
 19. Generale Synode (2017). Verslag van de (gedeeltelijk besloten) vergadering van de generale synode gehouden op donderdag en vrijdag 16 en 17 november 2017.
  [Google Scholar]
 20. Heitink, G. (2021). Een doorbraak in de tijd. Kerk in de spiegel van de jaren zestig. KokBoekencentrum.
  [Google Scholar]
 21. Jong, K.-W. de, (2015). Welke toga draagt de bisschop, blog: https://blog.kerkenrecht.nl/2015/12/21/welke-toga-draagt-de-bisschop/.
  [Google Scholar]
 22. Jong, K.-W. de (2021). Half a bishop: A critical outline of the so-called classispredikant in the Protestant Church in the Netherlands. In L.van den Broeke & A.J.Janssen (eds.), A Collegial Bishop Revisited: Classis and Presbytery at Issue (pp. 57-73). Summum.
  [Google Scholar]
 23. Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (2019). Boekencentrum.
  [Google Scholar]
 24. Koffeman, L.J. (2020). Visite of visitatie: wat doet de classispredikant?. Website Protestantse Kerk, geraadpleegd 26 oktober 2020.
  [Google Scholar]
 25. Koningsveld, H., Mertens, J. (1992). Communicatief en strategisch handelen. Inleiding tot de handelingstheorie van Habermas. Coutinho.
  [Google Scholar]
 26. Kronenburg, J. (2003). Episcopus Oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie van het bisschopsambt in een verenigde reformatorische kerk. Meinema.
  [Google Scholar]
 27. Kronenburg, J. (2011). Op zoek naar een bisschop voor de Protestantse Kerk in Nederland. NTKR. 5, 35-53.
  [Google Scholar]
 28. Meulen, H. van der (2019). Herderlijke zorg. Een profiel van het klassiek protestantse pastoraat. Kerk en Theologie, 70(2), 99-117.
  [Google Scholar]
 29. Nijssen, F.N.M. (1960). De (ver)plaatsing der predikanten. In de Waagschaal, 16, 94-92.
  [Google Scholar]
 30. Verwijs, J.W. (2018). De classispredikant als protestantse bisschop. Het project ‘Kerk 2025’.: NTKR, 2, 77-91.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/KT2023.2.004.IPER
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error