2004
Volume 74, Issue 2
 • ISSN: 0165-2346
 • E-ISSN: 2773-1847

Abstract

Abstract

Daniël Chantepie de la Saussaye (1818-1874) was an important theologian in the first decades after the new constitution of the Netherlands in 1848. Representing the but with strong ties with calvinism and influenced by revivalism, he was vividly involved in debates about positioning and restructuring the Dutch Reformed Church. This article investigates his thoughts on church ministry. Important elements are the common priesthood of all believers (including their suffrage) and church ministry as ‘personification’ of the life of the Holy Spirit in the congregation. Comparing these thoughts with the most recent statement of the Protestant Church in the Netherlands on church ministry, a shift turns out towards a stronger ranking of it as apostolic, sharing the same vocation by Christ, and towards a privatization of church ministry as a means of the Holy Spirit besides the church communities. The typical reformed concept of ministry as ‘ministry of the Word’ is weakened.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/KT2023.2.006.JANS
2023-04-01
2023-06-10
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Barth, M. (1946). Der Augenzeuge. Eine Untersuchung über die Wahrnehmung des Menschensohnes durch die Apostel. Zürich.
  [Google Scholar]
 2. Van der Borght, E.A.J.G. (2000). Het ambt her-dacht. Zoetermeer: Meinema.
  [Google Scholar]
 3. Bos, D. (1999). In dienst van het Koninkrijk. Beroepsontwikkeling van hervormde predikanten in negentiende-eeuws Nederland. Amsterdam: Bert Bakker.
  [Google Scholar]
 4. Chantepie de la Saussaye, D. (1855). Gedachten over het wezen en de behoeften der Kerk. In: D.Chantepie de la Saussaye, Verzameld Werk deel 1. (pp. 223-280). Zoetermeer: Boekencentrum.
  [Google Scholar]
 5. Chantepie de la Saussaye, D. (1860). La Crise Religieuse en Hollande. In: Verzameld Werk deel 2 (p. 359). Zoetermeer: Boekencentrum.
  [Google Scholar]
 6. Chantepie de la Saussaye, D. (z.j.). Des Doopers getuigenis. In: Al de Leerredenen deel 1 (pp. 338-360). Nijmegen: Ten Hoet.
  [Google Scholar]
 7. Chantepie de la Saussaye, D. (1861). De Herder der gemeente, ook Herder over zich zelven. In: Al de Leerredenen deel 2 (pp.114-132). Nijmegen: Ten Hoet.
  [Google Scholar]
 8. Chantepie de la Saussaye, D.Brief aan Jkvr. van Haersolte van Haerst, 3aug. 1870. Historisch Centrum Overijssel, toegangsnr. 183.
  [Google Scholar]
 9. Chantepie de la Saussaye, D.Brieven aan Nicolaas Beets (1852 en 18-2-1869) in: Beets-collectie UB Leiden.
  [Google Scholar]
 10. De Groot, A.A.M.Brouwer. Lemma in: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme. Deel 4 (pp. 63-68). Kampen: Kok.
  [Google Scholar]
 11. Heitink, G. (2021). De biografie van de dominee. Baarn: Ten Have.
  [Google Scholar]
 12. Van der Hoeven, A. (1942). Otto Gerhard Heldring. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 13. Van den Broeke, L. & Van der Borght, E. (red.). Religieus leiderschap in post-christelijk Nederland. Utrecht: KokBoekencentrum.
  [Google Scholar]
 14. Kluit, M.E. (1936). Het Réveil in Nederland 1817-1854. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 15. Koffeman, L.‘Meer gelijk dan anderen’. Het geordineerde ambt in het licht van Emden 1571’, in: Kerk en Theologie, 72/4, oktober2021, (pp. 364-378).
  [Google Scholar]
 16. Van Leerdam, Martijn. Teamvorming voor kerkprofessionals. Woord en Dienst, 70 (10).
  [Google Scholar]
 17. Van Saane, Joke. (2012). Geloofwaardig leiderschap, Zoetermeer; Meinema.
  [Google Scholar]
 18. Munsterman, H.Moeten we de priester nog wel priester noemen? Pleidooi voor een oudere terminologie. Nederlands Dagblad9-2-2022.
  [Google Scholar]
 19. Noordmans, O.Herschepping (1934). In: Verzamelde werken. Deel II (pp. 214-322). Kampen: Kok.
  [Google Scholar]
 20. Noordmans, O.Kerkelijk denken voorwaarde voor kerkorde (1938). In: Verzamelde werken. Deel V (pp. 430-485). Kampen: Kok
  [Google Scholar]
 21. Protestantse kerk in Nederland (Werkgroep Vervolg Ambtstheologie). Geroepen door Christus. Ambtstheologie voor de Protestantse Kerk in Nederland (2022).
  [Google Scholar]
 22. Protestantse kerk in Nederland (Rapport van de werkgroep ambt). Geroepen en gezonden. Ambt en diversiteit in de Protestantse Kerk (2020).
  [Google Scholar]
 23. Scholten, J.H. (1855). De leer der Nederlandse Hervormde kerk, I, 3e druk (pp. 368-409). Leyden.
  [Google Scholar]
 24. Scholten, J.H. (1870). De leer der Nederlandse Hervormde kerk. 4e druk (tweede deel, pp. 447-452). Leiden.
  [Google Scholar]
 25. Vree, J. (2021). Het Réveil als partij in de Nederlandse samenleving. In: Fredvan Lieburg (Ed.), Opwekking van de natie (pp. 63-110). Hilversum: Verloren.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/KT2023.2.006.JANS
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error