Benoeming in bezettingstijd? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 74, Issue 3
 • ISSN: 0165-2346
 • E-ISSN: 2773-1847

Abstract

Abstract

‘Appointment under German rule?’: This article analyses the possibilities of the Old Testament scholar and orientalist Albertus Hendrik Edelkoort (1890-1956) to acquire an academic position. Time and again other candidates were appointed as professors. This article attempts to explain why. The early death of the Utrecht professor Johannes de Groot (1886-1942) offered a new opportunity. However, the German occupation policy made it very complicated to complete his nomination. In the end, he himself refused to be appointed. After the Second World War, the theological faculty of Utrecht University kept its promise to nominate him again. At the age of 55 he started his academic career – and was quite appreciated.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/KT2023.3.003.DRIE
2023-07-01
2023-12-04
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Beek, M.A. (1955-1956). In memoriam professor dr. A.H. Edelkoort. Nederlands Theologisch Tijdschrift, 10, 367-368.
  [Google Scholar]
 2. Bijlefeld, W.A. (1999). Theodorus Christiaan Vriezen. Een levensschets. In MeindertDijkstra & KarelVriezen (Reds.), Th.C. Vriezen. Hervormd theoloog en oudtestamenticus (pp. 11-40), Kampen: Kok.
  [Google Scholar]
 3. Böhl, F.M. Th. (1925). Nieuwe boeken op oud-testamentisch terrein. Nieuwe Theologische Studiën, 8, 108-117.
  [Google Scholar]
 4. Broeyer, Frits G.M. (2015), Het Utrechtse universitaire verzet 1940-1945 (2e druk). Utrecht: Matrijs.
  [Google Scholar]
 5. Dijkstra, M. (2001). H.Th. Obbink, godsdiensthistoricus en oudtestamenticus. In A.de Groot & O.J.de Jong (Reds.), Vier eeuwen theologie in Utrecht (pp. 221-231). Zoetermeer: Boekencentrum.
  [Google Scholar]
 6. Edelkoort, A.H. (1945), Karaktertrekken der oudtestamentische religie. Amsterdam: H.J. Paris.
  [Google Scholar]
 7. Edelkoort, A.H. (1966), Wacht bij uw hart. Kok: Kampen: Kok.
  [Google Scholar]
 8. Hoens, D.J. (1955-1956). Lijst van geschriften van A.H. Edelkoort. Jaarbericht Ex Oriente Lux, 5, 9-10.
  [Google Scholar]
 9. Kijne, J.J., & Visser, F. (1952), De Nieuwe Vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap. Amsterdam: H.J. Paris.
  [Google Scholar]
 10. Liagre Böhl, Herman de (2021), Bijbel en Babel. Frans de Liagre Böhl, 1882-1976. Amsterdam: Prometheus.
  [Google Scholar]
 11. Miskotte, K.H. (1985), Uit de dagboeken 1917-1930 (Verzameld Werk 4). Kok: Kampen.
  [Google Scholar]
 12. Obbink, H.W. (1955-1956). In memoriam A.H. Edelkoort, Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht, 29-33.
  [Google Scholar]
 13. Touw, H.C. (1946), Het verzet der Hervormde KerkI. ’s-Gravenhage: Boekencentrum.
  [Google Scholar]
 14. Van Driel, C.M. (2005), Dienaar van twee heren. Het strijdbaar leven van theoloog-politicus B.D. Eerdmans (1868-1948). Kampen: Kok.
  [Google Scholar]
 15. Van Driel, C.M. (2007), Schermen in de schemering. Vijf opstellen over modernisme en orthodoxie. Hilversum: Verloren.
  [Google Scholar]
 16. Van Driel, C.M. (2010), Gewantrouwd gereformeerd. Het omstreden leiderschap van neocalvinist Arie Noordtzij (1871-1944). Barneveld: De Vuurbaak.
  [Google Scholar]
 17. Van Walsum, Sander (1995), Ook al voelt men zich gewond. De Utrechtse universiteit tijdens de Duitse bezetting 1940-1945. Utrecht: Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 18. Von der Dunk e.a. (red.), H.W. (1986), Tussen ivoren toren en grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit 1936-1986, Maarssen: Gary Schwartz i.s.m. Rijksuniversiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/KT2023.3.003.DRIE
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error