Verwantschap – tussen theologie en antropologie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 70, Issue 2
  • ISSN: 2542-6583
  • E-ISSN: 2590-3268

Abstract

In dit artikel wordt de vraag waarom theologie en andere disciplines elkaar nodig hebben, onderzocht aan de hand van de casus van theologisch ethisch onderzoek naar familie. Nadat de eigen aard van theologie en theologische ethiek zijn omschreven, wordt uiteengezet waarom het lastig is om in de (theologische) ethiek goed gebruik maken van onderzoeksresultaten uit empirisch onderzoek naar familie. Door dit probleem te onderkennen krijgen we ook zicht op wat de voorwaarde is voor goede samenwerking tussen theologie en andere disciplines, namelijk de bereidheid om zich bewust te verhouden tot het object van onderzoek. Op het terrein van onderzoek naar familie is die bereidheid te vinden binnen de verwantschapsantropologie waar in de afgelopen 50 jaar een diepgaande, zelfkritische discussie is gevoerd over de (on)mogelijkheid van dit onderzoek. Het artikel geeft aan op welke punten theologie bij deze discussie kan aanhaken. Tot slot wordt deze kans op samenwerking tussen theologie en antropologie in meer algemene zin uitgelegd als gebaseerd op een gedeelde gerichtheid op ‘het andere’.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NTT2016.70.099.SCHA
2016-01-01
2024-02-21
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NTT2016.70.099.SCHA
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error