2004
Volume 27 Number 2
 • ISSN: 0929-8592
 • E-ISSN: 2667-1689

Abstract

Abstract

This article concerns the Dendermond appropriation of the medieval legend of the steed Bayard and the four sons (the ‘Heems children’) of Aymon, lord of Dordoen. The story of Bayard and Aymon’s sons was popular in the Low Countries during the Middle Ages. In many towns and cities, a giant wooden Horse Bayard was part of processions and parades. In some cases, the tradition persists to this day. This is especially the case in Dendermonde, where a local version of the story exists. The nineteenth-century archivist of the city, Prudens Van Duyse, is probably responsible for this remarkable tradition. His assumptions about the Dendermond roots of Aymon of Dordoen and the resulting local narrative tradition are based on a very free interpretation of the toponyms in the Middle Dutch prose story and on an equally free reading of the writings of a number of seventeenth-century historians. While, after Van Duyse’s passing, there was some debate among historians concerning the credibility of his theories, storytellers embraced the regional variant that he invented. To this day, Van Duyse continues to influence Dendermond folklore.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/QUE2020.2.001.UYTT
2020-01-01
2021-10-16
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Besamusca, Bart, Repertorium van de Middelnederlandse karelepiek. Utrecht: H&S Uitgevers, 1983.
 2. Broeckaert, Jan, Dendermondsche drukpers. Dendermonde: Du Caju, 1890.
 3. Cuijpers, Peter, Van Reynaert de Vos tot Tijl Uilenspiegel. Op zoek naar een canon van volksboeken, 1600-1900. Zutphen: Walburg Pers, 2014.
 4. De Backer, Marc, Van Ros tot Reus. De Ros Beiaardstad Dendermonde. Dendermonde: De Hauwere, 2010.
 5. Goossens, Luc & BernardBeghyn, De familie de Tenremonde. Een genealogische benadering. Gent: Mens & Cultuur Uitgevers, 2007.
 6. Gramaye, Jan Baptist, Antiqvitates illvstrissimi dvcatvs Brabantiæ. Brussel: Jan Mommaert, 1610.
 7. Gramaye, Jan Baptist, Antiqitates Belgicae. (J. B. Gramaye Antverpiensis Antiquitates Belgicæ emendatiores, et auctæ antiquitatibus Bredanis nunc primum editis. Accedunt hac editione Nicolai De Guyse Mons Hannoniæ, Davidis Lindani Teneræmonda). Leuven/Brussel: Aegidium Denique/Fratres Tserstevens, 1708.
 8. Hems-Kinderen: Z.n., Historie van de vier vroome ridders genaemd de vier Hems-Kinderen, Reynout en zyne broeders. Antwerpen: J.H. Heyliger, z.j.
 9. Hogenelst, Dini & FritsVan Oostrom, Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen. Amsterdam: Prometheus, 1995.
 10. Kienhorst, Hans, De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek. Een codicologische beschrijving. 2 dln. Deventer: Sub Rosa, 1988.
 11. Lindanus, David, De Teneraemonda libri tres. Antwerpen: Hieronymus Verdussen, 1612.
 12. Maestertius, Jacobus, Beschryvinge vande Stadt ende Landt van Dendermonde. Leiden: Nicolaes Rosa, 1646.
 13. Messens, Rudy, Repertorium van de Oostvlaamse pers, 1784-1914. Met uitzondering van Gent en het arrondissement Aalst. Leuven: Nauwelaerts, 1969.
 14. Pée, Leo, ‘Vande processien ende ommeganghen. Peiling naar de religieuze en profane elementen in de Dendermondse ommegangen’, in: Gedenkschriften van de oudheidkundige kring van het land van Dendermonde. Jaarboek18(1999), 7-158.
  [Google Scholar]
 15. Pfaff, Fridrich (ed.), Reinolt von Montelban oder Die Heimonskinder. Fotomechanische herdruk van de uitgave van 1885. Amsterdam: Rodopi, 1969.
  [Google Scholar]
 16. RosBeiaardcomité, ‘De Dendermondse versie’, op: Rosbeiaard.be. Dendermonde: Ros Beiaardcomité.be, z.d. <https://www.rosbeiaard.be/ons-ros-beiaardverhaal> (geraadpleegd 27april2021).
  [Google Scholar]
 17. Salomons, F. Georgius, Het Artsch-Jubile Van Duysent Jaeren Binnen de Stadt, en Landt van Dendermonde. Antwerpen: Jacob Mesens, 1670.
 18. Sanderus, Antonius, Verheerlykt Vlaandre, in drie deelen vervat. Leiden/Rotterdam/Den Haag: Jan vander Deyster/Jan Daniel Beman/Cornelis & Frederik Boucquet, 1735.
 19. Spijker, Irene, Aymijns kinderen hoog te paard. Een studie over Renout van Montalbaen en de Franse Renaut-traditie. Hilversum: Verloren, 1990.
 20. Spijker, Irene, ‘Koning Karel: edele vorst of halsstarrige dwingeland?’, in: BartBesamusca & EvertVan den Berg (red.), De epische wereld. Middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief. Muiderberg: Coutinho, 1992, 24-40.
  [Google Scholar]
 21. Spijker, Irene, ‘Renout van Montalbaen’, in: WillemPieter Gerritsen & Anthony G.Van Melle (red.), Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst. Tweede druk. Nijmegen: SUN, 1998, 259-268.
  [Google Scholar]
 22. Spijker, Irene (ed.), De Historie vanden vier Heemskinderen. Amsterdam: Bert Bakker, 2005. (Deltareeks)
 23. Stroobants, Aimé, Onder de pers. Berichten uit de Dendermondse drukkerswereld. Dendermonde: Stadsbestuur Dendermonde, 1993.
 24. Stroobants, Aimé, Prudens Van Duyse 1804-1859. Dendermonde: Stadsbestuur Dendermonde, 1993.
 25. Stroobants, Aimé, ‘De Ros Beiaardsage. Ontstaan en groei van de Dendermondse variante’, in: Gedenkschriften van de oudheidkundige kring van het land van Dendermonde. Jaarboek19(2000a), 7-123.
  [Google Scholar]
 26. Stroobants, Aimé, ‘De Dendermondse ommegang. Een korte historische schets’, in: AiméStroobants & IreneSpijker, “Een paard uit de duizend” het Ros Beiaard in woord en beeld. Dendermonde: Rotary Dendermonde, 2000b, 30-57.
  [Google Scholar]
 27. Stroobants, Aimé, ‘Het Ros Beiaard en de Vier Heemskinderen in ommegangen en optochten in de Nederlanden’, in:. AiméStroobants & IreneSpijker, “Een paard uit de Duizend”. Het Ros Beiaard in woord en beeld. Dendermonde: Rotary Dendermonde, 2000c, 58-124.
  [Google Scholar]
 28. Van der Linden, Renaat, ’t Ros Beiaard doet zijn ronde. Dendermonde: Rotary Club Dendermonde, 1990.
 29. Van Duyse, Florimond, Het oude Nederlandsche lied. Deel 2. Den Haag/Antwerpen: Martinus Nijhoff, 1905.
 30. Van Duyse, Prudens, ‘’T Ros Beyaert. (Legende der IXe eeuw)’, in: Nederduitsch letterkundig jaerboekje(1838), 62-67.
  [Google Scholar]
 31. Van Duyse, Prudens, Vaderlandsche poëzy. Deel 1. Gent/Rotterdam: Hebbelynck/Messchert, 1840.
 32. Van Lantschoot, JuulDe ommegang van Dendermonde door de eeuwen heen. Dendermonde: Het ros Beiaard, 1930.
 33. Van Wesemael, Jos & RobVan den Abeele, De Wonderbare Avonturen van de vier Aymonszonen en hun Vermaard Ros Beiaard. Dendermonde: Wees-Abel, 1930.
 34. Wytsman, Klemens, Notice historique sur la ville de Termonde. Gand: Imprimerie et lithographie de De Busscher frères, 1849.
 35. Wytsman, Klemens, ‘Précis historique sur les seigneurs de Termonde’, in: PrudensVan Duyse, FrédericPérier & KlemensWytsman, Ville de Termonde 1850. Fêtes jubilaires. Termonde: Ducaju, 1850, 3-7.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/QUE2020.2.001.UYTT
Loading
/content/journals/10.5117/QUE2020.2.001.UYTT
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error