Margriet Boelen as a Reader | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27 Number 2
 • ISSN: 0929-8592
 • E-ISSN: 2667-1689

Abstract

Abstract

Margriet Boelen, who hailed from Amsterdam, is known to have commissioned a painting from Jacob Cornelisz in 1512 with the Nativity and devotional portraits of her and her family members. This contribution attempts at portraying Margriet as an owner and reader of books. Her (family’s) books provide additional information about the Boelens as well as about Margriet’s devotional interests and religious practice. Margriet’s book(s) – and more in general the increasing information about ownership of early printed books – also trigger questions regarding the role of the early printed book within a wider array of media, and the relationship between text and image in late medieval lay devotional culture in particular. When applied to viewing as well as reading, the concept of ‘ethical reading’ introduced by John Dagenais can be helpful in providing an indication of the way(s) in which lay readers and viewers connected both texts and images to their every day lives and used both media to advance their devotion.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/QUE2020.2.002.DLAB
2020-01-01
2024-04-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09298592/27/2/QUE2020.2.002.DLAB.html?itemId=/content/journals/10.5117/QUE2020.2.002.DLAB&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, online database. Leiden: Leiden University Library. <https://catalogue.leidenuniv.nl/permalink/f/n95gpj/UBL_ALMA61267101180002711> (consulted on 02-09-2020).
  [Google Scholar]
 2. Dagenais, John, The ethics of reading in manuscript culture. Glossing the Libro de buen amor.Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.
  [Google Scholar]
 3. Dlabačová, Anna, Literatuur en observantie. De Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding. Hilversum: Verloren, 2014.
  [Google Scholar]
 4. Dlabačová, Anna, ‘Volgens het boekje. Gerard Leeus Nederlandstalige editie van de Meditationes de vita et passione Christi’, in: Ons Geestelijk Erf91 (2021), 109-157.
  [Google Scholar]
 5. Dlabačová, Anna & PatriciaStoop, ‘Incunabula in Communities of Canonesses Regular and Tertiaries Related to the Devotio Moderna. Toward an ‘Inclusive’ Approach of Late Medieval Book Ownership in the Low Countries’, in: Quaerendo. A Journal Devoted to Manuscripts and Printed Books, forthcoming.
  [Google Scholar]
 6. Dudok van Heel, S.A.C., ‘Het onmogelijke geboortejaar ca. 1475 van de Amsterdamse schilder Jacob Cornelisz (ca. 1460-1533) met de imaginaire achternaam Van Oostsanen’, in: De Nederlandsche Leeuw131 (2014), 181-190.
  [Google Scholar]
 7. Falque, Ingrid, Devotional Portraiture and Spiritual Experience in Early Netherlandish Painting. Catalogue. Leiden: Brill, 2019.
  [Google Scholar]
 8. Falkenburg, Reindert, ‘The Household of the Soul: Conformity in the Merode Triptych’, in: Maryan W.Ainsworth (ed.), Early Netherlandish painting at the crossroads. A critical look at current methodologies. New York: Metropolitan Museum of Art & Yale University Press, 2001, 2-17.
  [Google Scholar]
 9. Gaens, Tom, ‘Van de woestijn naar de stad. Connecties tussen Utrechtse en Amsterdamse kartuizers en stedelijke netwerken van moderne devoten ten tijde van het interne schisma’, in: Hildovan Engen & GerritVerhoeven (ed.), Monastiek observantisme en de Moderne Devotie in de Noordelijke Nederlanden. Hilversum: Verloren, 2008, 69-106.
  [Google Scholar]
 10. Goudriaan, Koen, ‘Het Passionael op de drukpers’, in: Anneke B.Mulder-Bakker & M.Carasso-Kok (eds.), Gouden legenden. Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden. Hilversum: Verloren, 1997, 73-88.
  [Google Scholar]
 11. Goudriaan, Koen, Kloosterlijst. Beknopt overzicht van de Nederlandse kloosters tot 1800.Amsterdam: Vrije Universiteit, 2019. <https://www2.fgw.vu.nl/oz/kloosterlijst> (consulted on 02-09-2020).
  [Google Scholar]
 12. Gumbert, J.P., Illustrated inventory of medieval manuscripts in Latin script in the Netherlands 1 Utrecht, Museum Catharijneconvent. Hilversum: Verloren, 2011.
  [Google Scholar]
 13. Hamburger, Jeffrey F., Nuns as Artists. The Visual Culture of a Medieval Convent. Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 1997.
  [Google Scholar]
 14. Hellinga-Querido, Lotte, ‘De betekenis van Gheraert Leeu’, in: KoenGoudriaan et al. (eds.), Een drukker zoekt publiek. Gheraert Leeu te Gouda 1477-1484. Delft: Eburon, 1993, 12-30.
  [Google Scholar]
 15. Hülsmann, Margriet & RinekeNieuwstraten, ‘Haarlem en Noord-Holland’, in: Anne S.Korteweg (ed.), Kriezels, aubergines en takkenbossen. Randversiering in Noordnederlandse handschriften uit de vijftiende eeuw. Zutphen: Walburg Pers, 1992, 84-115.
  [Google Scholar]
 16. Incunabula Short Title Catalogue (istc), online database. London: British Library & Consortium of European Research Libraries. <https://data.cerl.org/istc/_search> (consulted on 17-02-2020).
 17. Klein, Jan Willem, ‘Marginale problemen. Penwerk in enkele Goudse handschriften en drukken’, in: Jos. M.M.Hermans, Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden 1988: Verslag van de Groningse codicologendagen 28-29 april 1988. Grave: Alfa, 1989 (Nijmeegse codicologische cahiers10-12), 97-114.
  [Google Scholar]
 18. Korteweg, Anne S., ‘Pen-flourishing in manuscripts and incunabula: similarities and differences’, in: Quaerendo. A Journal Devoted to Manuscripts and Printed Books41 (2011), 337-350.
  [Google Scholar]
 19. Leeflang, Huigen, ‘Het Amsterdamse prentbedrijf’, in: DaantjeMeuwissen & others, Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475-1533). De Renaissance in Amsterdam en Alkmaar. Zwolle: Waanders Uitgevers, 2014, 123-135.
  [Google Scholar]
 20. Lieftinck, G.J., & J.P.Gumbert, Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas II. Leiden: Brill, 1988.
  [Google Scholar]
 21. Material Evidence in Incunabula, online database, Consortium of European Research Libraries. <https://data.cerl.org/mei/_search> (consulted on 17-02-2020).
 22. Meuwissen, Daantje et al.,Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475-1533). De Renaissance in Amsterdam en Alkmaar.Zwolle: Waanders Uitgevers, 2014.
  [Google Scholar]
 23. Museum Catharijneconvent, Online Catalogue <http://adlib.catharijneconvent.nl/ais54/Details/collect/64662> (consulted on 17-02-2020).
 24. Rudy, Kathryn M., ‘Kissing images, unfurling rolls, measuring wounds, sewing badges and carrying talismans: considering some Harley manuscripts through the physical rituals they reveal’, in: Electronic British Library Journal, article 5, <https://www.bl.uk/eblj/2011articles/article5.html>.
  [Google Scholar]
 25. Stooker, Karl, & TheoVerbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. Leuven: Peeters, 1997.
  [Google Scholar]
 26. Van Bueren, Truus, & S.A.C.Dudok van Heel, ‘De Geboorte van Christus door Jacob Corneliszn. De identificatie van de geportretteerde personen’, in: Oud Holland125-4 (2012), 169-179.
  [Google Scholar]
 27. Van der Vlist, Ed, ‘Middeleeuwse metadata. Boeken van de Amsterdamse kartuizers’, in: MarjoleinHogenbirk & LisaKuitert (eds.), Schriftgeheimen. Opstellen over schrift en schriftcultuur. Amsterdam: Amsterdam University Press, [2017], 432-447.
  [Google Scholar]
 28. Van Duijn, Mart, ‘“Dit bouck hoert toe […]”. Een bijbel uit het bezit van Jacob Cornelisz van Oostsanen’, in: DaantjeMeuwissen & others, Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475-1533). De Renaissance in Amsterdam en Alkmaar. Zwolle: Waanders Uitgevers, 2014, 152-153.
  [Google Scholar]
 29. Van Duijn, Mart, De Delftse Bijbel. Een sociale geschiedenis, 1477-circa 1550. Zutphen: Walburg Pers, 2017.
  [Google Scholar]
 30. Voragine, Jacobus de, Passionael: Winter- ende Somerstuc. Gouda: Gerard Leeu, 1478.
  [Google Scholar]
 31. Cited copy Winter part: Ghent, University Library, BHSL.RES.0040, <https://lib.ugent.be/catalog/rug01:001698686> (consulted on 17-05-2021).
 32. Cited copy Summer part: Amsterdam, University Library, Inc. 420, <https://lib.uva.nl/permalink/31UKB_UAM1_INST/gq32c0/alma990036308630205131> (consulted on 17-05-2021)
 33. Wierda, Lydia, De Sarijs-handschriften. Laat-middeleeuwse handschriften uit de IJsselstreek. Zwolle: Waanders Uitgevers, 1995.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/QUE2020.2.002.DLAB
Loading
/content/journals/10.5117/QUE2020.2.002.DLAB
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error