Middelnederlandse en historische letterkunde na de ‘turbo-mediëvistiek’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 30, Issue 1
 • ISSN: 0929-8592
 • E-ISSN: 2667-1689

Abstract

Abstract

This contribution looks back on a period of 35 years of Middle Dutch Studies, through the perspective of the retirement of Frits van Oostrom, who played a central role in the field in the past few decades. Starting from a 1989 volume in which Van Oostrom, along with Frank Willaert and several other specialists of Middle Dutch Literature, looked towards the present and future of the field, I aim to gauge whether their expectations have come true. Supported by the work of fellow scholars who have discussed general developments in the field of Middle Dutch Studies in the past, I aim to draw a balance of the field’s position in terms of international dialogue, digital research methods, methodological innovation and the broader embeddedness in the (diachronic) study of Dutch literature.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/QUE2023.1.005.CAER
2023-04-01
2024-06-17
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09298592/30/1/QUE2023.1.005.CAER.html?itemId=/content/journals/10.5117/QUE2023.1.005.CAER&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bastert, Bernd, HelmutTervooren & FrankWillaert (red.), Dialog mit den Nachbarn. Mittelniederländische Literatur zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert. Speciaal nummer van: Zeitschrift für Deutsche Philologie, Sonderheft 130. Berlin: Schmidt, 2011.
  [Google Scholar]
 2. Besamusca, Bart, ‘“The portal to Middle Dutch literature”: pleidooi voor een Engelstalig “Verfasserlexikon” over de Middelnederlandse literatuur’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde122 (2006), 44-53.
  [Google Scholar]
 3. Besamusca, Bart, ‘De medioneerlandistiek en het buitenland. Over de noodzaak van tweetalige tekstuitgaven’, in: NellekeMoser & FredWeerman (red.), In- & export: de relatie tussen de neerlandistiek en de buitenwereld. Speciaal nummer van: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde125 (2009), 109-115.
  [Google Scholar]
 4. Besamusca, Bart, ‘The benefits and burdens of studying Medieval literature in projects’, lezing gehouden op het usms colloquium, 19mei2022.
  [Google Scholar]
 5. Besamusca, Bart & FrankBrandsma (red.), The Arthur of the Low Countries. The Arthurian legend in Dutch and Flemish literature. Cardiff: University of Wales Press, 2021.
  [Google Scholar]
 6. Biesheuvel, Ingrid (vert.), Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Amsterdam: Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2021.
  [Google Scholar]
 7. Blanton, Virginia, VeronicaO’Mara & PatriciaStoop (red.), Nun’s literacies in medieval Europe: the Hull dialogue. Turnhout: Brepols, 2013. (Medieval Women: Texts and Contexts).
  [Google Scholar]
 8. Caers, Bram, ‘Een “buchelin inn flemische”: over ontstaan en verspreiding van de ridderepiek in de Nederlanden (ca. 1150-1450)’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde127 (2011) 3, 223-251; 128 (2012) 3-4, 389.
  [Google Scholar]
 9. Caers, Bram, ‘Layered Text Formation in Urban Chronicles: the Case of an Early Modern Manuscript from Mechelen’, in: RenéeGabriël & JohanOosterman (red.), Between Stability and Transformation. Textual Traditions in the Medieval Netherlands. Speciaal nummer van: Queeste23 (2016) 2, 154-170.
  [Google Scholar]
 10. Caers, Bram, ‘A new standard in the footsteps of Maerlant. ‘[Recensie van:] Fritsvan Oostrom, Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1300-1400. Amsterdam: Bert Bakker, 2013’, in: Journal of Dutch Literature7 (2016b) 2, 72-84.
  [Google Scholar]
 11. Caers, Bram, ‘De schatkamer van de neerlandistiek: de Bibliografie van de Nederlandse Taal- en Literatuurwetenschap (BNTL) wordt gebruiksvriendelijker’, in: Neerlandia123, 22-23.
  [Google Scholar]
 12. Caers, Bram, ‘Automated reading of medieval manuscripts: an alternative for palaeography classes?’, op: Leiden Medievalists Blog, 20juli2022. <https://www.leidenmedievalistsblog.nl/articles/automated-reading-of-medieval-manuscripts-an-alternative-for-palaeography-classes> (geraadpleegd op: 12-10-2022).
  [Google Scholar]
 13. Claassens, Geert H. M. & David F.Johnson (red.), King Arthur in the Medieval Low Countries. Leuven: Leuven University Press, 2000.
  [Google Scholar]
 14. De Morrée, Cécile, ‘Sanderijns zeshonderd jaar lange weg naar erkenning. #Metoo in de Middelnederlandse literatuur’, op: Neerlandistiek.nl, 23februari2021. <https://neerlandistiek.nl/2021/02/sanderijns-zeshonderd-jaar-lange-weg-naar-erkenning/> (geraadpleegd op 15-10-2022).
  [Google Scholar]
 15. De Bonth, Roland, ‘Van Cd-rom Middelnederlands naar Corpus Middelnederlands’, op: Neerlandistiek.nl, 21juni2022. <https://neerlandistiek.nl/2022/06/van-cd-rom-middelnederlands-naar-corpus-middelnederlands/> (geraadpleegd op 13-10-2022).
  [Google Scholar]
 16. De Roder, Jan H., ‘Neerlandistiek van Nu en Straks: voor de poëtische ervaring’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde120 (2004), 325-339.
  [Google Scholar]
 17. Demets, Lisa, ‘“Dattet gheen vrauwe werc en es”. Genderverhoudingen en gebruikscontexten in Middelnederlandse literatuur’, in: Nederlandse letterkunde26 (2021), 186-201.
  [Google Scholar]
 18. Fraeters, Veerle, ‘Medioneerlandistiek in context. Literair-historici op zoek naar Hermes en Philologia’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde120 (2004), 298-308.
  [Google Scholar]
 19. Gabriël, Renée [& JohanOosterman] (red.), Between Stability and Transformation: Textual Traditions in the Medieval Netherlands. Speciaal nummer van: Queeste23 (2016) 2.
  [Google Scholar]
 20. Gerritsen, W.P., ‘Geschiedverhaal of schetskaart’, in: De nieuwe taalgids68 (1975), 89-109.
  [Google Scholar]
 21. Gerritsen, W.P. & A.G.van Melle (red.), Van Aiol tot de Zwaanridder. Personages uit de middeleeuwse verhaalkunst en hun voortleven in literatuur, theater en beeldende kunst. Nijmegen: SUN, 1993.
  [Google Scholar]
 22. Haverals, Wouter & MikeKestemont, ‘Silent voices: a digital study of the Herne Charterhouse Scribal Community (ca. 1350-1400)’, in: Queeste27 (2020), 186-195.
  [Google Scholar]
 23. Jansen, Jeroen & NicoLaan (red.), Van hof tot overheid. Geschiedenis van literaire instituties in Nederland en Vlaanderen. Hilversum: Verloren, 2015.
  [Google Scholar]
 24. Janssens, Jef, ‘Een kwarteeuw middelneerlandistiek: weifelen tussen algemene literatuurwetenschap en cultuurgeschiedenis: een subjectieve geschiedenis’, in: M.de Clercq et al. (red.), Verzoenende veelzijdigheid: huldealbum opgedragen aan Prof. Dr. H. van Gorp. Brussel: Katholieke Universiteit Brussel, 2000, 109-126.
  [Google Scholar]
 25. Kestemont, Mike, ‘Medioneerlandistiek, millennials en het nieuwe millennium. Een vakgebied in digitale erfpacht’, in: Nederlandse letterkunde26 (2021), 240-255.
  [Google Scholar]
 26. Kuiper, Willem, ‘Over en sluiten. “VU stopt na honderd jaar met de bachelorstudie Nederlands”’, op: Neerlandistiek.nl, 25februari2019. < https://neerlandistiek.nl/2019/02/over-en-sluiten-vu-stopt-na-honderd-jaar-met-de-bachelorstudie-nederlands/> (geraadpleegd op 12-10-2022)
  [Google Scholar]
 27. Kuiper, Willem, ‘Cd-rom Middelnederlands vrij downloadbaar’, op: Neerlandistiek.nl. 2februari2017. <https://neerlandistiek.nl/2017/02/cd-rom-middelnederlands-vrij-downloadbaar/> (geraadpleegd op 13-10-2022).
  [Google Scholar]
 28. Levelt, Sjoerd & AdPutter (red.), North Sea Crossings. The literary heritage of Anglo-Dutch relations 1066 to 1688. Oxford: Bodleian Library Publishing, 2021.
  [Google Scholar]
 29. Mareel, Samuel, ‘De zang van de sirene. De Nederlandse literatuur van de zestiende eeuw en de grenzen van een vakgebied’, in: JeroenDera, LotteJensen & JosJoosten (red.), Letterkundige neerlandistiek nu en in het komend decennium. Speciaal nummer van: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde134 (2018), 103-111.
  [Google Scholar]
 30. Mertens, Thom, Richtlijnen voor de uitgave van Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Hilversum: Verloren, 1994 (ook als deel van: Marie-JoséGovers et al. (ed.), Het Geraardsbergse handschrift: hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 837-845).
  [Google Scholar]
 31. Moormann, Eric M. & WilfriedUitterhoeve (red.), Van Achilleus tot Zeus: thema’s uit de klassieke mythologie in literatuur, muziek, beeldende kunst en theater. Nijmegen: SUN, 1987.
  [Google Scholar]
 32. Moser, Nelleke, ‘Fair trade of smokkelwaar? De vroegmoderne Nederlandse manuscriptcultuur als exportproduct’, in: NellekeMoser & FredWeerman (red.), In- & export: de relatie tussen de neerlandistiek en de buitenwereld. Speciaal nummer van: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde125 (2009), 176-181.
  [Google Scholar]
 33. Oosterman, Johan, Hellekevan den Braber, NinaGeerdink & LaurensHam (red.). Speciaal nummer van: Nederlandse letterkunde25 (2020).
  [Google Scholar]
 34. Pleij, Herman, ‘Over een cultuurhistorische benadering van Middelnederlandse teksten’. In: F.P.Van Oostrom & FrankWillaert (red.), De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst. Hilversum: Verloren, 1989, 15-30.
  [Google Scholar]
 35. Schilling, Renée, ‘eCodicesNL: een virtueel portaal voor Nederlandse handschriftencollecties’, in: Queeste26 (2019), 186-190.
  [Google Scholar]
 36. Sleiderink, Remco, ‘De medioneerlandistiek 30 jaar geleden’, op: Neerlandistiek.nl. 23september2018. <https://neerlandistiek.nl/2018/09/de-medioneerlandistiek-30-jaar-geleden/> (geraadpleegd op 11-10-2022).
  [Google Scholar]
 37. Sonnemans, Gerard (red.), Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Congres Nijmegen 14 oktober 1994. Hilversum: Verloren, 1996.
  [Google Scholar]
 38. Van Alphen, Ernst & Frans-WillemKorsten, ‘Hoe verder?’, in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde120 (2004), 289-297.
  [Google Scholar]
 39. Van Anrooij, Wim, Helden van weleer: de Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700). Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997.
  [Google Scholar]
 40. Van Anrooij, Wim, Handschriften als spiegel van de middeleeuwse tekstcultuur, Rede uitgesproken door prof. dr. Wim van Anrooij bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar op het gebied van de Nederlandse letterkunde tot de Romantiek. Leiden, 16december2005.
  [Google Scholar]
 41. Van Anrooij, Wim, ‘Vom individuellen Dokumentations-Apparat zur Website: Die Bibliotheca Neerlandica Manuscripta des Willem de Vreese’, in: BerndBastert, HelmutTervooren & FrankWillaert (red.), Dialog mit den Nachbarn: Mittelniederländische Literatur zwischen dem 12. und 16. Jahrhundert. Speciaal nummer van: Zeitschrift für deutsche Philologie (Sonderheft 130), 363-374.
  [Google Scholar]
 42. Van der Haven, Kornée & JürgenPieters (red.), Lyric address in Dutch literature, 1250-1800. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018.
  [Google Scholar]
 43. Van Kranenburg, Peter, MartineDe Bruin & AnjaVolk, ‘Documenting a song culture: the Dutch Song Database as a resource for musicological research’, in: International Journal on Digital Libraries20 (2019), 13-19.
  [Google Scholar]
 44. Van Oostendorp, Marc, ‘Studentenaantallen Nederlands: de cijfers’, op: Neerlandistiek.nl, 18september2018. <https://neerlandistiek.nl/2018/09/studentenaantallen-nederlands-de-cijfers/> (geraadpleegd op 13-10-2022).
  [Google Scholar]
 45. Van Oostrom, Frits, ‘Geschiedverhaal of schetskaart. Over methode en praktijk van (een) geschiedschrijving van de Middelnederlandse letterkunde’, in A.M.J.van Buuren et al. (red.), Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W. P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Utrecht: Hes, 1985, 198-216.
  [Google Scholar]
 46. Van Oostrom, F.P. & FrankWillaert (red.), De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst: symposium Antwerpen 22-24 september 1988. Hilversum: Verloren, 1989.
  [Google Scholar]
 47. Van Oostrom, Frits, ‘De toga van Jonckbloet’, in: Fritsvan Oostrom et al. (red.), Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde. Hilversum: Verloren, 1995.
  [Google Scholar]
 48. Van Oostrom, Frits, ‘Van toen en nu en straks. De studie van de Middelnederlandse letterkunde’, in Jan W.de Vries (red.), ‘Eene bedenkelijke nieuwigheid’. Twee eeuwen neerlandistiek. Hilversum: Verloren, 1997, 55-70.
  [Google Scholar]
 49. Van Oostrom, Frits, Van geletterd naar gepixeld. Vijfentwintigste Bert van Selm-lezing, uitgesproken te Leiden op 6 september 2016. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 2016.
  [Google Scholar]
 50. Van Oostrom, Frits, ‘De leermeester: in memoriam W. P. Gerritsen, 12 augustus 1935 – 24 oktober 2019’, in: Queeste26 (2019), 1-4.
  [Google Scholar]
 51. Van Vliet, Gijs & FeikeDietz, ‘Karel, Reynaert – en de anderen? De breedheid van het literatuurbegrip in het middelbaar onderwijs’, in: Nederlandse letterkunde23 (2018) 3, 287-310.
  [Google Scholar]
 52. Wackers, Paul, ‘“Geschiedverhaal of schetskaart revisited”. Overwegingen bij de studie van de Middelnederlandse letterkunde’, in: F.P.Van Oostrom & FrankWillaert (red.), De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst. Hilversum: Verloren, 1989, 223-242.
  [Google Scholar]
 53. Wackers, Paul, Terug naar de bron. Oratie uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Historische Nederlandse Letterkunde voor 1500. Utrecht, 26april2002.
  [Google Scholar]
 54. Warnar, Geert & AndréBouwman, ‘The Bibliotheca Neerlandica Manuscripta as an electronic database: achievements and expectations’, in: RitaSchlusemann et al. (red.), Sources for the history of medieval books and libraries. Groningen: Forsten, 1999, 339-352.
  [Google Scholar]
 55. Willaert, Frank, De ruimte van het boek: literaire regio’s in de Lage Landen tijdens de Middeleeuwen. Leiden: Stichting Neerlandistiek Leiden, 2010.
  [Google Scholar]
 56. Wuyts, Eva & DavidCoppoolse, ‘Medieval Manuscripts in Flemish Collections. 1000 jaar handschriften in kaart gebracht’, in: Queeste25 (2018), 115-118.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/QUE2023.1.005.CAER
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error