Cultureel en religieus erfgoed van moslims | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 28, Issue 1
 • ISSN: 0778-8304
 • E-ISSN: 2665-9484

Abstract

Abstract

In recent years, Islamic religious and cultural heritage has enjoyed growing interest in the heritage sector and academia. The attention to this specific heritage can be related to a broader attention to religious heritage and to the theme of migration, both at national and international level. It has often been argued that this heritage has the potential of increasing the social participation of migrants or can serve as an acknowledgment of their presence in society. In our neighboring countries, various heritage projects were initiated in the past, highlighting the migration history of various population groups. In this article, a number of heritage projects concerning the cultural and religious heritage of Muslims in Flanders are discussed against the background of demographic developments and heritage policy, and are framed within a broader international context.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TRA2019.1.005.ETTO
2019-05-01
2024-04-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/07788304/28/1/06_TRA2019.1_ETTO.html?itemId=/content/journals/10.5117/TRA2019.1.005.ETTO&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Abicht, Ludo, De Joden van België. Amsterdam/Antwerpen, 1994.
  [Google Scholar]
 2. Abicht, Ludo, Geschiedenis van de Joden van de Lage Landen. Antwerpen, 2006.
  [Google Scholar]
 3. Battistini, Mario, Esuli italiani in Belgio (1815-1861). Firenze, 1968.
  [Google Scholar]
 4. Bouras, Nadia, Het land van herkomst, perspectieven op verbondenheid met Marokko (1960-2010). Hilversum, 2012.
  [Google Scholar]
 5. Caestecker, Frank, ‘Centraaleuropese mijnwerkers in België’, in: AnneMorelliet al. (red.), Geschiedenis van het eigen volk, de vreemdeling in België van de prehistorie tot nu (Leuven, 1993), 165–174.
  [Google Scholar]
 6. Cottaar, Annemarie, Nadia Bouras en Fatiha Laoukili, Marokkanen in Nederland. De pioniers vertellen. Amsterdam: Meulenhoff, 2009.
  [Google Scholar]
 7. D’hamers, Katrijn, ‘Migratie en erfgoed in vogelvlucht, een analyse van verschillende initiatieven over migratie en erfgoed’. Tijd-Schrift, Heemkunde en lokaal erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2(2012)2, 71–81.
  [Google Scholar]
 8. Ettourki, Karim, ‘Grenzeloos boeiend. Studiedag over migrantenorganisaties en hun erfgoed’. KADOC Nieuwsbrief, 2(2011), 15–20.
  [Google Scholar]
 9. Ettourki, Karim, ‘Het archief van het Minderhedenforum. Een bron van emancipatie’. KADOC Nieuwsbrief, 2(2016), 16–23.
  [Google Scholar]
 10. Ettourki, Karim, en Piet Creve, ‘Erfgoed zonder grenzen. Bespiegelingen uit het stafkaartproject’. Tijd-Schrift. Heemkunde en lokaal-erfgoedpraktijk in Vlaanderen, 2(2012)2, 6–15.
  [Google Scholar]
 11. Ettourki, Karim, en Youssra El Morabiti, Dakira, 50 jaar Marokkaanse migratie. Herent, 2014.
  [Google Scholar]
 12. Ettourki, Karim, en Mazyar Khoojinian, ‘De moslimgemeenschap’. in: GuyVanthemsche en PatriciaVan den Eeckhout (red.), Bronnen voor de studie van het hedendaagse België, 19e-21e eeuw (Brussel, 2017), 1297–1305.
  [Google Scholar]
 13. Hoel, Virginia, Faith, Fatherland and the Norwegian Seaman. The work of the Norwegian Seamen’s Mission in Antwerp and the Dutch ports (1864-1920). Hilversum, 2016.
  [Google Scholar]
 14. Jong, Gert de, en Sylvia Grevel, ‘Als erfgoed (h)erkend?. Kwalitatief onderzoek naar aard, omvang en houding ten aanzien van religieuze voorwerpen van kleinere christelijke kerken en niet-christelijke religies van kleinere christelijke kerken en niet-christelijke religies’. Kaski rapport nummer: 609, z.d.
  [Google Scholar]
 15. Kanmaz, Meryem, Islamitische ruimtes in de stad. De ontwikkeling van gebedsruimtes, moskeeën en islamitische centra in Gent. Gent, 2009.
  [Google Scholar]
 16. Kanmaz, Meryem, en Mohamed El Battiui, Moskeeën, imams en islamleerkrachten in België. Stand van zaken en uitdagingen. Brussel, 2004.
  [Google Scholar]
 17. Kanmaz, Meryem, en Hatem El Sghiar, Noden en behoeften m.b.t. de islamitische identiteit en de beeldvorming rond islam en moslims: naar een expertisencentrum islam? Eindrapport. Gent, 2007.
  [Google Scholar]
 18. Kettani, Houssain, ‘Muslim population in Europe: 1950-2020’. International Journal of Environmental Science and Development, 1(2010)2, 154–164.
  [Google Scholar]
 19. Koissin, Vitaly, Orthodoxe Kerk te Leuven 1923-2013. Vert. Alexander Konovaloff. Leuven, 2013.
  [Google Scholar]
 20. Macdonald, Sharon, Memorylands. Heritage and identity in Europe today. London, 2013.
  [Google Scholar]
 21. Martin, Élisabeth, Les premiers Maghrébins de Belgique. Analyse descriptive de l’immigration maghrébine en Belgique, dans les registres des étrangers de Châtelineau, pendant l’Entre-deux-guerres. Louvain-la-Neuve, 2012.
  [Google Scholar]
 22. Morelli, Anne, Gli italiani del Belgio: storia e storie di due secoli di migrazioni. I quaderni del museo dell’emigrazione, Foligno, 2004.
  [Google Scholar]
 23. Orsi, Robert Anthony, The Madonna of 115th Street. Faith and Community in Italian Harlem, 1880-1950. New Haven, 2010.
  [Google Scholar]
 24. Ostow, Robin (red.), (Re)visualizing National History. Museums and National Histories in Europe in the New Millennium. Toronto, 2008.
  [Google Scholar]
 25. Pierson, An, Het georganiseerde culturele verenigingsleven van de Polonia in Genk in de XXste eeuw, Niet-gepubliceerde dissertatie KU Leuven. Leuven2000.
  [Google Scholar]
 26. Ronin, Vladimir, Antwerpen en zijn Russen: onderdanen van de tsaar, 1814-1914. Gent, 1993.
  [Google Scholar]
 27. Saerens, Lieven, Vreemdelingen in een wereldstad. Een geschiedenis van Antwerpen en zijn joodse bevolking (1880-1944). Tielt, 2000.
  [Google Scholar]
 28. Sartori, Giacomo, L’emigrazione italiana nel Belgio. Studio storico en sociologico. Roma, 1962.
  [Google Scholar]
 29. Schaefer, Udo, ‘An Introduction to Bahā’ī Law: Doctrinal Foundations, Principles and Structures’. Journal of Law and Religion, 18(2003)2, 307–372.
  [Google Scholar]
 30. Smit, Aniek, Mijn vader had een Afro! Hoe Marokkaanse migranten in Nederland zich kleden sinds de jaren zestig. Amsterdam, 2011.
  [Google Scholar]
 31. Stengers, Jean, Les Juifs dans Les Pays-Bas au Moyen Age. Bruxelles, 1950.
  [Google Scholar]
 32. Vanden Daelen, Veerle, Laten we hun lied verder zingen. De heropbouw van de joodse gemeenschap in Antwerpen na de Tweede Wereldoorlog 1944-1960. Amsterdam, 2008.
  [Google Scholar]
 33. Van Doorslaer, Rudi, Kinderen van het Getto. Joodse revolutionairen in België, 1925-1940. Antwerpen, 1995.
  [Google Scholar]
 34. Van Walle, Kathleen, De sociaal-culturele rol van de moskee in de Vlaamse samenleving. Een explorerend kwalitatief onderzoek. Antwerpen, 2011.
  [Google Scholar]
 35. Versteegh, Anna Petra, De onvermijdelijke afkomst, de opname van Polen in het Duits, Belgisch en Nederlands mijnbedrijf in de periode 1920-1930. Hilversum, 1994.
  [Google Scholar]
 36. Vrints, Antoon, ‘De Klippen des nationalismus. De Eerste Wereldoorlog en de ondergang van de Duitse kolonie in Antwerpen’. Bijdragen tot de eigentijdse geschiedenis, 10(2002), 7–41.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TRA2019.1.005.ETTO
Loading
/content/journals/10.5117/TRA2019.1.005.ETTO
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): cultuur; erfgoedbeleid; islam; migratie; religie
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error