‘Met wijsheid, voorzichtigheid en gematigdheid vooruitgaan’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 28, Issue 2
 • ISSN: 0778-8304
 • E-ISSN: 2665-9484

Abstract

Abstract

Between 1908 and 1966 the Dutch Jesuits founded five retreat institutions in the Netherlands to support the laity with spiritual care and to enable them to undergo (a part of) the of Ignatius van Loyola (the founder of the Jesuits). Notwithstanding the enormous popularity of these retreat activities, especially in the first half of the twentieth century, this phenomenon has hardly been subject to academic research. With this article, being a part of my postdoc-research project at Tilburg University, I hope to give a start to this study. At the turn of the century, the group retreat work the Dutch Jesuits introduced for the male laity in the Netherlands originated in Belgium and France. During the years to follow this work became exceptional popular among Catholics living in the southern provinces of the Netherlands. Due to a high organisational level of Catholic social and political institutions and the involvement of the Catholic upper-class and local parish priests the propaganda of the Jesuits for their retreat work in the Southern provinces was extremely effective. The (industrial) employers as well as the Jesuits regarded the retreat work as a splendid opportunity to ‘civilize’ the Catholic working-class and to keep them away from communism and socialism. As a consequence of new theological and spiritual insights, after World War II things started to change in the traditional retreat work. In the fifties and sixties the retreats were transformed into meetings of spiritual reflection and counselling, at last becoming socio-cultural training courses from the seventies onwards. The lack of a straightforward underlying theological vision for these transitions on which all Jesuits could agree on, the rising costs, and the declining number of Jesuits members, resulted in 1974 in the ending of their participation in this group-organized work. However, retreats given on an individual basis continued and from the nineties new initiatives were launched to popularize the using digital techniques and the internet.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TRA2019.2.003.VANG
2019-12-01
2024-04-24
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/07788304/28/2/03_TRA2019.2_VANG.html?itemId=/content/journals/10.5117/TRA2019.2.003.VANG&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Albers, P., ‘Retraitenhuizen.’Studiën (nieuwe reeks)54(1922), 479-508.
  [Google Scholar]
 2. Blom, J.C.H., en J.Talsma, De verzuiling voorbij. Godsdienst, stand en natie in de lange negentiende eeuw. Amsterdam, 2000.
  [Google Scholar]
 3. Boer, H. de, ‘Eduard Cuypers – retraitehuizen.’Aktueel Kunsttijdschrift, 3(1979)1, 14-21.
  [Google Scholar]
 4. Harinck, George, WimBerkelaar en Albertde Vos, et al. (red.), Christelijke Encyclopedie. Deel I en III (Kampen, 2005).
  [Google Scholar]
 5. Bos, Maarten van den, Verlangen naar vernieuwing. Nederlands katholicisme 1953-2003. Amsterdam, 2012.
  [Google Scholar]
 6. Caspers, Charles M.A., ‘“Ik ken mijn schapen en zij kennen mij”. De praktijk van het jaarlijks algemeen huisbezoek, ca. 1860-ca. 1960,’ in: MaritMonteiro, PeterNissen, Judithde Raat (red.), Steun en toeverlaat. Historische aspecten van geestelijke begeleiding (Hilversum, 1999), 22-36.
  [Google Scholar]
 7. Dam, Peter van, JamesKennedy en FrisoWielenga (red.), Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam, 2014).
  [Google Scholar]
 8. Dam, Peter van, Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe. Amsterdam, 2011.
  [Google Scholar]
 9. Derks, Marjet, ‘Een andere tijdgeest. Conservatieven, “normaal-katholieken” en het dominante beeld van vernieuwing in postconciliair Nederland (1962-1985),’ in: Petervan Dam, JamesKennedy en FrisoWielenga (red.), Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam, 2014), 201-229.
  [Google Scholar]
 10. Dols, Chris, Fact Factory. Sociological Expertise and Episcopal Decision Making in the Netherlands, 1946-1972.Nijmegen, 2014.
 11. Encycliek van Z.H. paus Pius XI over de retraite. Heiloo, [1937].
 12. Gool, Peter van, ‘Geloofspracticum, retraite of vorming? Nieuwe methoden in oude gebouwen.’Spiritualiteit (uitgave van de Nederlandse en Noord-Belgische jezuïeten) cahier 5(1978).
  [Google Scholar]
 13. Heijst, Annelies van, MarjetDerks en MaritMonteiro, Ex caritate. Kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw. Hilversum, 2010.
  [Google Scholar]
 14. Heyrman, Peter, ‘Belgian Catholic entrepreneurs’ organizations, 1880 to 1940. A dialogue on social responsibility.’Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, 56(2011), 163-186.
  [Google Scholar]
 15. Hoeben, Frans Q., Kloosters in Limburg. Utrecht, 2018.
  [Google Scholar]
 16. Imberechts, Hendrik, De Jezuïeten. Een boeiend verhaal over markante figuren. Averbode, 2004.
  [Google Scholar]
 17. Karrer, Otto, en HugoRahner, Ignatius van Loyola in zijn Brieven. Haarlem, 1952.
  [Google Scholar]
 18. Kennedy, James, Bezielende verbanden. Gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland. Amsterdam, 2009.
  [Google Scholar]
 19. Knotter, Ad, ‘De “sociale kwestie”. Industrie, arbeid en arbeidsverhoudingen in de negentiende en twintigste eeuw tot circa 1940,’ in: PaulTummers (red.), Limburg. Een geschiedenis vanaf 1800 (Maastricht2015), 417-446.
  [Google Scholar]
 20. Koch, Ludwig, Jesuiten-Lexikon. Die Gesellschaft Jesu einst und jetzt. Paderborn, 1934.
  [Google Scholar]
 21. Lindeijer, Marc, Pater Lighthart en de zaak Roothaan. Streven naar heiligheid in het utopistisch tijdperk, 1914-1968. Hilversum, 2010.
  [Google Scholar]
 22. Lindeijer, Marc (red.), De weg van de pelgrim. Jezuïeten en hun spiritualiteit. (Kampen, 2006).
  [Google Scholar]
 23. Van Loyola tot Guldenberg. s.l., [ca. 1966].
 24. Manresa. [Steil, 1923].
 25. Manresabode. [s.l.].
 26. Mededeelingen voor de Nederlandsche Provincie.
 27. Mettepenningen, Jürgen, Nouvelle Théologie. New Theology. Inheritor of Modernism, Precursor of Vatican II. London, 2010.
  [Google Scholar]
 28. Nissen, P.J.A., ‘Constructie en deconstructie van het katholieke Limburg,’ in: A.Knotter (red.), Dit is Limburg! Opstellen over de Limburgse identiteit (Zwolle, 2009), 99-114.
  [Google Scholar]
 29. Nissen, P.J.A., ‘Confessionele identiteit en regionale eigenheid. De pastorale instrumentalisering van regionale tradities in de vormgeving van de religieuze beleving,’ in: C.van der Borgt (red.), Constructie van het eigene. Culturele vormen van regionale identiteit in Nederland (Amsterdam1996), 155-172.
  [Google Scholar]
 30. Padberg, John W.(red.), Jesuit Life & Mission Today. The Decrees of the 32ste-35th General Congregations of the Society of Jesus. St. Louis, 2009.
  [Google Scholar]
 31. Poels, Vefie, en Zjuulvan den Elsen (red.), Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken 3 (Nijmegen2012).
  [Google Scholar]
 32. Rahner, Hugo, Ignatius van Loyola. Brugge, 1955.
  [Google Scholar]
 33. Rahner, Karl, ‘Moderne Frömmigkeit und Exerzitienerfahrung,’ in: Karl H.Neufeld (red.), Schriften zur Theologie Band 12 (Zürich, 1975), 173-197.
  [Google Scholar]
 34. Retraitehuis St. Ignatius, Spaubeek: Aan Onze Vrienden, [s.l., 1930].
 35. Roes, Jan, ‘Einde van een missie. De Utrechtse stadsmissie van 1959 en de demobilisatie van de Nederlandse katholieken.’Trajecta, 4(1995), 1, 42-74.
  [Google Scholar]
 36. Rogier, L.J., en N.de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953. ‘s-Gravenhage, 1953.
  [Google Scholar]
 37. Schaik, Ton van, Katholieken in de twintigste eeuw. Amsterdam, 1999.
  [Google Scholar]
 38. SJ Berichten.
 39. Suenens, Kristien, ‘“L’École du Grand Chrétien”. Een bekend retraitehuis ca. 1840-ca. 1965,’ in: JohanDecavele, JanDe Maeyer, PatriciaQuaghebeur en PaulTrio (red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (Drongen-Leuven, 2006), 372-393.
  [Google Scholar]
 40. Suenens, Kristien, ‘Jezuïetencommunauteit en bezinningscentrum: een dubbele evolutie ca. 1960- ca. 1988’, in: JohanDecavele, JanDe Maeyer, PatriciaQuaghebeur en PaulTrio (red.), De Oude Abdij van Drongen. Elf eeuwen geschiedenis (Drongen-Leuven, 2006), 423-435.
  [Google Scholar]
 41. Tesser, J., De Jezuieten te Maastricht 1852-1953. Maastricht, 1952.
  [Google Scholar]
 42. Valk, Hans de‘“Loeënde klokke versjterke de bandj”. Opkomst, bloei en ondergang van “Katholiek Limburg”‘, in: PaulTummers (red.), Limburg. Een geschiedenis vanaf 1800 (Maastricht, 2015), 117-138.
  [Google Scholar]
 43. Verslag van 50 interviews over de Nederlandse jezuïeten. s.l., 1967.
 44. Verweij, Michiel, ‘Retraitehuizen: terzijde van de wereld – ingericht voor stilte en bezinning’. Jaarboek Monumentenzorg(2001), 170-180.
  [Google Scholar]
 45. Worcester, Thomas (ed.), The Cambridge Encyclopedia of the Jesuits. Cambridge, 2017.
  [Google Scholar]
 46. Xanten, H.J. van, ‘Katholieken, wat zijt Gij toch een wonderlijk volk!’. De Katholiekendagen in Nederland 1899-1940. Nijmegen, 2007.
  [Google Scholar]
 47. Zeij, Jac. J., Handboekje voor den directeur van het parochiele retraitewerk. ‘s-Hertogenbosch, 1922.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TRA2019.2.003.VANG
Loading
/content/journals/10.5117/TRA2019.2.003.VANG
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error