Youth Work for Baby Boomers | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 30, Issue 1
 • ISSN: 0778-8304
 • E-ISSN: 2665-9484

Abstract

Abstract

This article deals with the first decades of the Reformed Youth Council of the Netherlands Reformed Church. It was founded in 1941 to challenge young people in local congregations to join the public task of the national Protestant church. Because religious youth work had been left to particular organisations for many years previously, tensions between them and the new umbrella movement had to wait until after World War II to be resolved. Meanwhile, all parties were faced with the general decline of traditional club life and the call for ‘open youth work’ in the form of societal criticism and activism in the ‘roaring sixties’. Curiously, both the orthodox wing of the church and the evangelical Youth for Christ movement succeeded in keeping young people committed to personal faith. Most baby boomers, however, would find their religious place outside organised religion.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TRA2021.1.003.LIEB
2021-03-01
2024-04-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/07788304/30/1/TRA2021.1.003.LIEB.html?itemId=/content/journals/10.5117/TRA2021.1.003.LIEB&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bank, J.H. van de, et al., Werkboek voor predikanten in de Nederlandse Hervormde Kerk: praktische theologische informatie gericht op verantwoord handelen. ’s-Gravenhage, 1983.
  [Google Scholar]
 2. Boer, C., et al. (ed.), Het jonge hart. Het verhaal van de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale 1915-1985. Zoetermeer, 1994.
  [Google Scholar]
 3. Bos, Maarten van den, Verlangen naar vernieuwing. Nederlands katholicisme 1953-2003. Amsterdam, 2012.
  [Google Scholar]
 4. Brentjes, H.J.H., ‘De integratie van het jeugdwerk’, Dux (1965), 325-372.
  [Google Scholar]
 5. Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek vrije jeugdvorming, 1945-1963.
  [Google Scholar]
 6. Dam, Peter van, JamesKennedy en FrisoWielenga (red.), Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland. Amsterdam, 2014.
  [Google Scholar]
 7. Dijk, Janet van (ed.), Onvoltooid verleden. Honderd jaar landelijk kerkenwerk. Zoetermeer, 1999.
  [Google Scholar]
 8. Ewijk, Hans van, ‘Youth work in the Netherlands – History and future direction,’ in: FilipCoussée et al. (eds.), The history of youth work in Europe and its relevance for youth work policy today. Vol. 2 (Strasbourg, 2010), 69-82.
  [Google Scholar]
 9. Haas, G.C. de, Andere tijden, andere zeden. Jeugdgedrag en jeugdcultuur na 1945. Bilthoven, 1971.
  [Google Scholar]
 10. Haas, G.C. de, Van jongelingsvereniging tot Jesus people. Kampen, 1972.
  [Google Scholar]
 11. Handelingen van de buitengewone vergaderingen en van de 126ste gewone vergadering van de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk ten jare 1941. ’s-Gravenhage, 1941.
  [Google Scholar]
 12. Handelingen van de vergadering van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk op 9, 10 en 11 juni 1975 in centrum Hydepark te Doorn. ’s-Gravenhage, 1975.
  [Google Scholar]
 13. Harinck, George, and Paulvan Trigt (eds.), In de vergifkast? Protestantse organisaties tussen kerk en wereld. Zoetermeer, 2013.
  [Google Scholar]
 14. Harinck, George, and HansKrabbendam (eds.), A Spiritual Invasion? Amerikaanse invloeden op het Nederlandse christendom. Barneveld, 2010.
  [Google Scholar]
 15. Harmsen, G.J., Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940. Assen, 1961.
  [Google Scholar]
 16. Hul, Leonard van ’t, Besloten. Politieke onderhandelingen tussen de Nederlandse overheid en religieuze organisaties, 1946-1996. Dissertation University of Amsterdam, 2020.
  [Google Scholar]
 17. Jaarverslag Hervormde Jeugdraad 1964.
  [Google Scholar]
 18. Jagt, B. and F.Schoonheim, Inventaris van het archief van de Raad voor het Jeugdwerk van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk (Landelijke Hervormde Jeugdraad) 1941-1999 (2003). Utrecht, 2018.
  [Google Scholar]
 19. Janssen, Jacques, ‘Een bewogen beweging. Jeugdcultuur, identiteit en organisatie.’Jeugd en samenleving22 (1992) 501-520.
  [Google Scholar]
 20. Janssen, Jacques (ed.), Van de straat, 150 jaar jeugdcultuur. Themanummer Jeugd en samenleving21 (1991) no. 2/3.
  [Google Scholar]
 21. Jong, Wim de, ‘Schaapskooi en visnet. De gereformeerde jeugdbeweging in de jaren vijftig (1945-1960),’ in: GeorgeHarinck and Paulvan Trigt (eds.), In de vergifkast? Protestantse organisaties tussen kerk en wereld (Zoetermeer, 2013), 29-44.
  [Google Scholar]
 22. Kennedy, James, Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig. Amsterdam, 1995.
  [Google Scholar]
 23. Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk. ’s-Gravenhage, 1951.
  [Google Scholar]
 24. Kik, Aad (ed.), Herkenning en perspektief. 125 jaar Christelijk Jongeren Verbond. Driebergen, 1978.
  [Google Scholar]
 25. Knippenberg, Hans, De religieuze kaart van Nederland. Assen/Maastricht, 1992.
  [Google Scholar]
 26. Knoppers, B.A., Jeugd en jeugdbeweging: handboek, 2 vols. Wageningen, 1932.
  [Google Scholar]
 27. Knoppers, B.A., Die Jugendbewegung in den Niederlanden, ihr Wesen und ihre pädagogische Behandlung: mit vergleichender Berücksichtigung der deutschen Jugendbewegung. California, 1931.
  [Google Scholar]
 28. Krabbendam, Hans, Saving the Overlooked Continent: American Protestant Missions in Western Europe 1945-1975. Leuven, 2020.
  [Google Scholar]
 29. Landsman, F.H. (ed.), De kerk aan het werk. Een schets van de betekenis der organen van bijstand voor het leven der Nederlandse Hervormde Kerk en hun geschiedenis van 1945 tot 1955. ’s-Gravenhage, 1955.
  [Google Scholar]
 30. Landsman, F.H. (ed.), Documenten Nederlandse Hervormde Kerk. Verklaringen, kanselafkondigingen, boodschappen, herderlijke brieven en rapporten, uitgevaardigd door orf namens de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk in de jaren 1945-1955. ’s-Gravenhage, 1955.
  [Google Scholar]
 31. Langeveld, M.J. (ed.), Maatschappelijke verwildering der jeugd. Rapport betreffende het onderzoek naar de geestesgesteldheid van de massajeugd. ’s-Gravenhage, 1952.
  [Google Scholar]
 32. Lenders, Jan, ‘Slappedanige meerderheidsjongeren en verwilderde jeugd. Arbeidersjeugd door de bril van een pedagogisch discours.’Pedagogiek29 (2009) 226-242.
  [Google Scholar]
 33. Lieburg, Fred van, Jeugdwerk met een watermerk. De hervormd-gereformeerde jeugdbeweging 1910-2010. Zoetermeer, 2012.
  [Google Scholar]
 34. Linde, Maarten van der, Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamsche Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945. Hilversum, 2003.
  [Google Scholar]
 35. Linde, Maarten van der, Werkelijk, ik kan alles. Werkers in kerkelijke arbeid in de Nederlandse Hervormde Kerk 1945-1966. Zoetermeer, 1995.
  [Google Scholar]
 36. Linde, S. van der, ‘Achtergronden van verschuivingen binnen het hervormde jeugdwerk.’Theologia Reformata2 (1959) 148-155.
  [Google Scholar]
 37. Loor, H.D. de, Kerk in de samenleving. Een analyse van het spreken der Nederlandse Hervormde kerk sedert 1945. Baarn, 1970.
  [Google Scholar]
 38. Loor, H.D. de, ‘Kerk in de samenleving: het synodale apparaat in ontwikkeling.’Jeugd en samenleving1 (1971) 1, 14-32.
  [Google Scholar]
 39. Mak, Aart, 100 jaar Gereformeerd Jeugdwerk. Kampen, 1988.
  [Google Scholar]
 40. Meijers, F., and M.du Bois-Reymond, Op zoek naar een pedagogische norm. Beeldvorming over de jeugd in de jaren vijftig: het massajeugdonderzoek (1948-1952). Amersfoort/Leuven, 1987.
  [Google Scholar]
 41. Meilof, Jan, Een wereld licht en vrij. Het culturele werk van de AJC 1918-1959. Amsterdam, 1999.
  [Google Scholar]
 42. Meilof-Witte, Noor, JanMeilof and Joostde Moor, Achter onze bonte vaan. Een beeld van de Arbeiders Jeugd Centrale 1918-1959. Amsterdam, 2000.
  [Google Scholar]
 43. Ooms, J.W., et al., C.O.W.E.R. rapport uitgebracht door de commissie tot onderzoek van de mogelijkheden van een wettelijke regeling voor de subsidiëring van de jeugdvorming. ’s-Gravenhage, 1967.
  [Google Scholar]
 44. Peper, Abraham, Vorming van welzijnsbeleid. Evolutie en evaluatie van het opbouwwerk. Rotterdam, 1972.
  [Google Scholar]
 45. Pon, K.B. du, ‘Stilstaan bij twee mijlpalen.’Blauwdruk13 (1971) 60, 3-11.
  [Google Scholar]
 46. Poortstra, J., ‘De oprichting van de Nederlandse Jeugd Gemeenschap.’Jeugd en Samenleving16 (1986) 433-451.
  [Google Scholar]
 47. Provinciale Hervormde Jeugdraad Zuid-Holland, Youth for Christ en het kerkelijk jeugdwerk. Schiedam, 1975.
  [Google Scholar]
 48. Roubos, Anja, Van meisjeswerk tot vrouwenorganisatie. Geschiedenis van de YWCA-Nederland, 1920-1989. Utrecht, 1989.
  [Google Scholar]
 49. Schamhardt, H., Handboekje voor het jeugdwerk [Practisch theologische handboekjes, 7]. ’s-Gravenhage, 1955.
  [Google Scholar]
 50. Schamhardt, H., Doel en werkwijze van de Hervormde Jeugdraad. Nijkerk, 1950.
  [Google Scholar]
 51. Selten, Peter, ‘Tot lering en vermaak. De ontwikkeling van het jeugdwerk en de jeugdverenigingen in Nederland tussen 1850 en 1920.’Leidschrift20 (2005) 59-71.
  [Google Scholar]
 52. Selten, Peter, Het apostolaat der jeugd. Katholieke jeugdbewegingen in Nederland 1900-1941. Amersfoort, 1991.
  [Google Scholar]
 53. Simonse, Joop, De teloorgang van het kerkelijk clubhuiswerk. Het verhaal van een secularisatieproces. Baarn, 1997.
  [Google Scholar]
 54. Sturm, J.C., Een goede gereformeerde opvoeding. Over neo-calvinistische moraalpedagogiek (1880-1950), met speciale aandacht voor de nieuw-gereformeerde jeugdorganisaties. Kampen, 1988.
  [Google Scholar]
 55. Tieman, W.A.Z., ‘Twintig jaar hervormde jeugdraad.’Blauwdruk3 (1961) 11, 2-38.
  [Google Scholar]
 56. Touw, H.C., Het verzet der Hervormde Kerk, volume 1. ’s-Gravenhage, 1946.
  [Google Scholar]
 57. Vellekoop, Martijn, and NeeltjeRietveld, Rock & Roll. In beweging voor Jezus en jongeren. Amsterdam, 2011.
  [Google Scholar]
 58. Vermooten, W.H., Hervormd Amsterdam in de crisis 1960-1970. Baarn, 1972.
  [Google Scholar]
 59. Verslag van de Staatscommissie tot Onderzoek naar de Ontwikkeling van Jeugdige Personen van 13 tot 18 jaar, ingesteld bij KB van 18 juni 1917, No. 58. Amsterdam, 1919.
  [Google Scholar]
 60. Visser, C.Ch.G., Luthers jeugdwerk 1887-1987. Amsterdam, 1987.
  [Google Scholar]
 61. Werf, Johan van der, Kerk en christelijke vereniging. Amsterdam, 1960.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TRA2021.1.003.LIEB
Loading
/content/journals/10.5117/TRA2021.1.003.LIEB
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error