Opvallend orthodox | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 30, Issue 1
 • ISSN: 0778-8304
 • E-ISSN: 2665-9484

Abstract

A new newspaper, the (RD), came into existence in the sixties. The driving force behind its emergence was the dissatisfaction over the social changes at the time. Many Orthodox Protestants of the time had the feeling that trusted certainties, in terms of sexual morality, the Sunday and the authority, have been suddenly relinquished. Media such as played an important role in this process. Unlike before, this daily newspaper wanted to organise discussions, even about Holy Houses. The RD had to safeguard the certainties and protect the Orthodox Protestant environment from society. Therefore, the symbols of the sixties, such as sports and television, were excluded from the new newspaper. Owing to this disposition and the binding to the Orthodox Protestants, the RD holds a unique position in Dutch journalism. Only by going back to the sixties will it be possible to comprehend this newspaper.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TRA2021.1.006.BELT
2021-03-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/07788304/30/1/TRA2021.1.006.BELT.html?itemId=/content/journals/10.5117/TRA2021.1.006.BELT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Apeldoorn, Erdee Media Groep, Archief Reformatorisch Dagblad (ARD).
  [Google Scholar]
 2. Nijkerk, Persoonlijk archief Ad de Boer (AdB).
  [Google Scholar]
 3. Appelman, Matthijs D. en R.Ruard Ganzevoort, ‘Krant uit de kast. Homoseksualiteit in het Reformatorisch Dagblad,’ in: DavidBos en JohnExalto (red.), Genot en gebod. Huwelijk en seksualiteit in protestants Nederland vanaf 1800 (Amsterdam, 2019), 156–171.
  [Google Scholar]
 4. Bak, Peter, Een ‘meneer’ van een krant. Trouw en Bruins Slot 1943–1968. Kampen, 1999.
  [Google Scholar]
 5. Belt, Christoph van den, ‘Een onafhankelijk RD dankzij de SGP.’Transparant, 30 (2019) 1, 12–15.
  [Google Scholar]
 6. Belt, Christoph van den, ‘“Fortuyn is aanwinst, maar geen behoudende bondgenoot.” Het Reformatorisch Dagblad over de opkomst van een populistisch fenomeen,’ in: Koos-jande Jager (red.), Theocratie en populisme. Staatkundig gereformeerden en de stem van het volk (Apeldoorn, 2020), 117–143.
  [Google Scholar]
 7. Belt, C. van den, ‘Martin Tijssen, De krant en het pand: Het Reformatorisch Dagblad en de ontwikkeling van de bevindelijk gereformeerde gemeenschap (Utrecht: KokBoekencentrum, 2018).’Theologia Reformata, 62 (2019) 3, 320–321.
  [Google Scholar]
 8. Bootsma, Peter, Trouw. 75 jaar tegen de stroom in. Amsterdam, 2018.
  [Google Scholar]
 9. Bosma, Ewart, Oude waarheid en nieuwe orde. Bevindelijk gereformeerden en het nationaalsocialisme 1920–1950. Apeldoorn, 2015.
  [Google Scholar]
 10. Brants, Kees, en Philipvan Praag, ‘Signs of media logic. Half a century of Political Communication in the Netherlands.’Javnost/The Public, 13 (2006) 1, 25–40.
  [Google Scholar]
 11. Broersma, Marcel, ‘De hand van Romme. C.P.M. Romme als staatkundig hoofdredacteur van de Volkskrant (1945–1952).’BMGN, 115 (2000) 4, 561–584.
  [Google Scholar]
 12. Dam, Peter van, ‘Voorbij verzuiling en ontzuiling als kader in de religiegeschiedenis,’ in: Petervan Dam, JamesKennedy en FrisoWielenga (red.), Achter de zuilen. Op zoek naar religie in naoorlogs Nederland (Amsterdam, 2014), 31–53.
  [Google Scholar]
 13. Dijk, Guido van, Een krant geboren uit gebed. Het discours over abortus in het Reformatorisch Dagblad in de periode 1971–1981. Masterscriptie Rijksuniversiteit Groningen, 2018.
  [Google Scholar]
 14. Dolder-de Wit, H.A. van, ‘Levend in het werk des Heeren’. Dominee Hette Gerrit Abma (1917–1992): predikant en parlementariër. Ede, 2006.
  [Google Scholar]
 15. Fieret, Wim, De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918–1948. Een bibliocratisch ideaal. Houten, 1990.
  [Google Scholar]
 16. Golverdingen, M., Ds. G.H. Kersten. Facetten van zijn leven en werk. Houten, 1993.
  [Google Scholar]
 17. Hemels, J., ‘De polarisatie in de christelijke pers.’De Bazuin, 57 (1974) 2, 4–6.
  [Google Scholar]
 18. Hoeven, Pien van der en HuubWijfjes, ‘Concentratie en kritische autonomie, 1950–2000,’ in: HuubWijfjes en FrankHarbers (red.), De krant. Een cultuurgeschiedenis (Amsterdam, 2019), 247–289.
  [Google Scholar]
 19. Janse, C.S.L., Bewaar het pand. De spanning tussen assimilatie en persistentie bij de emancipatie van de bevindelijk gereformeerden. Houten, 1985.
  [Google Scholar]
 20. Jansen van Galen, John, De gouden jaren van het linkse levensgevoel. Het verhaal van Vrij Nederland. Amsterdam, 2016.
  [Google Scholar]
 21. Kennedy, James, ‘Mannenbroeders,’ in: GeorgeHarinck, HermanPaul en BartWallet (red.), Het gereformeerde geheugen (Amsterdam, 2009), 89–98.
  [Google Scholar]
 22. Kennedy, James C., Nieuw Babylon in aanbouw. Nederland in de jaren zestig. Amsterdam, 1995.
  [Google Scholar]
 23. Kranendonk, W.B., Dienen, leiden, samenbinden. Leven en werk van ds. A. Vergunst. Apeldoorn, 2019.
  [Google Scholar]
 24. Lieburg, Fred van, ‘Staatkundig gereformeerd verleden. Ontstaan en overleven van een protestpartij,’ in: HansVollaard en GerritVoerman (red.), Mannen van Gods Woord. De Staatkundig Gereformeerde Partij 1918–2018 (Hilversum, 2018), 19–46.
  [Google Scholar]
 25. Lieburg, Fred van, ‘Toe-eigening van de bevindelijke traditie. Refogeschiedenis in historiografisch perspectief,’ in: Fredvan Lieburg (red.), Refogeschiedenis in perspectief. Opstellen over de bevindelijke traditie (Heerenveen, 2007), 7–30.
  [Google Scholar]
 26. Mulligen, Remco van, Radicale protestanten. Opkomst en ontwikkeling van de EO, de EH en de ChristenUnie en hun voorlopers (1945–2007). Amsterdam, 2014.
  [Google Scholar]
 27. Paul, Herman, ‘Gereformeerde beginselen,’ in: GeorgeHarinck, HermanPaul en BartWallet (red.), Het gereformeerde geheugen (Amsterdam, 2009), 294–305.
  [Google Scholar]
 28. Rooy, Piet de, Alles! En wel nu! Een geschiedenis van de jaren zestig. Amsterdam, 2020.
  [Google Scholar]
 29. Ros, B. van der, ‘De Banier,’ in: B.van der Ros (red.), Geschiedenis van de christelijke dagbladpers in Nederland (Kampen, 1993), 221–236.
  [Google Scholar]
 30. Ros, B. van der, ‘Reformatorisch Dagblad,’ in: B.van der Ros (red.), Geschiedenis van de christelijke dagbladpers in Nederland (Kampen, 1993), 287–323.
  [Google Scholar]
 31. Saward, Michael, The Representative Claim. Oxford, 2010.
  [Google Scholar]
 32. Scholten, L.M.P., ‘Gereformeerde Bijbelstichting 1963–1987,’ in: P.Beekhuis et al. (red.), ‘Niets kan haar glans verdoven’. 350 jaar Bijbel in Statenvertaling (Dordrecht, 1987), 155–170.
  [Google Scholar]
 33. Tijssen, Martin, De krant en het pand. Het Reformatorisch Dagblad en de ontwikkeling van de bevindelijk gereformeerde gemeenschap. Utrecht, 2018.
  [Google Scholar]
 34. Velema, J.H., De kerk centraal. Zestig jaar in dienst van de kerken. Heerenveen, 2000.
  [Google Scholar]
 35. Wieten, J., Dagblad en doorbraak: de Nederlander en de Nieuwe Nederlander. Kampen, 1986.
  [Google Scholar]
 36. Wolf, Mariëtte en Frankvan Vree, ‘Oorlog, herstel en vernieuwing, 1940–1950,’ in: HuubWijfjes en FrankHarbers (red.), De krant. Een cultuurgeschiedenis (Amsterdam, 2019), 205–244.
  [Google Scholar]
 37. Zwaag, Klaas van der, Onverkort of gekortwiekt? Artikel 36 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de spanning tussen overheid en religie, een systematisch-historische interpretatie van een ‘omstreden’ geloofsartikel. Heerenveen, 1999.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TRA2021.1.006.BELT
Loading
/content/journals/10.5117/TRA2021.1.006.BELT
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error