Van actieve religieuzen naar activistische religieuzen en weer terug | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 30, Issue 2
 • ISSN: 0778-8304
 • E-ISSN: 2665-9484

Abstract

Abstract

In the spirit of the Second Vatican Council (1962-1965), the Daughters of Mary and Joseph, a sister congregation founded in ‘s-Hertogenbosch in 1820, adapted themselves in the sixties and seventies of the twentieth century to the changed and changing society. The abandonment of rigid authority structures and the move to permanent education brought a sense of liberation to many of them. It activated them to work for the betterment of the poor and the oppressed, at home and in the mission. Inevitably, the rapid social changes in many sisters also led to alienation and distancing from their spiritual heritage and thus also from the raison d’être of the Congregation. Thanks to fundamental studies that appeared in the eighties and nineties in the field of the spirituality of religious life, they reaffirmed their heritage and thus their individuality as a religious community. Within this spiritual climate, mutual understanding grew between the sisters in the Netherlands and their fellow sisters in Indonesia.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TRA2021.2.003.CASP
2021-10-01
2024-05-24
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/07788304/30/2/TRA2021.2.003.CASP.html?itemId=/content/journals/10.5117/TRA2021.2.003.CASP&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. ’s-Hertogenbosch, Moederhuis (Papenhulst 5), Archief Dochters van Maria en Joseph (DMJ).
  [Google Scholar]
 2. Alkemade, A.J.M., Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze congregaties, 1800–1850. ’s-Hertogenbosch, 1966.
  [Google Scholar]
 3. Baeten, Ton, ‘Religieus leven in de toekomst. Samenleven “in de Heer” ten bate van de medemens,’ in: MauriceAckermans, & TheoHoogbergen (eds.), Kloosters en religieus leven. Historie met toekomst (’s-Hertogenbosch, 2002), 266–287.
  [Google Scholar]
 4. Bijzondere regelen der Zusters van Liefde, gevestigd te ’s-Hertogenbosch onder de benaming van Dochters van de H.H. Maria en Joseph. Sint-Michielsgestel, 1852.
  [Google Scholar]
 5. Caspers, Charles, In alles de Liefde. Twee eeuwen Congregatie Dochters van Maria en Joseph (1820–2020). Nederland. Baarn, 2021.
  [Google Scholar]
 6. Caspers, Charles, In alles de Liefde. Twee eeuwen Congregatie Dochters van Maria en Joseph (1820–2020). Missie. Baarn, 2021.
  [Google Scholar]
 7. Caspers, Charles, In alles de Liefde. Twee eeuwen Congregatie Dochters van Maria en Joseph (1820–2020). Overzichten. Baarn, 2021.
  [Google Scholar]
 8. Caspers, Charles, Zacht doch krachtdadig. Anna Catharina van Hees en de oorsprong van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph. Baarn, 2015.
  [Google Scholar]
 9. Caspers, Charles, & KeesWaaijman, De wortels, de twijgen en de vruchten van de boom. De Vincentiaanse liefde in de spiritualiteit van de Dochters van Maria en Joseph. Baarn, 2013.
  [Google Scholar]
 10. Constitutiën van de Congregatie “Dochters van Maria en Joseph”. ’s-Hertogenbosch, 1989.
  [Google Scholar]
 11. Dam, Peter van, Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe. Amsterdam, 2011.
  [Google Scholar]
 12. Decreet over de aangepaste vernieuwing van het religieuze leven. Vert. van Perfectae caritatis door A.Van Rijen. Amersfoort, 1966.
  [Google Scholar]
 13. Derks, Sergio, Doorbroken stilte. 175 jaar zorg en onderwijs voor mensen met beperkingen in horen, zien en communicatie. Sint-Michielsgestel, 2004.
  [Google Scholar]
 14. Donkers, Geert, ToineJanssen, BertSubelack, & TonVogel, Twee eeuwen dienstbaar en barmhartig. Congregaties en orden in de 19e en 20e eeuw in ’s-Hertogenbosch. ’s-Hertogenbosch, 2020.
  [Google Scholar]
 15. Franken, Veronie, ‘Habijten door de jaren heen.’De Heeriaan, 42 (2013) 3, 18–20; 4, 19–23.
  [Google Scholar]
 16. Heijst, Annelies van, Gedreven helpers. Een geschiedenis van Cordaids voorlopers: RK Huisvestingscomité, Mensen in Nood, Memisa, Medicus Mundi, Indische Missie Vereniging, Centraal Missie Commissariaat, Cebemo, Vastenaktie, Bilance en Bond zonder Naam. Hilversum, 2014.
  [Google Scholar]
 17. Heijst, Annelies van, Zusters, vrouwen van de wereld. Aktieve religieuzen en haar emancipatie. Amsterdam, 1985.
  [Google Scholar]
 18. Heijst, Annelies van, MarjetDerks, & MaritMonteiro, Ex caritate. Kloosterleven, apostolaat en nieuwe spirit van actieve vrouwelijke religieuzen in Nederland in de 19e en 20e eeuw. Hilversum, 2010.
  [Google Scholar]
 19. Hermus, A., Gedenkboek Instituut voor doofstommen te St. Michiels-Gestel, 1840–1940. Sint-Michielsgestel, 1940.
  [Google Scholar]
 20. Hulme, Kathryn, Zuster Luc. Vert. van The Nun’s Story [1956]. Utrecht/Antwerpen, 1960.
  [Google Scholar]
 21. Jacobs, J.Y.H.A., Werken in een dwarsverband. Een portret van de gezamenlijke Nederlandse priesterreligieuzen 1840–2004. Nijmegen, 2010.
  [Google Scholar]
 22. Leesen, Tessa, Tussen hamer en aambeeld. De Theologische Faculteit Tilburg op het snijvlak van wetenschap, kerk en vernieuwing. Nijmegen, 2014.
  [Google Scholar]
 23. Leys, Ad, CharlesCaspers, & Jorge CastilloGuerra (eds.), Voortbouwen op het fundament. Religieus leven en de flexibele mens. Heeswijk, 2015.
  [Google Scholar]
 24. Lindblad, Thomas J., ‘Zwarte Sinterklaas in Indonesische context.’Historiek.net (13november2018).
  [Google Scholar]
 25. Maloney, Robert P., The Way of Vincent de Paul. A Contemporary Spirituality in the Service of the Poor. New York, 1992.
  [Google Scholar]
 26. McSweeney, William, Roman Catholicism. The Search for Relevance. New York, 1980.
  [Google Scholar]
 27. Pansters, Krijn, & JanSloot, De Franciscaanse Beweging. Vijftig jaar in het spoor van Franciscus en Clara van Assisi. Nijmegen, 2015.
  [Google Scholar]
 28. Pijfers, Herman, & JanRoes, Memoriale. Katholiek leven in Nederland in de twintigste eeuw. Zwolle, 1996.
  [Google Scholar]
 29. Pinxteren, Antoinette van, Al gaande zal je kracht vermeerderen. Amersfoort, 1990.
  [Google Scholar]
 30. Poel, Cecilia van der, ‘Dat ons wijsheid des harten gewordt… Een persoonlijke visie op geestelijke begeleiding,’ in: MaritMonteiro, PeterNissen, & Judithde Raat (eds.), Steun en toeverlaat. Historische aspecten van geestelijke begeleiding (Hilversum, 1999), 77–90.
  [Google Scholar]
 31. Rapport van het Vernieuwingskapittel van de Zusters van de Choorstraat, gehouden in het vormingscentrum te Nuland maart-mei 1970. ’s-Hertogenbosch, 1970.
  [Google Scholar]
 32. Reesinck, J.F., & JanBresser (eds.), Schoolstad. Een eeuw vrijheid van onderwijs in Nederland, 1848–1948. Den Haag, 1950.
  [Google Scholar]
 33. Schneiders, Sandra, Finding the Treasure. Locating Catholic Religious Life in a New Ecclesial and Cultural Context. New York, 2000.
  [Google Scholar]
 34. Schneiders, Sandra, New Wineskins: Re-imagining Religious Life Today. New York1986.
  [Google Scholar]
 35. Schneiders, Sandra, Jonge wijn in nieuwe zakken. Een nieuwe voorstelling van religieus leven vandaag. Vert. van New Wineskins: Re-imagining Religious Life Today [1986] door TilLagerberg. Aalsmeer, 1992.
  [Google Scholar]
 36. Schoof, Ted, Aggiornamento. De doorbraak van een nieuwe katholieke theologie. Baarn, 1968.
  [Google Scholar]
 37. Stockman, René, Vincentius achterna. Onze voorkeursoptie voor de armen. Antwerpen, 2009.
  [Google Scholar]
 38. Verrijt, Francisca, Samen Kerk-zijn in Zaïre. Thesis Catholic University Nijmegen. Nijmegen, 1980.
  [Google Scholar]
 39. Waaijman, Kees, Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden. Kampen, 2000.
  [Google Scholar]
 40. Willemsen, Marie-Antoinette (ed.), Werven en Derven. De financiële grondslag van kloostergemeenschappen in de Lage Landen. Hilversum, 2016.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TRA2021.2.003.CASP
Loading
/content/journals/10.5117/TRA2021.2.003.CASP
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error