Gefnuikte heilsverwachting | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 30, Issue 2
 • ISSN: 0778-8304
 • E-ISSN: 2665-9484

Abstract

Abstract

The movement of Christenen voor het Socialisme (CvS, Christians for Socialism) existed in the Netherlands from 1974 to 1993. It was the radical variant of the renewal movement of the sixties that came about when churches and confessional political parties began to emphasize the need for radical social and political commitment within the Christian faith. CvS strived for a new contemporary identity by uniting Christianity and Marxism, two forces hitherto considered incompatible. CvS was part of an international movement that reflected the polarized political and social situation especially in South America, where the mix of Christianity and Marxism was known as “Liberation Theology” and in Europe perennially threatened by the Cold War. This article investigates the rise of CvS as a fundamentalist movement and explores its development towards a differentiated progressive mentality group. In the end, CvS did not survive. Its decline is described and interpreted against the backdrop of a changing political and religious environment.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TRA2021.2.005.PLOM
2021-10-01
2024-06-15
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/07788304/30/2/TRA2021.2.005.PLOM.html?itemId=/content/journals/10.5117/TRA2021.2.005.PLOM&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Amsterdam, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden), Archief Christenen voor het Socialisme. Collectie 540. (HDNP).
  [Google Scholar]
 2. Baas, Klaas Jan, Hun god was links, een historische analyse van de Nederlandse afdeling van de beweging Christenen voor het socialisme (1974-1994), als nieuwe sociale beweging. Afstudeerscriptie Erasmus Universiteit. Rotterdam, 2002.
  [Google Scholar]
 3. Becker, Henk A., ‘De culturele revolutie en haar effecten’. Sociologische Gids, 44 (1997), 389-401
  [Google Scholar]
 4. Berg, A.J. van den, De Nederlandse Christen-Studenten Vereniging 1896-1985. Den Haag1991.
  [Google Scholar]
 5. Berg, Bas van den, ‘Gods almachtig handje’. Opstand (1983) nr. 4, 116-118.
  [Google Scholar]
 6. Bruggen, Joos van, De internationale beweging ‘Christenen voor het Socialisme’, theorie en praktijk in Chili, Italie en Nederland. Afstudeerscriptie, Nijmegen, 1977.
  [Google Scholar]
 7. Gerard, Emanuel en Gerd-RainerHorn (red.), Left Catholicism 1943-1955. Catholics and Society in Western Europe at the Point of Liberation. Leuven, 2001.
  [Google Scholar]
 8. Graaf, Beatrice de, Over de muur, de DDR, de Nederlandse kerken en de vredesbeweging. Amsterdam, 2004.
  [Google Scholar]
 9. Hirs, Franz-Joseph, en Rinse ReelingBrouwer, ‘De verlossing van ons lichaam’ in: DickMeerman en Theode Wit (red.), Kerk en Lichaam (Zeist, 1982), 148-171.
  [Google Scholar]
 10. Hirs, Franz-Joseph, Op naar Sodom, voorstel tot een theologie van de verkeerde kant. Doctoraalscriptie theologie KU Nijmegen. Nijmegen, 1983.
  [Google Scholar]
 11. Hirs, Franz-Joseph, en Rinse ReelingBrouwer, De verlossing van het lichaam, tegennatuurlijke theologie. ’s Gravenhage, 1985.
  [Google Scholar]
 12. Kaplan, L., Fundamentalism in comparative perspective. Amherst, 1992.
  [Google Scholar]
 13. Kennedy, James C., ‘Recent Dutch religious history and the limits of secularization’, in , in: ErikSengers (ed.), The Dutch and their gods. Secularisation and transformation of religion in the Netherlands since 1950 (Hilversum, 2009) 27-42.
  [Google Scholar]
 14. Koffeman, L.J., De oecumenische beweging. Overzicht van de oecumenische beweging, wereldwijd en in het bijzonder in Nederland. Den Haag, 2005.
  [Google Scholar]
 15. Latré, Bart, Strijd en inkeer. De kerk- en maatschappijkritische beweging in Vlaanderen 1958-1990. Leuven, 2011.
  [Google Scholar]
 16. McLeod, Hugh, ‘The Religious Crisis of the 1960s’, Journal of Modern European History, 3 (2005) 2, 205-230.
  [Google Scholar]
 17. Megens, Niek, en HildeReiding, Bewegen binnen smalle marges, Pax Christi Nederland 1965-1990. Nijmegen, 1999.
  [Google Scholar]
 18. Righart, Hans, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict. Amsterdam, 1995.
  [Google Scholar]
 19. Rooy, Piet de, Alles! En wel nu! Een geschiedenis van de jaren zestig. Amsterdam2020.
  [Google Scholar]
 20. Salemink, Theo, ‘Meervoudige modernisering, linkse katholieken in de lange jaren zestig’, in: UrsAltermatt (red.), Contrapunten: tussen radicaal christendom, restauratie en pluralisering (Nijmegen, 2010) 50-78.
  [Google Scholar]
 21. Tarrow, Sidney, The New Transnational Activism. Cambridge, 2005.
  [Google Scholar]
 22. Tillo, G. van, ‘Sjaloom: een godsdienstsociologisch onderzoek naar de veranderingen in de religie van een sociaal-politieke actiegroep’, in: G.Schipper-Peet, G.van Tillo, P.H.Vrijhof (red.), Tussen hemel en aarde. beschouwingen over hedendaagse religieuze bewegingen (Alphen aan den Rijn, 1976) 208-244.
  [Google Scholar]
 23. Witte-Rang, Greetje, ‘Gelovig en maatschappijkritisch in soorten en maten’, Ophef, 19 (2016), 2, 6-13.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TRA2021.2.005.PLOM
Loading
/content/journals/10.5117/TRA2021.2.005.PLOM
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error