2004
Volume 31 Number 1
 • ISSN: 0778-8304
 • E-ISSN: 2665-9484

Abstract

Abstract

Both the Calvinist Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam and the Catholic University in Nijmegen underwent a transformation in the 1960s. Already around 1960 it was clear to both institutions that the changing times called for a new positioning. Various committees and study days were devoted to this issue. At the VU, it was mainly the ‘Kruyswijk Committee’ that, from 1965 onwards, devoted itself to reformulating the article of the statutory principles in which the identity of the university was laid down. There was no agreement in the committee as to how broadly or narrowly this identity should be formulated, and whether the original ideal of a ‘Christian science’ was still worth pursuing. Nevertheless, a formulation was sought in which various factions could recognize themselves. The formulation, so they emphasized, had to be more than an ‘ornament’: it had to give the university new impetus and appeal. Subsequently, two editorial committees, which produced the final formulation, gave the article an ecumenical and ‘horizontal’ character. Despite criticism by some of the more conservative supporters of the university, a new identity was formulated. However, developments in the student world and the new democratic university administration, made it difficult to put it into practice in the 1970s.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TRA2022.1.002.FLIP
2022-12-01
2023-06-02
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/07788304/31/1/TRA2022.1.002.FLIP.html?itemId=/content/journals/10.5117/TRA2022.1.002.FLIP&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Amsterdam, VU, Archief Directeuren. Dit archief is vanaf voorjaar 2022 toegankelijk via het Stadsarchief Amsterdam onder nummer: 31240.
  [Google Scholar]
 2. Amsterdam, VU, Archief VUVereniging. Dit archief is vanaf voorjaar 2022 toegankelijk via het Stadsarchief Amsterdam onder nummer: 31242.
  [Google Scholar]
 3. Amsterdam, VU, Archief Senaat. Op termijn toegankelijk via Stadsarchief Amsterdam.
  [Google Scholar]
 4. Amsterdam, UBVU, HDC | Protestants erfgoed, Archief J. Lever.
  [Google Scholar]
 5. Amsterdam, UBVU, HDC | Protestants erfgoed, Archief W.F. de Gaay Fortman.
  [Google Scholar]
 6. Jaarboeken Vrije Universiteit Amsterdam.
  [Google Scholar]
 7. Pharetra. Studentenblad aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
  [Google Scholar]
 8. Vrije Universiteitsblad.
  [Google Scholar]
 9. Aalders, Maarten J., 125 jaar Faculteit der Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit. Zoetermeer, 2005.
  [Google Scholar]
 10. Bak, Peter, Een soeverein leven. Biografie van W.F. de Gaay Fortman. Amsterdam, 2004.
  [Google Scholar]
 11. Berg, René van den, InekeDeurwaarder & MansKuipers, Bijzondere studenten. 40 jaar studentenbeweging aan de Vrije Universiteit. Amsterdam, 1989.
  [Google Scholar]
 12. Berkel, Klaas van, Universiteit van het Noorden. Vier eeuwen academisch leven in Groningen. Deel IIIDe zakelijke universiteit, 1945–2021. Hilversum, 2022.
  [Google Scholar]
 13. Berkelaar, Wim, ‘Het is ons een eer en genoegen’. Eredoctoraten aan de Vrije Universiteit sinds 1930. Zoetermeer, 2007.
  [Google Scholar]
 14. Brabers, Jan, ‘Herbezinning op een kantelpunt in de geschiedenis. Discussies over pluriformiteit en engagement aan de Katholieke Universiteit: de ‘Commissie-Schillebeeckx’, 1966–1971’, Trajecta, 31 (2022) 1, 391–424.
  [Google Scholar]
 15. Dekker, Gerard, De stille revolutie. De ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in Nederland tussen 1950 en 1990. Kampen, 1992.
  [Google Scholar]
 16. Deursen, A.Th. van, Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880–2005. Amsterdam, 2005.
  [Google Scholar]
 17. Diepenhorst, I.A., De geprangde universiteit. Utrecht, [1960].
  [Google Scholar]
 18. Flipse, Ab, ‘Hier leert de natuur ons zelf den weg’. Een geschiedenis van Natuurkunde en Sterrenkunde aan de VU. Zoetermeer, 2005.
  [Google Scholar]
 19. Flipse, Ab, ‘Natuuronderzoekers dagen de kerk uit. Natuurwetenschappers, theologen en de kerken in de jaren vijftig’, in: GeorgeHarinck & Paulvan Trigt (red.), In de vergifkast? Protestantse organisaties tussen kerk en wereld (Zoetermeer, 2013), 119–137.
  [Google Scholar]
 20. Flipse, Ab, ‘Reijer Hooykaas (1906–1994).’Studium, 6 (2013), 287–291.
  [Google Scholar]
 21. Flipse, Ab, Christelijke wetenschap. Nederlandse rooms-katholieken en gereformeerden over de natuurwetenschap, 1880–1940. Hilversum, 2014.
  [Google Scholar]
 22. Flipse, Ab, ‘“VU tussen twee VU-ren.” De identiteit van de Vrije Universiteit in de jaren zeventig’, in: L.J.Dorsman & P.J.Knegtmans (red.), Theologie, waarheidsliefde en religiekritiek. Over geloof en wetenschap aan de Nederlandse universiteiten sedert 1815 (Hilversum, 2015), 83–102.
  [Google Scholar]
 23. Flipse, Ab, ‘Jan Lever. Bioloog, bruggerbouwer en boegbeeld van de VU’, in: AbFlipse (red.), Verder kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving. Zesentwintig portretten (Amsterdam, 2016), 195–202.
  [Google Scholar]
 24. Flipse, Ab, ‘De Vrije Universiteit Amsterdam als cité universitaire. Tussen gebouwencomplex en campus’, in: AbFlipse & AbelStreefland (red.), De universitaire campus. Ruimtelijke transformaties van de Nederlandse universiteiten sedert 1945 (Hilversum, 2020), 59–81.
  [Google Scholar]
 25. Graaf, Jochum de, ‘De 100-urenbezetting van 1972: een terugblik’, d.d. 18maart2022, URL: https://www.geheugenvandevu.nl/blog/de-100-uren-bezetting-van-1972-een-terugblik (geraadpleegd op 8april2022).
  [Google Scholar]
 26. Hul, Leonard van ’t & BramMellink, ‘Isaac Arend Diepenhorst: de ongrijpbare idealist.’, in: AbFlipse (red.), Verder Kijken. Honderdvijfendertig jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving. Zesentwintig portretten (Amsterdam, 2016), 203–209.
  [Google Scholar]
 27. Janssen, Jacques & PaulVoestermans, Studenten in beweging. Politiek, universiteit en student. Nijmegen1984.
  [Google Scholar]
 28. Knegtmans, Peter Jan, ‘Mass universities and the idea of an elite education in the Netherlands, 1945–2015’, in: D.Tamm (red.), The Elite University. Roles and Models (Kopenhagen, 2017), 200–215.
  [Google Scholar]
 29. Paul, Herman, ‘Gereformeerde beginselen,’ in: GeorgeHarinck, HermanPaul & BartWallet (red.), Het gereformeerde geheugen (Amsterdam, 2009), 294–305.
  [Google Scholar]
 30. Peelen, Gert J., Spreken over boven. Harry Kuitert – een biografie. Amsterdam, 2016.
  [Google Scholar]
 31. Roelink, J., Een blinkend spoor, 1879–1979. Beeld van een eeuw geschiedenis der Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Kampen, 1979.
  [Google Scholar]
 32. Rullmann, J.C., De Vrije Universiteit. Haar ontstaan en haar bestaan, 1880 – 20 october – 1930. Amsterdam, 1930.
  [Google Scholar]
 33. Schutte, Gerrit, De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika, 1880–2005. 2 delen. Zoetermeer, 2005.
  [Google Scholar]
 34. Sizoo, G.J., De eigen aard der Vrije Universiteit. Amsterdam, 1979.
  [Google Scholar]
 35. Thijs, Gerard, Kleine luyden in ontwikkeling. De Vrije Universiteit en de Derde Wereld 1955–2005. Zoetermeer, 2005.
  [Google Scholar]
 36. Universitas Libera Reformata. Vrije Universiteitsdag 1967, gehouden te Amsterdam op 22 juni. Amsterdam, 1967.
 37. VUtrecht14–2–70. Brochure ter voorbereiding op de extra algemene vergadering van de Vereniging voor Wetenschappelijk Onderwijs op Gereformeerde Grondslag. Amsterdam, 1970.
  [Google Scholar]
 38. Wieringa, W.J., ‘De Vrije Universiteit als bijzondere instelling’, in: M.van Os & W.J.Wieringa (red.), Wetenschap en rekenschap, 1880–1980. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit (Kampen, 1980), 11–43.
  [Google Scholar]
 39. Woldring, H.E.S., Een handvol filosofen. Geschiedenis van de filosofiebeoefening aan de Vrije Universiteit in Amsterdam van 1880 tot 2012. Hilversum, 2013.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TRA2022.1.002.FLIP
Loading
/content/journals/10.5117/TRA2022.1.002.FLIP
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error