Gezocht: katholiek met hart voor natuurschoon | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 31 Number 1
 • ISSN: 0778-8304
 • E-ISSN: 2665-9484

Abstract

Abstract

The nature conservation movement and Catholicism were conspicuously detached in the Netherlands in the first half of the twentieth century. Nature conservation was apparently not an area of interest for the emerging Catholic ‘pillar’. Most conservationist groups and associations and their leaders were affiliated to the ‘neutral’ or ‘liberal’ pillar. The first half of this article provides an overview of the individual Catholic activists, conservationists, and hobby naturalists affiliated to the nature conservation movement in this early period.

After 1945, however, Catholic under-representation became an issue for the Dutch nature conservation movement. Associations such as Natuurmonumenten were influenced by new perspectives on pillarisation and democratic participation, and met local opposition to their work in predominantly Catholic regions in the Netherlands. Once the conservationists ‘discovered’ that they did not have enough Catholic members and had no influential contacts in the Catholic pillar, they tried to amend this by approaching their friends in the Catholic elite.

The Catholic political party usually opposed the goals of nature conservation in the 1950s, while left-wing politicians affiliated to the nature conservation movement defended them. The perception of an antagonistic relationship between nature conservation and Catholicism has persisted in the Netherlands since. It seems that this impression is actually based on that specific historical constellation in the Netherlands, and much less so on any fundamental incompatibility of nature conservation and Catholicism.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TRA2022.1.005.MENN
2022-12-01
2023-12-07
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/07788304/31/1/TRA2022.1.005.MENN.html?itemId=/content/journals/10.5117/TRA2022.1.005.MENN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Archief Contact-Commissie (ARCH02784), inv.nrs. 11, 38, 39, 40, 59, 88, 90, 91, 254, 255, 256, 257, 274, 300, 513.
  [Google Scholar]
 2. Amsterdam, Stadsarchief Amsterdam (SAA), Archief Natuurmonumenten (999), inv.nrs. 48, 334, 335, 562, 2090, 2383, 2400, 2406, 2484.
  [Google Scholar]
 3. Den Haag, Nationaal Archief (NA), Archief Bisdom Rotterdam, inv.nr. 1041.
  [Google Scholar]
 4. ’s-Hertogenbosch, Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Provinciaal Bestuur, 1950-1986 (1392), inv.nr. 780.
  [Google Scholar]
 5. Maastricht, Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), Archief Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (17.22), inv.nr. 51.
  [Google Scholar]
 6. Nijmegen, Katholiek Documentatiecentrum (KDC), Knipselcollectie P.C. de Brouwer (KNIP-03054).
  [Google Scholar]
 7. St. Agatha, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Archief Minderbroeders Kapucijnen (AR-P023), inv.nrs. 8330, 8459.
  [Google Scholar]
 8. ‘Het Limburgsch Landschap’, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 9augustus1931.
  [Google Scholar]
 9. ‘Het Noordbrabantsch Landschap’, Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant, 11december1931, Vierde blad, p. 2.
  [Google Scholar]
 10. ‘Ter kennismaking’, De Zwerver in Gods vrije natuur1 (1934), 1, 1-2.
  [Google Scholar]
 11. ‘Vereeniging tot Behoudvan Natuurmonumenten in Nederland’, in: Jaarboek der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 1929-1935. Amsterdam, 1936, 3-4.
  [Google Scholar]
 12. ‘Wat het nieuwe tijdschrift brengen zal?’, De Zwerver in Gods vrije natuur1 (1934), 1, 3-4.
  [Google Scholar]
 13. Benno O.M. Cap., Pater, ‘Geen dierenbescherming, maar natuurbescherming’, De Zwerver in Gods vrije natuur1 (1934), 4, 111-112.
  [Google Scholar]
 14. Benno O.M. Cap., Pater, ‘Geen dierenbescherming, maar natuurbescherming’, De Zwerver in Gods vrije natuur1 (1934) 5, 149-151.
  [Google Scholar]
 15. Bont, Raf De en Heynickx, Rajesh, ‘Landscapes of Nostalgia. Life Scientists and Literary Intellectuals Protecting Belgium’s “Wilderness”, 1900-1940’, Environment and History18 (2012), 2, 237-260.
  [Google Scholar]
 16. Caspers, M.A., ‘Natuurbescherming als particulier initiatief’, in: H.F.J.M.van den Eerenbeemt (ed.), Geschiedenis van Noord-Brabant. Deel II. Amsterdam, 1996), 108-117.
  [Google Scholar]
 17. Caspers, Thijs, De geschiedenis van de natuurbescherming in Vlaanderen van 1910-1940. Proefschrift Tilburg, 1992.
  [Google Scholar]
 18. Coesèl, Marga, De NJN, een gemeenschap van individualisten. De geschiedenis van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Leiden, 1997.
  [Google Scholar]
 19. Coesèl, Marga, Schaminée, Joop en Van Duuren, Lodewijk, De natuur als bondgenoot. De wereld van Heimans en Thijsse in historisch perspectief. Zeist, 2007).
  [Google Scholar]
 20. Coolen, Frans, ‘Natuuronderzoekers van Limburg in de eerste helft van de vorige eeuw’, in: FransCoolen et al. (eds.), Limburgse natuur in een veranderend landschap. Maastricht, 2010, 18-29.
  [Google Scholar]
 21. Coolen, Frans, ‘P.J. Cremers 1873-1951’, in: FransCoolen et al. (eds.), Limburgse natuur in een veranderend landschap. Maastricht, 2010, 48-49.
  [Google Scholar]
 22. Cramer, Jacqueline, De groene golf. Geschiedenis en toekomst van de Nederlandse milieubeweging. Utrecht, 1989.
  [Google Scholar]
 23. Crijnen, Ton, Titus Brandsma. De man achter de mythe. Nijmegen, 2008.
  [Google Scholar]
 24. Dam, Peter van, Staat van verzuiling. Over een Nederlandse mythe. Amsterdam, 2011.
  [Google Scholar]
 25. Ditt, Karl, ‘Naturschutz zwischen Zivilisationskritik, Tourismusförderung und Umweltschutz. USA, England und Deutschland 1860-1970’, in: MatthiasFrese et al. (eds.), Politische Zäsuren und gesellschaftlicher Wandel im 20. Jahrhundert. Paderborn, 1996, 499-533.
  [Google Scholar]
 26. Dölle, Constant, De weg van Titus Brandsma, 1881-1942. Biografie van een martelaar. Baarn, Gent, 2000.
  [Google Scholar]
 27. Dols, Chris, Fact factory. Sociological Expertise and Episcopal Decision Making in the Netherlands, 1946-1972. Nijmegen, 2015.
  [Google Scholar]
 28. Gorter, H.P., Ruimte voor natuur. 80 jaar bezig voor de natuur van de toekomst. ’s-Graveland, 1986.
  [Google Scholar]
 29. Harmsen, Ger, Herfsttijloos (Colchicum autumnale). Een levensverhaal. Nijmegen, 1993.
  [Google Scholar]
 30. Harmsen, Ger, Natuurbeleving en arbeidersbeweging. De Nederlandse socialistische arbeidersbeweging in haar relatie tot natuur en milieu. Amsterdam, 1992.
  [Google Scholar]
 31. Heijden, Hein-Anton van der, ‘Van kleinschalig utopisme naar postgiro-activisme? De milieubeweging 1970-1990’, in: Jan WillemDuyvendak et al. (eds.), Tussen verbeelding en macht. Amsterdam, 1992, 77-98.
  [Google Scholar]
 32. Keenan, Marjorie, From Stockholm to Johannesburg. An historical overview of the concern of the Holy See for the environment, 1972-2002. Vaticaan, 2002.
  [Google Scholar]
 33. Leenders, Marij, ‘Voorbij traditie. De strijdige visies van pater Van den Elsen en pastoor Roes op landbouwvernieuwing en natuurbehoud (1895-1920)’, In Brabant12 (2021) 1, 44-57.
  [Google Scholar]
 34. Leenders, Marij en Van Meurs, Wim, ‘Het einde van de groene consensus? Milieuvraagstukken in christelijke en rechtse Nederlandse partijprogramma’s van de jaren 1970 tot heden’, in: C.C.van Baalen et al. (eds.), Natuur, milieu, klimaat. Jaarboek Parlementaire Geschiedenis. Nijmegen, 2019, 32-41.
  [Google Scholar]
 35. Lekan, Thomas M.Imagining the Nation in Nature. Landscape Preservation and German Identity, 1885-1945. Cambridge, London, 2004.
  [Google Scholar]
 36. Mathis, Charles-François, ‘Nation and Nature Preservation in France and England in the Nineteenth Century’, Environment and History20 (2014), 1, 9-39.
  [Google Scholar]
 37. Nash, Roderick Frazier, The Rights of Nature. A History of Environmental Ethics. Madison, 1989.
  [Google Scholar]
 38. Paus Franciscus, EncycliekLaudato Si‘. 2015.
  [Google Scholar]
 39. Pelzers, E. en Van Westreenen, F.S., Kroniek van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Maastricht, 1992.
  [Google Scholar]
 40. Polen, Bert van, Brabant achter de coulissen. Een blik op het natuurbehoud. Eindhoven, 1981.
  [Google Scholar]
 41. Radkau, Joachim, ‘Religion and environmentalism’, in: J.R.McNeill en E.S.Mauldin (eds.), A companion to global environmental history. Chichester, 2012, 493-512.
  [Google Scholar]
 42. Roenhorst, Willemien, ‘De natuurlijke natie. Monumentalisering en nationalisering van natuur en landschap in de vroege twintigste eeuw’, BMGN: Low Countries Historical Review121 (2006), 4, 727-752.
  [Google Scholar]
 43. Rollins, William H., A Greener Vision of Home. Cultural Politics and Environmental Reform in the German Heimatschutz Movement, 1904-1918. Ann Arbor, 1997.
  [Google Scholar]
 44. Saris, Frank, Natuurbescherming als hartstocht. Victor Westhoff (1916-2001). Leusden, 2018.
  [Google Scholar]
 45. Schaminée, Joop en Van ’t Veer, Ron, ‘Ontmoeting. Van slangenkruid tot herfsttijloos. Ger Harmsen’, in: JoopSchaminée en Ronvan ’t Veer (eds.), Honderd jaar op de knieën. Noordwolde, 2000, 196-201.
  [Google Scholar]
 46. Schrijnen, Jos, ‘Het dieren-symbolisme bij de Scouts’, Dux. Tijdschrift voor priesters, die zich met de vorming der R.K. rijpende jeugd bezighouden, 1 (1927/28) 9, 215-217.
  [Google Scholar]
 47. Tavernier, Johan de, ‘Laudato Si’. De ecologie van paus Franciscus’, Tijdschrift voor Theologie56 (2016) 3, 218-243.
  [Google Scholar]
 48. Tienhoven, P.G. van en Thijsse, Jac. P., ‘Algemeene Ledenvergadering van 15 Maart 1930’, in: Jaarboek der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland 1929-1935. Amsterdam, 1936), 41-52.
  [Google Scholar]
 49. White jr., Lynn, ‘The historical roots of our ecologic crisis’, Science155 (1967), 1203-1207.
  [Google Scholar]
 50. Zanden, Jan Luiten van, ‘De veranderende relatie tussen mens en natuur’, in: Jan Luiten vanZanden en S.W.Verstegen (eds.), Groene geschiedenis van Nederland. Utrecht, 1993, 179-208.
  [Google Scholar]
 51. Zanden, Jan Luiten van, ‘De markt voor natuur en milieu’, Economisch-Statistische Berichten83 (1998) 212-214.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TRA2022.1.005.MENN
Loading
/content/journals/10.5117/TRA2022.1.005.MENN
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error