Pas de deux, out of step | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 22, Issue 4
 • ISSN: 1388-3186
 • E-ISSN: 2352-2437

Abstract

Abstract

This article aims to complement two earlier ones by Theo van der Meer and Joke Swiebel in the previous issue of this journal (Swiebel, 2019; Van der Meer, 2019) on the history of homosexuality’s criminalisation in the Netherlands by exploring the same theme from a Belgian perspective. Whereas article 248bis of the Dutch penal code raised the age of consent for homosexual relations from 1911 to 1971, its highly similar Belgian counterpart, article 372bis, was only adopted in 1965 and repealed again in 1985. The analysis will not only devote attention to this striking chronological divergence, but also point to important parallels and cross-border connections. While, individually, this contribution is primarily an attempt to tentatively contextualise homosexuality’s legal history in Belgium, it may be hoped that, together with Van der Meer’s and Swiebel’s, it may serve as a call for more much-needed comparative research on the history of (homo)sexuality in the Low Countries.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVGN2019.4.001.DUPO
2019-11-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13883186/22/4/02_TVGEND2019.4_DUPO.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVGN2019.4.001.DUPO&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Actes du troisième congrès international d'anthropologie criminelle tenu à Bruxelles en Août 1892 sous le haut patronage du gouvernement: Biologie et sociologie. (1893). Brussels: Hayez.
 2. Ancel, M.(1958). The collection of European penal codes and the study of comparative law. University of Pennsylvania Law Review, 106(3), 329-384.
  [Google Scholar]
 3. Borghs, P.(2015). Holebipioniers. Een geschiedenis van de holebi- en transgenderbeweging in Vlaanderen. Antwerp: 't Verschil.
  [Google Scholar]
 4. Borghs, P.(2016). The Gay and Lesbian Movement in Belgium from the 1950s to the Present. QED. A Journal in GLBTQ Worldmaking, 3(3), 29-70.
  [Google Scholar]
 5. Bos, D.(1994). Een typisch menselijk verschijnsel: Homoseksualiteit herzien, 1948-1963. Psychologie en Maatschappij, 18(3), 192-209.
  [Google Scholar]
 6. Celis, K.(1999). Socialisten en seksuele fraude: De houding van de socialisten tegenover abortus en anticonceptie (1880-1990). In D.De Weerdt (Ed.), Begeerte heeft ons aangeraakt: Socialisten, sekse en seksualiteit (pp. 181-205). Ghent: Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
  [Google Scholar]
 7. Charles, R.(1982). Propos sur l'article 372bis du Code Pénal (article 87 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse). Revue de droit pénal et de criminologie, 62(11), 809-835.
  [Google Scholar]
 8. Christiaens, J.(1999). De geboorte van de jeugddelinquent in België, 1830-1930. Brussels and Hilversum: VUBPress and Verloren.
  [Google Scholar]
 9. De Batselier, S.(1966). De geperverteerde mens: Wording, verscheidenheid en betekenis van het sexueel-pervers-genoemde gedrag. Leuven: KUL.
  [Google Scholar]
 10. De Wit, J.(1987). De zaak Haenen-Vincineau: Homoseksualiteit als wettelijk strafbare ontucht in België. Recht en kritiek, 13(3), 243-258.
  [Google Scholar]
 11. De Wit, J., & Verbeke, N.(1982). Ecce Homo: Een lijdensweg van discriminaties. In J.De Wit (Ed.), Heerlijk: Over mannelijke homoseksualiteit (pp. 120-142). Leuven: Kritak.
  [Google Scholar]
 12. D’Hooghe, G., & Verbeke, N.(1982). Homo’s en de politieke partijen. In J.De Wit (Ed.), Heerlijk: Over mannelijke homoseksualiteit (pp. 144-155). Leuven: Kritak.
  [Google Scholar]
 13. Dupont, W.(2015). Free-Floating Evils. A Genealogy of Homosexuality in Belgium. (doctoral dissertation), University of Antwerp.
  [Google Scholar]
 14. Dupont, W.(2018). Of human love: Catholics campaigning for sexual aggiornamento in postwar Belgium. In A.Harris (Ed.), The schism of ’68: Catholicism, contraception and ‘Humanae Vitae’ in Europe, 1945-1975 (pp. 49-71). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  [Google Scholar]
 15. Dupont, W.(2019). The two-faced fifties: Homosexuality and penal policy in the international forensic community (1945-1965). Journal of the History of Sexuality, 28(3), 357-395.
  [Google Scholar]
 16. Dupont, W., Hofman, E., Roelens, J., Borghs, P., & Eeckhout, B. (Eds.). (2017). Verzwegen Verlangen: Een geschiedenis van homoseksualiteit in België. Antwerp: Vrijdag.
  [Google Scholar]
 17. Galesloot, H., & Schrevel, M.(1987). In fatsoen hersteld: Zedelijkheid en wederopbouw na de oorlog. Amsterdam: SUA.
  [Google Scholar]
 18. Hellinck, B.(1999). Samedi rose-Roze zaterdag. Het ondraaglijk besef: Nieuwsbrief van het Fonds Suzan Daniel, 2, 7-12.
  [Google Scholar]
 19. Hellinck, B.(2003). 'Een droom waarvan we nooit konden vermoeden dat hij mogelijk zou zijn': Bijdrage tot de geschiedenis van 50 jaar homo- en lesbiennebeweging in Vlaanderen (1953-2003) (revised edition). Ghent: Holebifederatie & Gelijke Kansen in Vlaanderen.
  [Google Scholar]
 20. Hellinck, B.(2006). Michel Vincineau. Het ondraaglijk besef: Nieuwsbrief van het Fonds Suzan Daniel, 12, 11-15.
  [Google Scholar]
 21. Hellinck, B. (2007a). Over integratie en confrontatie: Ontwikkelingen in de homo- en lesbiennebeweging. Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - Cahiers d'Histoire du Temps Présent, 18, 109-129.
  [Google Scholar]
 22. Hellinck, B. (2007b). Steven De Batselier (1932-2007). Het ondraaglijk besef: Nieuwsbrief van het Fonds Suzan Daniel, 13, 7-8.
  [Google Scholar]
 23. Hofman, E.(2017), Straf zonder Misdaad. In W.Dupont, E.Hofman, J.Roelens, P.Borghs, & B.Eeckhout (Eds.), Verzwegen verlangen: Een geschiedenis van homoseksualiteit in België (pp. 119-149). Antwerp: Vrijdag.
  [Google Scholar]
 24. Hooker, E.(1957). The Adjustment of the Male Overt Homosexual. Journal of Projective Techniques, 21, 18-31.
  [Google Scholar]
 25. Knoch, A.(1914). L'Éducation de la chasteté: Les ennemis modernes de la chasteté. Chasteté chrétienne et code mondain. Formation d'une jeunesse pure et chaste (3 ed.). Paris: Pierre Téqui & Revue Ecclésiastique.
  [Google Scholar]
 26. Laureyssens, L.(1961). Misdadige Jeugd?Antwerp: De Ontwikkeling.
  [Google Scholar]
 27. Ley, A., & Marchal, A.(1955). L'homosexualité: Étude médico-juridique. Revue de droit pénal et de criminologie, 36(1), 323-341.
  [Google Scholar]
 28. Liber amicorum Steven De Batselier. (1998). Ghent: Reyniers.
 29. Massion-Verniory, L., & Charles, R.(1957). Les aspects médico-psychologiques, sociaux et juridiques de l'homophilie. Revue de droit pénal et de criminologie, 38(3), 241-327.
  [Google Scholar]
 30. Minto, D.(2018). Perversion by penumbras: Wolfenden, Griswold, and the transatlantic trajectory of sexual privacy. The American Historical Review, 123(4), 1093-1121.
  [Google Scholar]
 31. Oosterhuis, H.(1989). 'Ze zijn er mede behept': Veranderingen in de confessionele houding ten aanzien van homoseksualiteit 1935-1965. In G.Hekma, D.Kraakman, M.van Lieshout, & J.Radersma (Eds.), Goed verkeerd: Een geschiedenis van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Nederland (pp. 131-144). Amsterdam: Meulenhoff.
  [Google Scholar]
 32. Oosterhuis, H.(1990). De smalle marges van de Roomse moraal: Katholicisme en Homosexualiteit in Nederland (1900-1970). In G.Hekma, D.Kraakman, & W.Melching (Eds.), Grensgeschillen in de seks: Bijdragen tot een culturele geschiedenis van de sexualiteit (pp. 145-167). Amsterdam: Rodopi.
  [Google Scholar]
 33. Oosterhuis, H.(1992). De smalle marges van de Roomse moraal. Homoseksualiteit in katholiek Nederland 1900-1970. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.
  [Google Scholar]
 34. Parlementaire Handelingen. Kamer van Volkvertegenwoordigers. Vergadering van vrijdag 24 juni 1983.
  [Google Scholar]
 35. Parlementaire Handelingen. Senaat. Vergadering van woensdag 5 juni 1985. Plenaire vergadering.
  [Google Scholar]
 36. Parlementaire Handelingen. Senaat. Vergadering van donderdag 6 juni 1985. Plenaire vergadering.
  [Google Scholar]
 37. Parlementaire Stukken. Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zitting 1982-1983. 28 april 1983. Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 372bis en 377, derde lid, van het Strafwetboek. Verslag namens de Commissie voor Justitie uitgebracht door de heer Suykerbuyk.
  [Google Scholar]
 38. Pittomvils, K.(1999). Tussen repressie en permissiviteit: Socialisme, socialisten, prostitutie en geslachtsziekten (einde 19de eeuw-1997). In D.De Weerdt (Ed.), Begeerte heeft ons aangeraakt: Socialisten, sekse en seksualiteit (pp. 209-235). Ghent: Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen.
  [Google Scholar]
 39. Schofield, M.(1965). Sociological aspects of homosexuality: A comparative study of three types of homosexuals. London: Longmans.
  [Google Scholar]
 40. Sengers, W.(1969). Homoseksualiteit als klacht: Een psychiatrische studie. Bussum: Brand.
  [Google Scholar]
 41. Shields, C.(2019). ‘Combatting the Sensuality of the Youth’: Youthful Sexuality and the Reformulation of Desire in the 1911 Dutch Vice Laws. Gender & History, 31(1), 2019.
  [Google Scholar]
 42. Sibalis, M.D.(1996). The Regulation of Male Homosexuality in Revolutionary and Napoleonic France, 1789-1815. In J.Merrick & B.T.J.Ragan (Eds.), Homosexuality in Modern France (pp. 80-101). Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 43. Stengers, J.(1971). Les pratiques anticonceptionnelles dans le mariage au XIXe et au XXe siècles: Problèmes humains et attitudes religieuses. Belgisch tijdschrift voor filologie en geschiedenis - Revue belge de philologie et d'histoire, 49(2 and 4), 403-481 & 1119-1174.
  [Google Scholar]
 44. Stevens, L.(2002). Strafrecht en seksualiteit: De misdrijven inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel. Antwerp: Intersentia.
  [Google Scholar]
 45. Struyker Boudier, C.E.M.(1983). Fenomenologie en existentiefilosofie in Nederland en België: Brokstukken uit een boeiend verhaal. Ons erfdeel, 26(3), 340-348.
  [Google Scholar]
 46. Swiebel, J.(2019). Het einde van artikel 248bis: Kantelpunt in de relatie tussen de homobeweging en de overheid. Tijdschrift voor Genderstudies22(3), 231-248.
  [Google Scholar]
 47. Tolsma, F.J.(1957). De betekenis van de verleiding in homofiele ontwikkelingen. Amsterdam: s.e.
  [Google Scholar]
 48. Van Alphen, E.(2016). Alles werd politiek. De verhouding tussen het politieke en het persoonlijke in de humanistische en de homolesbische beweging in Nederland, 1945-1980. s.l.: Papieren Tijger.
  [Google Scholar]
 49. Van der Meer, T.(2019). De invoering van art. 248bis Sr. in historisch perspectief. Tijdschrift voor Genderstudies22(3), 249-270.
  [Google Scholar]
 50. Van Emde Boas, C.(1951). De sociogenese van de vitale afkeer tegen de homo-sexualiteit. Amsterdam: Wereldbibliotheek.
  [Google Scholar]
 51. Vincineau, M.(1979). Les homosexuels devant la commission européenne des droits de l'homme. Revue de droit pénal et de criminologie, 59(2), 83-106.
  [Google Scholar]
 52. West, D.(1955). Homosexuality. London: Duckworth.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVGN2019.4.001.DUPO
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error