‘De rivier die altijd stroomt’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 23, Issue 4
 • ISSN: 1388-3186
 • E-ISSN: 2352-2437
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVGN2020.4.003.VANL
2020-12-01
2024-06-17
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13883186/23/4/04_TVGN2020.4_VANL.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVGN2020.4.003.VANL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. De artikelen voorzien van een asterisk * zijn te downloaden via www.vanmens.info/verhulst.
 2. Belenky, M., Clinchy, B., Goldberger, N., & Tarule, J.(1986). Women’s ways of knowing: The development of self, voice, and mind. New York: Basic Books.
  [Google Scholar]
 3. Noordenbos, G.(2007). Worden mannen over het hoofd gezien? Sekseverschillen in de diagnostiek en behandeling van depressie. Tijdschrift voor Genderstudies, 10(4), 16–28.
  [Google Scholar]
 4. Scott, J.W.(2013). The uses and abuses of gender. Tijdschrift voor Genderstudies, 16(1), 63–77.
  [Google Scholar]
 5. Spierings, N.(2010). Een nieuwe kijk op kwantitatieve methoden en feministisch onderzoek. Tijdschrift voor Genderstudies, 13(3), 32–44.
  [Google Scholar]
 6. Van Amelsvoort, T., Bekker, M., Van Mens-Verhulst, J., & Ollf, M.(2019). Handboek psychopathologie bij vrouwen en mannen. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 7. *Van Mens-Verhulst, J.(1985). Vrouwenhulpverlening: van verzamelnaam naar therapiesoort. Tijdschrift voor Agologie, 14(3), 182–193.
  [Google Scholar]
 8. Van Mens-Verhulst, J.(1992). Over zelfproduktie van organisaties en chaosmanagement. In C.Van Dijkum & D.De Tombe (red,), Gamma chaos. Onzekerheid en orde in de menswetenschappen (pp. 138–152). Bloemendaal: Aramith.
  [Google Scholar]
 9. *Van Mens-Verhulst, J.(1996). Vrouwenhulpverlening: diversiteit als bron van zorg. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.
  [Google Scholar]
 10. Van Mens-Verhulst, J.(2001). Feministische hulpverlening en empirische evidentie: over diversiteit en onderzoek. Tijdschrift voor Genderstudies, 4(3), 35–47.
  [Google Scholar]
 11. *Van Mens-Verhulst, J. (2006, 1 november). Werken aan de hulpverlening: van tweerichtingsverkeer naar kruispuntdenken. Openbaar college ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Vrouwengezondheidszorg. Utrecht.
  [Google Scholar]
 12. Van Mens-Verhulst, J., & Waaldijk, B. (Red.) (2008). Vrouwenhulpverlening 1975–2000. Beweging in en rond de gezondheidszorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
  [Google Scholar]
 13. Van Mens-Verhulst, J., Van den Brink, M., & Woertman, L.(2010). Generaties en feministische golven. Redactioneel. Tijdschrift voor Genderstudies, 13(2), 2–3.
  [Google Scholar]
 14. Van Mens-Verhulst, J. (2011a). De complexiteit van diversiteit; over intersectionaliteit en mainstreaming. In H.Alma & G.Lensvelt (Red.), Waardevolle wetenschap. Zingeving en humanisering in het wetenschappelijk onderwijs (pp. 77–92). Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.
  [Google Scholar]
 15. *Van Mens-Verhulst. J. (2011b). Opvoeding en onderwijs als genderfabriek? Redactioneel. Tijdschrift voor Genderstudies, 14(4), 2–3.
  [Google Scholar]
 16. Van Mens-Verhulst, J., & Cloin, M.(2013). De derde leeftijd. Redactioneel. Tijdschrift voor Genderstudies, 16(2), 2–6.
  [Google Scholar]
 17. Van Mens-Verhulst, J., & Radtke, L.(2013). Women’s identities and the third age. A feminist review of psychological knowledge. Tijdschrift voor Genderstudies, 16(2), 47–58.
  [Google Scholar]
 18. Van Mens-Verhulst, J., & Linder, B.(2014). Spelsimulatie als onderzoeksmethode. In C.Van Dijkum & L.Tavecchio (Red.). Praktijkonderzoek in ontwikkeling. Nieuwe inzichten en voorbeelden (pp. 117–132). Den Haag: Boom Lemma.
  [Google Scholar]
 19. Van Mens-Verhulst, J.(2015). Gezondheid en gender. Redactioneel. Tijdschrift voor Genderstudies, 18(4), 359–372.
  [Google Scholar]
 20. Van Mens-Verhulst, J.(2018). Gender als bron van stress. Te downloaden via www.vanmens.info/verhulst/wp-content/uploads/2019/01/Gender-als-bron-van-stress-2018.pdf.
  [Google Scholar]
 21. Van Mens-Verhulst, J. (2019, 3 december). Een gendersensitieve benadering van levensloop en stressors. Lezing tijdens Symposium ‘Gender en Geestelijke Gezondheid’. Amsterdam.
  [Google Scholar]
 22. Woertman, L., & Van Mens-Verhulst, J.(2010). Lief, mooi en autonoom. Jongvolwassen vrouwen en hun keuzebiografie. Tijdschrift voor Genderstudies, 13(2), 24–37.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVGN2020.4.003.VANL
Loading
/content/journals/10.5117/TVGN2020.4.003.VANL
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error