Meertalig perspectief voor de Nederlandse taalbeheersing | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 44, Issue 1
 • ISSN: 1573-9775
 • E-ISSN: 2352-1236

Abstract

Abstract

In this special ‘Perspective’ issue, I would like to elaborate the consequences of my intercultural vision for the disciplines involved with the development of the domain of intercultural communication, especially the discipline of ‘Taalbeheersing’ as a subdiscipline of Dutch Studies and within the communication sciences – and to initiate a discussion about it. On the one hand, I would like to start the discussion on the role of multilingualism in ‘Taalbeheersing’– a discipline that, in my opinion, is still too focused on Dutch alone; and on the other hand, to advocate for the role of ‘Taalbeheersers’ and communication scientists in order to support the university degree programmes in modern foreign languages because of the declining interest of students.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVT2022.1.002.THIJ
2022-07-01
2024-05-29
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15739775/44/1/TVT2022.1.002.THIJ.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVT2022.1.002.THIJ&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Anderson, B. (1983, 2005). Imagined Communities: Reflections on the Origin and the Spread of Nationalism (2nd ed.). London: Verso.
  [Google Scholar]
 2. Alred, G., Byram, M., & Fleming, M. (red.) (2002). Intercultural Experience and Education. Clevedon: Multilingual Matters.
  [Google Scholar]
 3. Backus, A., Gorter, D., Knapp, K., Schjerve-Rindler, R., Swanenberg, J., Thije, J.D. ten, & Vetter, E. (2013). Inclusive Multilingualism: Concept, Modes and Implications. European Journal for Applied Linguistics,1(2), 179–215.
  [Google Scholar]
 4. Berthoud, A.-C. & Gajo, L. (2020). The Multilingual Challenge for the Construction and Transmission of Scientific Knowledge, Amsterdam: Benjamins.
  [Google Scholar]
 5. Blees, G.J., Mak, W.M., & Thije, J.D. ten (2014). English as a lingua franca versus lingua receptiva in problem-solving conversations between Dutch and German students. Applied Linguistics Review, 5(1), 173 – 193.
  [Google Scholar]
 6. Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.
  [Google Scholar]
 7. Carstens, A. (2019). Is translanguaging een duurzame strategie voor het hoger onderwijs in Zuid- Afrika?Tijdschrift voor Taalbeheersing, 41(1), 33-46.
  [Google Scholar]
 8. García, O. & Li, W. (2014). Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. London: Palgrave Macmillan.
  [Google Scholar]
 9. Cenoz, J., & Gorter, D. (2022). Pedagogical Translanguaging (Elements in Language Teaching). Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 10. CoulmasF. (Ed.) A Festschrift for Native Speaker. The Hague: Mouton.
  [Google Scholar]
 11. Curriculum.nu (2019). Leergebied Engels /MVT. Voorstel voor de basis van de herziening van de kerndoelen en eindtermen van de leraren en schoolleiders uit het ontwikkelteam Engels / Moderne Vreemde Talen. Geraadpleegd op 21december2021 op: https://www.curriculum.nu/voorstellen/engels-mvt/
  [Google Scholar]
 12. De Caluwe, J. (2013). Nederland en Vlaanderen: (a)symmetrisch pluricentrisme in taal en cultuurInternationale Neerlandistiek, 51(1), 45-59.
  [Google Scholar]
 13. Deprez, K. (1999). ‘De taal van de Vlamingen. In K.Deprez & L.Vos (Red.). Nationalisme in België. Identiteiten in beweging 1780–2000 (pp. 103-116). Antwerpen: Houtekiet.
  [Google Scholar]
 14. Eemeren, F.H. van & Grootendorst, R. (1974). Object en doelstelling van Taalbeheersing. Spektator. Tijdschrift voor Neerlandistiek, 3(6), 413-432.
  [Google Scholar]
 15. Ehlich, K. (2010). Transnationaliteit: Europese talen, literaturen en culturen in het perspectief van een postnationale horizon. Internationale Neerlandistiek,48(4), 11-21.
  [Google Scholar]
 16. Faber-de Lange, B., & Pool, E. van der (2015). De communicatief competente professional in de ogen van managers Een kwalitatieve exploratie als input voor curriculumontwikkeling. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 37(2), 217-239.
  [Google Scholar]
 17. Francheschini, R. (2016). Multilingualism research. In: V.Cook, & L.Wei (Eds.). The Cambridge Handbook of linguistic multi-competence, 97-124, Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 18. GarçíaO., & WeiL. (2014). Translanguaging and Education. In: Translanguaging: Language, Bilingualism and Education. London: Palgrave Pivot.
  [Google Scholar]
 19. Genç, S. & J.Rehbein (te verschijnen). Nexus – Zu einigen mehrsprachigen Verfahren im akademischen Literaturunterricht, In J.D.ten Thije, S.Sudhoff, E.Besamusca, & T.Charldorp (Red.). Multilingualism in Academic and Educational Constellations. Leiden: Brill.
  [Google Scholar]
 20. Graaf, A. de, Delarue, S. & De Conick, K. (2019). Antwoorden op vragen over omgaan met meertaligheid in het onderwijs in het Nederlandse taalgebied. Den Haag: De Nederlandse Taalunie.
  [Google Scholar]
 21. Grin, F., Conceicäo, M., Kraus, P., Marácz, L., Ozolina, Z, Pokorn, N., & Pim, A. (Eds.) (2018). The MIME Vademecum: Mobility and inclusion in multilingual Europe. Grandson, Switzerland: Artigraphic Cavin SA.
  [Google Scholar]
 22. Gulikers, E., Thije, J.D. ten, & Smits, M. (2021). Luistertaal-etalage. De potentie van Luistertaal in onderwijs, professionalisering en samenwerkingsverbanden Inventarisatie en beschrijving. Den Haag: De Nederlandse Taalunie & Utrecht: Universiteit Utrecht.
  [Google Scholar]
 23. Holleman, B., Jansen, C., & Sanders, T. (2017). Begrijpelijke Taal en Effectieve Communicatie II. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 39(2), 121-126.
  [Google Scholar]
 24. Hülmbauer, C., Vetter, E., & Böhringer, H. (Eds.) (2010). Mehrsprachigkeit aus der Perspektive zweier EU-Projekte. DYLAN meets LINEE. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.
  [Google Scholar]
 25. Joby, Ch. (2020). Wat is nu een moedertaalspreker?Internationale Neerlandistiek, 58(3), 169-182.
  [Google Scholar]
 26. KNAW (2017). Nederlands en/of Engels, Taalkeuze met beleid in het Nederlands hoger onderwijs, Amsterdam: KNAW.
  [Google Scholar]
 27. KNAW (2018). Talen voor Nederland, Amsterdam: KNAW.
  [Google Scholar]
 28. Lentz, L. (2018). Drie (andere) domeinen in het onderzoek naar Taal & Communicatie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 40(2), 213-219.
  [Google Scholar]
 29. Li, W. (2018). Translanguaging as a Practical Theory of Language. Applied Linguistics, 39(1), 9–30.
  [Google Scholar]
 30. Missine, L. (2015). Opinie. De studie Nederlands internationaal: Taal is meer dan taal. Internationale Neerlandistiek, 53(1), 47-58.
  [Google Scholar]
 31. Mulken, M. van (2010). Het plezier van vreemde taal. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 32(3), 268 - 279.
  [Google Scholar]
 32. Phillipson, R. (2009). Linguistic imperialism continued. New York: Routledge.
  [Google Scholar]
 33. Quist, G. (2013) Reading with my eyes open: embracing the critical and the personal in language pedagogy. London: Ubiquity Press.
  [Google Scholar]
 34. Risager, K. (2007), Language and Culture Pedagogy: From a National to a Transnational Paradigm. Berlin: De Gruyter.
  [Google Scholar]
 35. Saarloos, W. van (2020). Meer wetenschap in Nederland. Hoe we onze samenwerking, diversiteit en kracht verder kunnen versterken, Amsterdam: KNAW.
  [Google Scholar]
 36. Sanders, T., & Jansen, C. (2011). Begrijpelijke taal – fundamenten en toepassingen van effectieve communicatie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33(3), 201-207.
  [Google Scholar]
 37. Schieffelin, B.B., Woolard, K.A. & Kroskrity, P. (Eds.) (1998). Language ideologies: practice and theory, New York: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 38. Schrijver, I., L.Van Vaerenbergh, L.van, Leijten, M., & Waes, L. van (2018). De vertaler als schrijver. Tekstproductiecompetentie als onderdeel van vertaalcompetentie. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 4(3), 269-301.
  [Google Scholar]
 39. Seidlhofer, B. (2011). Understanding English as a Lingua Franca. Oxford: Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 40. Shannon, C. & Weaver, W. (Eds.) (1949) The Mathematical Theory of Communication. Urbana: University of Illinois Press.
  [Google Scholar]
 41. Slob, A. (2021). Brief van de minister voor basis- en voortgezet onderwijs en media. Den Haag: Tweede kamer. Bijlage: Bijstelling concept-kerndoelen voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Werkopdracht SLO. Geraadpleegd op 21december2021 op: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z19126&did=2021D41036
  [Google Scholar]
 42. Supheert, R., Cascio, G. and Thije, J.D. ten (Eds.) (te verschijnen, a) The Riches of Intercultural Communication (Vol. 1) Interactive, Contrastive and Cultural Representational Approaches. Leiden: Brill.
  [Google Scholar]
 43. Supheert, R., Cascio, G. and Thije, J.D. ten (Eds.) (te verschijnen, b) The Riches of Intercultural Communication (Vol. 2) Multilingual and Intercultural Competences Approaches. Leiden: Brill.
  [Google Scholar]
 44. Taalunie (2019). Visie op taalvariatie en taalvariatiebeleid. Visietekst van de Adviescommissie Taalvariatie in opdracht van de Algemeen Secretariaat van de Taalunie. Den Haag: De Nederlandse Taalunie.
 45. Thije, J.D. ten (2009). The self-retreat of the interpreter. An analysis of teasing and toasting in intercultural discourse In K.Bührig, J.House, & J.D. tenThije (Red.). Translatory Action and Intercultural Communication, 114-154. Manchester : St Jerome.
  [Google Scholar]
 46. Thije, J.D. ten, Gooskens, C., Daems, F., Cornips, L., & M.Smits (2016), Luistertaal. Position paper inzake de Skills Agenda van de Europese Commissie, 11 mei 2016.
  [Google Scholar]
 47. Thije, J. D. ten (2018). Receptive multilingualism. In D.Singleton & L.Aronin (Red.). Twelve Lectures on Multilingualism, 327-362. Bristol: Multilingual Matters.
  [Google Scholar]
 48. Thije, J.D. ten (2020). Intercultural Communication as Mediation. Inaugural lecture Utrecht University.
  [Google Scholar]
 49. Tweede Kamer (2019). Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Den Haag: Tweede Kamer.
  [Google Scholar]
 50. Universiteit Utrecht (2021). Meertaligheid in de medezeggenschap. Geraadpleegd op 21december2021 op https://www.uu.nl/organisatie/bestuur-en-organisatie/medezeggenschap/meertaligheid-in-de-medezeggenschap
 51. Vandekerckhove, R. & Sandra, D. (2016). De potentiële impact van informele online communicatie op de spellingpraktijk van Vlaamse tieners in schoolcontext. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 38(3), 201-234.
  [Google Scholar]
 52. Van de Wende, M. (2020). Neo-Nationalism in European Union and Universities. In J.A.Douglass (Red.). Neo-nationalism and Universities Populists, Autocrats, and the Future of Higher Education. Baltimore: John Hopkins University Press.
  [Google Scholar]
 53. Zanden, T. van der, Mos, M., & Schouten, A. (2018). Taalaccommodatie in online datingprofielen: Effecten van opleidingsniveau en type datingsite op taalgebruik. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 40(1), 83-106.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVT2022.1.002.THIJ
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error