Beiaard- en Klokkencultuur in de Lage Landen | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Beiaard- en Klokkencultuur in de Lage Landen

Carillon and Bell Culture in the Low Countries

image of Beiaard- en Klokkencultuur in de Lage Landen
ISSN: 2772-8072
E-ISSN: 2772-8080

Het jaarboek Beiaard- en klokkencultuur in de Lage Landen (BKL) publiceert redactie-reviewed artikelen over de beiaard- en klokkencultuur en het daaraan gerelateerde materiële en immateriële erfgoed. Deze artikelen vormen de output van academisch en artistiek onderzoek binnen de domeinen geschiedenis, musicologie, sociologie, antropologie, historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk (HIP), erfgoed, cultuurwetenschappen, campanologie. De focus ligt op de Lage Landen, maar ook bijdragen over de klokken- en beiaardcultuur in andere landen kunnen in aanmerking komen voor publicatie.


The yearbook Carillon and Bell Culture in the Low Countries (BKL) publishes editorial board-reviewed articles on the subject of carillon and bell culture in the Low countries and related material and immaterial heritage. These articles form the output of academic and artistic research in the areas of history, musicology, sociology, anthropology, historically informed performance (HIP) practice, heritage, cultural sciences, and campanology. Although the main focus is on the Low Countries, contributions on carillon and bell culture in other countries will also be considered for publication.

Flyer Download flyer

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error