Scheepshistorie | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Scheepshistorie

image of Scheepshistorie
ISSN: 2949-7027
E-ISSN: 2949-7035

Scheepshistorie is een periodieke uitgave die in nauwe samenwerking met de Maritieme Musea in Nederland tot stand wordt gebracht. Het eerste nummer verscheen in 2004. De artikelen in Scheepshistorie beslaan een periode vanaf de vroege zestiende eeuw tot heden en betreffen zowel zeevaart als binnenvaart in alle mogelijke toepassingen waaronder: koopvaardij, marine, visserij, recreatie, offshore en aanverwante maritieme zaken. Ook maritiem gerelateerde onderwerpen zoals navigatie-instrumenten, bakens en vuurtorens, werven en bedrijfsinstallaties voor overslag komen van tijd tot tijd aan de orde. De auteurs van Scheepshistorie zijn specialisten in hun vakgebied: historici, museumconservators, geschiedschrijvers, en scheepsbouwkundigen.

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error