Wijsgerig Perspectief | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Wijsgerig Perspectief

Colofon

Wijsgerig Perspectief op maatschappij en wetenschap is opgericht in 1960 met als doel de academische filosofie uit haar ivoren toren te halen. Het huidige Wijsgerig Perspectief biedt ieder kwartaal een filosofisch perspectief op actuele vragen die maatschappij, cultuur en wetenschap betreffen. Zij vertaalt daartoe o.a. academische filosofische inzichten en debatten naar een geïnteresseerde, niet uitsluitend academisch-filosofisch onderlegde lezersgroep. Dit gebeurt in de vorm van nummers rond een bepaald thema zoals zorg, onderwijs, klimaat, etc. of in de vorm van nummers rond het actuele belang van een bepaalde filosoof.

Elk nummer bestaat uit vier artikelen voorafgegaan door een Ten geleide, geschreven door de themaredacteur(en). Daarnaast heeft Wijsgerig Perspectief een drietal vaste rubrieken.

Redactie

Ype de Boer
Martijn Boven
Lisa Doeland

Jesse Havinga
Cris van der Hoek
Jeroen Hopster
Lieke van der Veer

Eindredactie en Redactiesecretariaat

Lianne Tijhaar, [email protected]


Basisontwerp en opmaak

Ellen Willemsen

Redactieraad

Gert-Jan van der Heiden
Marli Huijer
Yolande Jansen
Dirk De Schutter

Oprichters

Prof. dr. R.F. Beerling (1905-1979)
Prof. dr. B.M.F. Delfgaauw (1912-1993)
Prof. dr. A. de Froe (1907-1993)
Prof. dr. G. Nuchelmans (1922-1996)
Prof. dr. C.A. van Peursen (1920-1996)
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error