Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte

image of Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte
ISSN: 0002-5275
E-ISSN: 2352-1244

The Dutch language journal Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), founded in 1908, is a philosophical, peer-reviewed academic journal that publishes original articles from authors in the Netherlands and Flanders. ANTW focuses on a broad variety of subjects, trends, discussions and periods in philosophy. More about ANTW...


Het Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte (ANTW), opgericht in 1908, is een filosofisch, wetenschappelijk vaktijdschrift dat oorspronkelijke artikelen publiceert van auteurs uit het Nederlands-Vlaamse taalgebied. Het ANTW richt zich op een breed scala van deelgebieden, stromingen, discussies en perioden van de filosofie. Meer over ANTW...

Editors: Katherina Bauwer, Maarten van Doorn (secretary), Harmen Ghijsen, Natascha Kienstra, Wim de Muijnck, Roshnee Ossewaarde, Ronald Tinnevelt (editor-in-chief), Maren Wehrle.

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error