Wijsgerig Perspectief | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Wijsgerig Perspectief

image of Wijsgerig Perspectief
ISSN: 0043-5414
E-ISSN: 1875-709X


VANAF MEI 2023 WORDT WIJSGERIG PERSPECTIEF UITGEGEVEN BIJ AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS. 
Wijsgerig Perspectief op maatschappij en wetenschap is opgericht in 1960 met als doel de academische filosofie uit haar ivoren toren te halen. Het huidige Wijsgerig Perspectief biedt ieder kwartaal een filosofisch perspectief op actuele vragen die maatschappij, cultuur en wetenschap betreffen. Zij vertaalt daartoe o.a. academische filosofische inzichten en debatten naar een geïnteresseerde, niet uitsluitend academisch-filosofisch onderlegde lezersgroep. Dit gebeurt in de vorm van nummers rond een bepaald thema zoals zorg, onderwijs, klimaat, etc. of in de vorm van nummers rond het actuele belang van een bepaalde filosoof.

Elk nummer bestaat uit vier artikelen voorafgegaan door een Ten geleide, geschreven door de themaredacteur(en). Daarnaast heeft Wijsgerig Perspectief een drietal vaste rubrieken.

Redactie: Ype de Boer, Martijn Boven, Lisa Doeland, Jesse Havinga, Cris van der Hoek, Jeroen Hopster en Lieke van der Veer.

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error