Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

Aims & Scope

Het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken (TvA) besteedt vanuit een sociaal-wetenschappelijke invalshoek aandacht aan vraagstukken betreffende de arbeidsmarkt, arbeidsorganisatie, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. Het tijdschrift publiceert al sinds 1985 artikelen die wetenschappelijk onderbouwd, actueel en beleidsgericht zijn. Naast onderzoeksartikelen (inclusief casestudies en literatuurstudies) biedt het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken plaats aan opiniërende artikelen (essays), onderzoeksnotities, columns en boekbesprekingen op het terrein van arbeidsvraagstukken in Nederland en Vlaanderen.

Download flyer Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

Peer-reviewproces

Artikelen worden door drie reviewers anoniem beoordeeld (double-blind peer review). De auteurs ontvangen na de peer-review een samengesteld eindoordeel. Een nieuwe versie van een bijdrage naar aanleiding van het toegestuurde eindoordeel dient vergezeld te gaan van een document waarin wordt aangegeven hoe de opmerkingen uit het eindoordeel zijn verwerkt.

Redactiesecretariaat

Redactiesecretaris: Dr. R. Wielers
Vragen aan de redactie kunt u mailen naar: [email protected].

Manuscripten dient men als word-bestand en via e-mail toe te zenden aan de redactiesecretaris.
Raadpleeg hier de auteursrichtlijnen. 

Boekenredactie:
dr. Patricia van Echtelt
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Postbus 16164
2500 BD Den Haag
E-mail: [email protected] 

Redactie

Prof. dr. R. Batenburg, NIVEL/Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. P. van Echtelt, Sociaal en Cultureel Planbureau
Dr. R. Gerards, ROA, Maastricht University
Prof. dr. ir. T. van der Lippe, Universiteit Utrecht
Prof. dr. P. Peters, Nyenrode Business Universiteit
Dr. J. Sanders, Hogeschool Arnhem-Nijmegen/TNO
Dr. R.L.J. Schouteten (voorzitter), Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. W. Smits, CBS/Maastricht University
Dr. L. Vermeerbergen, Radboud Universiteit Nijmegen/KU Leuven
Dr. R. Wielers (redactiesecretaris), Rijksuniversiteit Groningen

Redactieraad

Prof. dr. J. Benders
Prof. dr. S. Dhondt
Prof. dr. E. de Gier
Dr. A. Glebbeek
Prof. dr. E. Henderickx
Prof. dr. G. Van Hootegem
Dr. E. Josten
Dr. I. Marx,
Dr. A. van Putten
Prof. dr. J. Schippers
Dr. C.J. Vos
Prof. dr. M.H.J. Wolbers

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error