Onderzoek naar problematische jeugdgroepen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 10, Issue 2
  • ISSN: 1385-1535
  • E-ISSN: 1875-7324

Abstract

Veel jeugdcriminaliteit vindt plaats in groepsverband, maar tegelijkertijd – zo constateren Beke, Van Wijk en Ferwerda – is de kennis rondom de invloed van groepen op criminaliteit gebrekkig. In hun studie Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld trekken de auteurs verschillende methodologische registers open om inzicht te verwerven in de aard en omvang van problematische jeugdgroepen in vijf middelgrote steden. De studie, verricht in opdracht van het ministerie van Justitie, beslaat acht hoofdstukken waaronder 'voor de geïnteresseerde lezer' een methodologische verantwoording van het onderzoek. In hoofdstuk 3 presenteren de auteurs een bestaande classificatie van de problematische jeugdgroepen in 'hinderlijk', 'overlastgevend' en 'crimineel', die de basis vormt voor een inventarisatie van problematische jeugdgroepen door politieambtenaren in vijf middelgrote steden. In het vierde hoofdstuk wordt deze classificatie van problematische jeugdgroepen nader geanalyseerd. Acht jeugdgroepen zijn uiteindelijk door veldwerkers gevolgd, waarvan de resultaten vooral in het vijfde hoofdstuk zijn terug te vinden. In het zesde hoofdstuk verdiepen de auteurs de groepsdynamiek van de jeugdgroepen aan de hand van drie criteria: de ernst van het probleemgedrag, de mate van organisatie en de mate van hiërarchie. Dit leidt tot de conclusie dat jeugdgroepen voortdurend van samenstelling wisselen en dat zij voor wat hun criminele activiteiten betreft er verschillende motieven en werkwijzen op na houden (p. 120). Tevens wijzen de auteurs op de samenhang tussen de ernst van de gepleegde delicten en de organisatiestructuur. Hechte en georganiseerde groepen maken zich over het algemeen schuldig aan ernstiger vormen van criminaliteit dan de lossere ongeorganiseerde jeugdgroepen. In het samenvattende en concluderende achtste hoofdstuk besteden Beke et al. veel aandacht aan de vraag hoe problematische jeugdgroepen het meest effectief kunnen worden aangepakt.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2005.010.002.014
2005-06-01
2024-04-20
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2005.010.002.014
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error