Roos Vonk: Sociale Psychologie | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 18, Issue 3
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Tot op heden werd in inleidende boeken op het gebied van de sociale psychologie voornamelijk gebruikgemaakt van voorbeelden uit de Verenigde Staten, die in mindere mate tot de verbeelding spreken van Nederlandse studenten. In dit nieuwe inleidende boek is gebruikgemaakt van veel voorbeelden uit de Nederlandse samenleving en de actualiteit, wat de herkenbaarheid voor Nederlandse studenten vergroot. Huidige ontwikkelingen op het vakgebied van de sociale psychologie worden op zeer volledige wijze beschreven. Wetenschappelijke theorieën en experimenten worden vertaald naar het dagelijks leven, met voorbeelden van sociaal-psychologische processen en actuele onderwerpen die voor iedereen herkenbaar zijn. Het boek geeft een up-to-date overzicht van wetenschappelijke inzichten en is prettig leesbaar, herkenbaar en toegankelijk. In ieder hoofdstuk wordt één bepaald proces beschreven door Nederlandse sociaal-psychologen, die ieder tot de experts mogen worden gerekend op de desbetreffende deelgebieden. Enkele deelgebieden zijn waarneming, emoties, groepsgedrag en stereotypen. Er wordt ingegaan op vragen die ook interessant zijn voor arbeids- en organisatiepsychologen, zoals: Hoe vormen mensen zich een indruk van anderen en op welke wijze spelen stereotypen en vooroordelen hierbij een rol? Hoe zorgen mensen dat ze een positief en tegelijkertijd realistisch beeld van zichzelf handhaven, en op welke manier beïnvloedt dit zelfbeeld hun gedrag en waarneming van de omgeving? Hoe beïnvloeden mensen elkaar in een groep; wanneer kiezen ze voor eigenbelang dan wel groepsbelang; en welke factoren bepalen of mensen met elkaar samenwerken of juist met elkaar in conflict raken? Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor eerstejaars hbo- en universiteitsstudenten, maar tevens geschikt voor anderen die zich, beroepshalve of uit persoonlijke interesse, willen verdiepen in de dagelijkse omgang van mensen onder elkaar.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2005.018.003.004
2005-09-01
2024-07-24
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2005.018.003.004
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error