Nieuwe meetlat voor onderzoekskwaliteit en output | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 11, Issue 3
  • ISSN: 1385-1535
  • E-ISSN: 1875-7324

Abstract

In haar rapport Judging research on its merits (2005) neemt de KNAW een voor de sociale wetenschappen belangrijk standpunt in, namelijk dat de toetscriteria voor de natuurwetenschappen niet voldoen voor de sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Daar moeten dan ook deels andere criteria worden gehanteerd voor de meting van output. Publicaties in boekvorm of in het Nederlands zouden bijvoorbeeld ook moeten worden meegeteld in de bibliometrische analyse, evenals de (andere) doelgroepen waar dit onderzoek zich op richt, vaak maatschappelijke gremia naast de wetenschappelijke arena. Om de prestatie-indicatoren beter te kunnen specificeren zou elke onderzoeksinstelling vanuit een zelfevaluatie moeten komen tot uitwerking van missie, doelgroepen en communicatiekanalen. Het Standard Evaluation Protocol van de VSNU, NWO en KNAW (2003) kan de basis vormen voor het opstellen van de terms of reference, op te stellen door de onderzoeksleiding van een instelling. Deze terms of reference vormen vervolgens het uitgangspunt voor de evaluatie van de onderzoeksactiviteiten door visitaties en dergelijke. Het is dus in het belang van elke instelling om haar missie en werkwijze te verhelderen voor zover die afwijkt van de standaard wetenschappelijke, om op die wijze een meer afgewogen beoordeling te krijgen. Het rapport is gratis op te vragen of elektronisch op te halen bij de KNAW: www.knaw.nl/publicaties/pdf/20051029.pdf.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2006.011.003.015
2006-09-01
2023-12-03
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2006.011.003.015
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error