Het reconstrueren van frames via inductieve inhoudsanalyse: uitgangspunten en procedures | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 12, Issue 2
  • ISSN: 1385-1535
  • E-ISSN: 1875-7324

Abstract

Het concept framing gaat uit van de idee dat gebeurtenissen, personen of kwesties betekenis krijgen door het frame of de invalshoek van waaruit ze in een tekst worden belicht. Frames zijn 'organizing principles that are socially shared and persistent over time, that work symbolically to meaningfully structure the social world' (Reese, 2001: 11). Met andere woorden, in deze visie zijn frames hulpmiddelen, die mensen gebruiken om betekenis te verlenen aan de werkelijkheid, om situaties te definiëren, verantwoordelijkheden en oorzaken aan te duiden, oplossingen aan te geven en om eventueel een moreel oordeel te vellen. In deze verhandeling komt framing aan bod zoals het opgevat wordt in de communicatiewetenschap, en meer specifiek binnen de constructionistische benadering (zie bijvoorbeeld Neuman, Just & Crigler, 1992; zie verder Van Gorp, 2007).

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2007.012.002.005
2007-06-01
2023-12-11
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2007.012.002.005
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error