Kwalitatief onderzoek: een keur aan werkelijkheden | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 13, Issue 2
  • ISSN: 1385-1535
  • E-ISSN: 1875-7324

Abstract

Met Harrie Jansen erger ook ik mij wel eens aan het slecht gefundeerd taalgebruik in onderzoek dat zichzelf als kwalitatief presenteert. Wat vaak Grounded Theory wordt genoemd, is het niet en wat het wel lijkt te zijn, wordt niet als zodanig benoemd (Boeije, 2005). Het is mij echter niet helemaal duidelijk aan wie Jansen zijn boodschap richt. Om te beginnen het punt dat het veldboeket aan kwalitatieve benaderingen te weinig zichtbaar zou zijn, dan wel te weinig wordt geëxpliciteerd. Vanuit die gedachte heb ik destijds voorgesteld in het tijdschrift KWALON de rubriek Stromingen op te nemen, niet alleen om het palet aan mogelijke vormen van kwalitatief onderzoek meer onder de aandacht te brengen, maar ook om de automatische connotatie van kwalitatief onderzoek met de gefundeerde theoriebenadering te nuanceren en onderzoekers te inspireren tot wat meer creativiteit in het gebruik van methoden. Als redactielid van KWALON mag dit bij Jansen bekend verondersteld worden, en het is dan ook vreemd dat hij dit niet meeneemt in zijn kritiek, zoals Paul ten Have in zijn reactie terecht opmerkt. Ook in een aantal cursussen van KWALON (kwalitatief interviewen, kwalitatieve analyse, methodologische kwaliteit, discoursanalyse) wordt expliciet ingegaan op stromingen in kwalitatief onderzoek en de implicaties daarvan voor het onderzoek, met hetzelfde doel als hiervoor voor de rubriek Stromingen is aangegeven. In de jongste publicatie van Evers (2007) waaraan zowel mensen van binnen als buiten KWALON hebben meegewerkt, is zelfs aan auteurs gevraagd hun werk te typeren in het licht van de daar behandelde stromingen. In die zin zou je kunnen zeggen dat Jansen op zijn wenken bediend wordt.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2008.013.002.002
2008-06-01
2024-04-19
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2008.013.002.002
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error