Participatief onderzoek: een overzicht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 14, Issue 1
  • ISSN: 1385-1535
  • E-ISSN: 1875-7324

Abstract

Participatief onderzoek is empirisch onderzoek waarin betrokkenen (stakeholders), zoals onderzochten, opdrachtgevers, initiatiefnemers, benutters, implementeerders, degenen die voor- of nadeel van het onderzoek kunnen ondervinden, deelnemen als medeonderzoekers (co-researchers). Soms worden alle deelnemers, dus inclusief de professionele of primaire onderzoekers (primary researchers), als medeonderzoekers aangemerkt om te benadrukken dat het in dit onderzoek om samenwerking (participation, co-operation of collaboration) gaat. Ik duid hier gemakshalve alleen de niet-professionele onderzoekers aan als medeonderzoekers. Iedereen, elke deelnemer, neemt in meerdere of mindere mate deel aan de formulering van de probleemstelling (vraag- en doelstelling), de opzet waarmee die probleemstelling wordt aangepakt, en de uitvoering van het onderzoek, met name het verzamelen van gegevens, het analyseren ervan en de rapportage. De medeonderzoekers hebben hun eigen expertise op het terrein van het onderzoek, nemen deel aan de diverse beslissingsprocessen en dragen daarvoor ook samen met alle andere onderzoekers verantwoordelijkheid. Juist hierin verschilt 'participatief onderzoek' van 'participerende observatie'. Bij dat laatste neemt de onderzoeker, de participerende observeerder, weliswaar in zekere mate deel aan het leven of de alledaagse gang van zaken bij onderzochten, openlijk of onder geheimhouding, maar de onderzochten doen niet mee als medeonderzoekers; de onderzochte formuleert niet mee en is ook niet verantwoordelijk voor dat wat onderzocht wordt of hoe het onderzoek opgezet en uitgevoerd wordt. Dat doet alleen de professionele onderzoeker.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2009.014.001.006
2009-03-01
2023-12-11
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2009.014.001.006
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error