Dupliek | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 14, Issue 2
  • ISSN: 1385-1535
  • E-ISSN: 1875-7324

Abstract

De repliek van Ber Damen is op diverse punten verhelderend. Graag wil ik nog reageren op het punt van de laagdrempeligheid van interviews voor (top)managers. De heer Damen koppelt laagdrempeligheid aan de kernactiviteit van praten en vertellen van de managers en 'het gemakkelijk in de loop van de dag inpassen' van een interview. De fundamentele rolwisseling tussen de manager en de (sociaalwetenschappelijke) interviewer tijdens het interview kan mijns inziens wellicht ook hoogdrempelig werken. De mate waarin hiervan sprake is hangt daarbij mede af van de capaciteiten en competenties van de interviewer. Sterker nog: als eenmaal medewerking is verkregen voor het interview, zou het inspelen en aansluiten op hun dagelijkse gewoontes van praten en vertellen vooral vanwege de gewenning contraproductief kunnen werken. De uitdaging is dan om de managers juist afstand te laten nemen van hun dagelijkse praktijk en hen te laten bezinnen, stilstaan en reflecteren. Mijn verwachting is dat topmanagers wellicht juist eerder voor een vragenlijst zouden kiezen, als zij vaker door de wol geverfde (sociaalwetenschappelijke) interviewers zouden tegenkomen. Een goed interview is hard werken!

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2009.014.002.012
2009-06-01
2024-02-25
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2009.014.002.012
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error