Dupliek | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 18, Issue 3
  • ISSN: 1385-1535
  • E-ISSN: 1875-7324

Abstract

Hoewel ik persoonlijk geen voorstander ben van een dupliek op een repliek, omdat het aan de lezer is om zich een oordeel te vormen, reageer ik op verzoek van de redactie toch nog kort. Het doet me deugt dat de auteurs de moeite nemen om uitgebreid te reageren. Dat is goed voor het voortdurende kritische debat dat onderzoekers met elkaar moeten voeren. Dat helpt het vakgebied vooruit. En met dat vakgebied bedoel ik alle onderzoekers die werkzaam zijn op de verschillende kennisinstituten in dit land. Ik ben van mening dat onderzoekers van verschillend pluimage meer kennis zouden moeten delen om het totale leereffect van onderzoek te vergroten. Het meer algemene doel is dan om zo effectief en efficiënt mogelijk gebruik te maken van de ‘kennisfunctie’ in de maatschappij. De auteurs geven in hun repliek aan dat de hogescholen zelfbewust een eigen niche definiëren. Dat laten ze onder meer zien door de term praktijkgericht onderzoek te gebruiken in plaats van de term toegepast onderzoek. Ik hoop niet dat de zelfbewuste koers van de hogescholen drempels opwerpt om van elkaar te leren. Dat zou ten koste gaan van het leereffect en daarmee ook ten koste gaan van het nut van onderzoek. En dat is voor alle onderzoekers gelijk, namelijk het bieden van theoretische of praktische kennis om een klein stukje van de wereld een klein stukje beter te maken.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2013.018.003.062
2013-09-01
2024-03-04
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2013.018.003.062
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error