De rol van tijd in organisaties: introductie op het thema | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 1
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Samenvatting

Dit themanummer gaat over de rol van tijd in organisaties. Tijd is inherent aan elke vorm van actie en interactie, en vormt als zodanig een belangrijke factor voor het functioneren van mensen in arbeidssituaties. Dit besef lijkt aanleiding te hebben gegeven tot een recente herontdekking van het thema tijd in de hedendaagse psychologie van arbeid en organisatie. In dit inleidende artikel geven we een beknopt historisch overzicht van de aandacht die er voor dit thema is geweest, waarbij een duidelijke verschuiving zichtbaar is van de objectieve, gemeten tijd naar de subjectieve, beleefde tijd. Vervolgens belichten we een aantal situaties uit de praktijk om aan te geven dat beide invalshoeken voor ons vakgebied relevant zijn. Ook schenken we aandacht aan de ontwikkeling en de stand van zaken ten aanzien van theorievorming en onderzoeksmethoden. Ten slotte introduceren we de artikelen die in het themanummer zijn opgenomen. We besluiten met een korte reflectie op de richting voor toekomstig onderzoek.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2014.027.001.005
2014-03-01
2024-04-13
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2014.027.001.005
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error