Het managen van rechtvaardigheidsverwachtingen van sollicitanten | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27, Issue 4
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Samenvatting

Vanwege de ‘war for talent’ hebben organisaties moeite om bepaalde posities opgevuld te krijgen. Een mogelijk wapen in deze strijd zijn de rechtvaardigheidsverwachtingen van sollicitanten, dat wil zeggen hun verwachtingen over de mate waarin de selectieprocedures van een organisatie en de uitkomsten daarvan rechtvaardig zijn. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van een promotieonderzoek naar antecedenten en gevolgen van rechtvaardigheidsverwachtingen. Eerst wordt ingegaan op de modererende rol van selectie-ervaring in de relatie tussen bestaande overtuigingen van sollicitanten en hun rechtvaardigheidsverwachtingen. Verder wordt de mediërende rol onderzocht van rechtvaardigheidsverwachtingen in de relatie tussen ‘peer communication’ over rechtvaardigheid van de selectieprocedure en testangst en - motivatie. Ten slotte wordt ingegaan op de modererende rol van affect in de relatie tussen rechtvaardigheidsverwachtingen en de intentie om een organisatie aan te bevelen dan wel een klacht neer te leggen.De bovenbeschreven onderzoeksvragen werden in drie studies (twee veldstudies en een experiment) onderzocht. Aangetoond werd dat selectie-ervaring de relatie tussen bestaande overtuigingen en rechtvaardigheidsverwachtingen beïnvloedde, dat ‘peer communication’ een verlagend effect had op testangst en een verhogend effect op testmotivatie, en dat positief en negatief affect de relaties tussen rechtvaardigheidsverwachtingen en de intenties van sollicitanten om een organisatie aan te bevelen dan wel aan te klagen, versterkten.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2014.027.004.428
2014-12-01
2024-04-12
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2014.027.004.428
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error