Reacties van leidinggevenden op radicale creatieve ideeën van medewerkers | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 28, Issue 2
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Samenvatting

In dit artikel geven we een overzicht van meerdere studies waarin is onderzocht hoe prestatiedoelen van leidinggevenden van invloed zijn op de wijze waarop zij reageren op creatieve ideeën die worden aangedragen door medewerkers. Meer specifiek laten we in een reeks van studies zien dat leidinggevenden met performancedoelen (het beter doen dan anderen) minder ontvankelijk zijn voor, en zich meer verzetten tegen, aangedragen creatieve ideeën dan leidinggevenden met masterydoelen (het beter doen dan voorheen). Vervolgens bespreken we onderzoek waarin onderliggende mechanismen zijn onderzocht die kunnen verklaren waarom performancedoelen tot minder positieve reacties leiden dan masterydoelen. Tot slot bespreken we studies waarin randvoorwaarden zijn onderzocht waaronder performancedoelen even effectief zijn als masterydoelen. Tezamen laten de gepresenteerde studies zien hoe leidinggevenden zich in hun reacties op creatieve ideeën van ondergeschikten laten leiden door hun eigen prestatiedoelen. Implicaties voor organisaties en de praktijk worden besproken.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2015.028.002.006
2015-06-01
2024-06-25
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2015.028.002.006
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error