Werkgerelateerde vermoeidheid bij werknemers met een visuele beperking en het effect van een interventie gericht op energiemanagementVoor het uitvoeren van dit project is subsidie ontvangen van de programmaraad Verbindend Vernieuwen van Vereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS). Medeverantwoordelijk voor de training en het onderzoek 'Energie managen in je werk' waren Frank van der Helm en Diane Massaar. Dank voor hun inzet en het helpen leggen van de verbinding tussen de praktijk en de theorie. Dank aan Sabina Kef van de Vrije Universiteit Amsterdam voor haar waardevolle bijdrage aan het tot stand komen van de onderzoeksopzet en betrokkenheid bij het vervolg. Ook dank aan Fleur van Berge Henegouwen en Liselot van Weerdt, die als studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben meegewerkt aan de dataverzameling. | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 31, Issue 1
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235
  • oa Werkgerelateerde vermoeidheid bij werknemers met een visuele beperking en het effect van een interventie gericht op energiemanagementVoor het uitvoeren van dit project is subsidie ontvangen van de programmaraad Verbindend Vernieuwen van Vereniging van Instellingen voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS). Medeverantwoordelijk voor de training en het onderzoek 'Energie managen in je werk' waren Frank van der Helm en Diane Massaar. Dank voor hun inzet en het helpen leggen van de verbinding tussen de praktijk en de theorie. Dank aan Sabina Kef van de Vrije Universiteit Amsterdam voor haar waardevolle bijdrage aan het tot stand komen van de onderzoeksopzet en betrokkenheid bij het vervolg. Ook dank aan Fleur van Berge Henegouwen en Liselot van Weerdt, die als studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam hebben meegewerkt aan de dataverzameling.

  • By Erna Luttik, Mathilde M. Overbeek & Paula S. Sterkenburg
  • Publisher: Amsterdam University Press
  • Source: Gedrag & Organisatie, Volume 31, Issue 1, Mar 2018,
  • DOI: https://doi.org/10.5117/2018.031.001.003
  • Language: Dutch

Abstract

Veel mensen met een visuele beperking ervaren hun werk als vermoeiend. Het doel van dit onderzoek is om de mate van vermoeidheid en daarmee samenhangende factoren te onderzoeken bij werknemers met een visuele beperking, en om de effectiviteit van een tweedaagse groepsinterventie, gericht op energiemanagement, te bepalen. Dit is gedaan middels een vergelijkende studie met een trainingsgroep (n = 31) en controlegroep (n = 36) van werknemers met een visuele beperking. Werknemers met een visuele beperking rapporteren significant hogere niveaus van vermoeidheid dan werknemers zonder visuele beperking in een normatieve populatie; vermoeidheid blijkt vooral gerelateerd aan praktische zaken zoals werkdruk, visuele inspanning en reizen en mobiliteit. Vermoeidheid is negatief gerelateerd aan een positieve houding tegenover gebruik van hulpmiddelen. Vermoeidheid blijkt tevens gerelateerd aan een specifieke vorm van prestatiemotivatie, maar niet aan persoonlijkheid. Voor zowel de interventiegroep als de controlegroep is er een afname van de vermoeidheid die verband houdt met het aantal acties of aanpassingen die werknemers initieerden en aan actie om de visuele inspanning te verminderen. Samenvattend kan geconcludeerd worden dat werkgerelateerde vermoeidheid een serieus probleem is voor werknemers met een visuele beperking, niet gerelateerd aan persoonlijkheid maar vooral aan praktische zaken. Het onderzoek geeft aanknopingspunten voor energiemanagement en duurzame inzetbaarheid van de doelgroep.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2018.031.001.003
2018-03-01
2024-05-23
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2018.031.001.003
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error