Baanonzekerheid en mentaal welzijn: gemedieerd door de bedreiging van Jahoda's functies van werk? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 31, Issue 2
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

In deze studie onderzochten we of de negatieve samenhang tussen gepercipieerde baanonzekerheid en mentaal welzijn gemedieerd wordt door de bedreiging van Jahoda's manifeste functies (bijv. inkomen) en latente functies (bijv. sociaal contact en status) van werk. De ervaren bedreiging van het verliezen van de huidige baan houdt immers tevens een bedreiging in van de functies die werk kan vervullen, wat het welzijn van werknemers kan verminderen. Specifiek wilden we de resultaten van Selenko en Batinic (2013) en Vander Elst, Näswall, Bernhard-Oettel, De Witte en Sverke (2016) repliceren, gebruikmakend van een andere steekproef en methodologie. In totaal namen 788 werknemers uit België deel aan een cross-sectionele vragenlijststudie. De resultaten toonden aan dat baanonzekerheid negatief samenhing met mentaal welzijn. De bedreiging van zowel de manifeste als latente functies van werk medieerden zoals verwacht het verband tussen baanonzekerheid en mentaal welzijn, en dit in ongeveer gelijke mate. Deze resultaten sluiten goed aan bij de resultaten uit voorgaande studies en valideren het belang van de bedreiging van de functies van werk als verklaring voor de negatieve relatie tussen baanonzekerheid en mentale gezondheid. Onze bevindingen kunnen de ontwikkeling van interventiestrategieën stimuleren om het negatieve verband tussen baanonzekerheid en mentaal welzijn af te zwakken, zoals het aansporen tot deelname aan sociale activiteiten buiten het werk.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2018.031.002.001
2018-06-01
2024-04-17
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2018.031.002.001
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error