2004
Volume 32, Issue 1
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Goede prestaties leveren op het werk vereist in toenemende mate dat werkenden zichzelf aansturen en motiveren voor hun werk. Werkenden moeten hun eigen doelen stellen, zelf bepalen hoe hard ze werken om dat doel te bereiken, en zelf besluiten wanneer de taak is afgerond. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling en validatie van een instrument dat meet in hoeverre werkenden te maken hebben met dergelijke 'motivationele taakeisen': de Motivational Demands at Work ([email protected]) Scale. Op basis van gegevens van twee cross-sectionele steekproeven van respectievelijk 121 en 254 werkende volwassenen werden principale componenten-analyses en confirmatieve factoranalyses uitgevoerd om te komen tot een kort en betrouwbaar instrument. Aanvullende correlationele analyses lieten zien dat hoge scores op dit concept zoals verwacht samenhingen met hogere niveaus van vitaliteit, toewijding en tevredenheid; er werd echter geen verband gevonden met inrol-prestatie. De bevindingen suggereren dat motivationele taakeisen op een betrouwbare en valide manier kunnen worden gemeten. Het lijkt daarom zinvol om meer onderzoek te doen om het potentieel van dit nieuwe concept voor het functioneren van werknemers beter in kaart te brengen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2019.032.001.001
2019-03-01
2023-04-01
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2019.032.001.001
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error