2004
Volume 33, Issue 1
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Onderzoek naar consignatiediensten is schaars en inzicht in de kenmerken en ervaring van consignatiediensten is beperkt. Dit onderzoek geeft een overzicht van de kenmerken van consignatiediensten en van de wijze waarop werknemers dergelijke diensten ervaren. Daarnaast is de relatie onderzocht tussen enerzijds consignatiekenmerken en -ervaringen en anderzijds vermoeidheid en slaapproblemen. Data werden in 2017 verzameld door middel van een online vragenlijst die werd uitgezet onder een grote steekproef van werknemers uit verschillende branches. De steekproef bestond uit ruim 2000 Nederlandse werknemers die in hun werk werden blootgesteld aan consignatiediensten. De resultaten laten zien dat de meeste werknemers regelmatig tot vaak opgeroepen worden tijdens consignatiediensten, en dat deze consignatiediensten door de meerderheid als behoorlijk ongunstig ervaren worden. Hiërarchische regressieanalyses laten zien dat vermoeidheid en slaapproblemen sterker gerelateerd zijn aan negatieve ervaringen van consignatiediensten dan aan blootstelling aan objectieve kenmerken van deze diensten (zoals de frequentie van consignatiediensten of de hoeveelheid en duur van de oproepen). Samenvattend wijst deze studie op een hoge prevalentie van ongunstige ervaringen van consignatiediensten. In het verlengde hiervan kan geconcludeerd worden dat zelfs consignatiediensten met een lage frequentie van oproepen een risicofactor kunnen vormen voor vermoeidheid en slaapproblemen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2020.033.001.004
2020-03-01
2023-02-04
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2020.033.001.004
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error