2004
Volume 114 Number 4
 • ISSN: 0002-5275
 • E-ISSN: 2352-1244
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/ANTW2022.4.006.IJSS
2022-12-01
2023-02-04
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00025275/114/4/ANTW2022.4.006.IJSS.html?itemId=/content/journals/10.5117/ANTW2022.4.006.IJSS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aischylos (1995) Oresteia. Amsterdam:Polak & Van Gennep.
  [Google Scholar]
 2. Arendt, H. (1992). Lectures on Kant’s Political Philosophy. Chicago: University of Chicago Press.
  [Google Scholar]
 3. Arendt, H. (2016) Oordelen. Zoetermeer: Klement.
  [Google Scholar]
 4. Berendsen, D., Kienstra, N.Poortier, K. en Rombout, F. (2021) Filosofie op school. Handboek vakdidactiek filosofie. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 5. Biesta, G.J.J. (2006) Beyond Learning. Democratic Education for a Human Future. Boulder/London: Paradigm.
  [Google Scholar]
 6. Biesta, G.J.J. (2017) The rediscovery of teaching. New York/Londen: Routledge.
  [Google Scholar]
 7. Biesta, G.J.J., O.Filippakou, E.Wainwright, D.Aldridge (2019) Why educational research should not just solve problems, but should cause them as well. British Educational Research Journal45(1), pp. 1-4
  [Google Scholar]
 8. Gadamer, H.-G. (2014) Waarheid en methode. Nijmegen: Vantilt.
  [Google Scholar]
 9. Gould, E. & Sylbing, S. (2020) Klassen. Human.
  [Google Scholar]
 10. Hee, S. van der (2017) Jonge mensen voelen vaak een zinloosheid waar ze niet overheen komen, in: Folia. Amsterdam: Stichting Folia Civitatis.
  [Google Scholar]
 11. Heidegger, M. (1981) Über den Humanismus. Frankfurt am Main: Klostermann.
  [Google Scholar]
 12. Heidegger, M. (1961) Nietzsche I. Pfullingen: Neske.
  [Google Scholar]
 13. Heiden, G.J. van der (2021) Metafysica. Van orde naar ontvankelijkheid. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 14. IJsseling, S. (1998) Drie godinnen. Mnemosyne, Demeter, Moira. Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 15. Kleinjan, M., Pieper, I., Stevens, G., van de Klundert, N., Rombouts, M., Boer, M. en Lammers, J. (2020) Geluk onder druk? Onderzoek naar het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland. Trimbos Instituut.
  [Google Scholar]
 16. Maçães, B. (2020) The mystery of wokeness. A chapter in the history of political virtualism. https://brunomacaes.substack.com/p/the-mystery-of-wokeness geraadpleegd op 14januari2022.
  [Google Scholar]
 17. Rombout, F., Schuitema, J. en Volman, M. (2018) Hoe kan waardegeladen kritisch denken worden onderwezen in filosofische gesprekken?Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 110(1), pp. 45-66.
  [Google Scholar]
 18. Room for Discussion (2017) Zingeving in de 21e eeuw [video]. https://m.youtube.com/watch?v=SoF7HEwdKb8 geraadpleegd op 14januari2022.
  [Google Scholar]
 19. Ruyter, D. de (2019) De betekenis van educatie. De bijdrage aan menselijk floreren in een diverse samenleving. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek.
  [Google Scholar]
 20. Thijs, A., Fisser, P. en van der Hoeven, M. (2014) Eenentwintigste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs: een conceptueel kader. Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 21. Verhoeven, C. (1985) Voorbij het begin. De Griekse filosofie en haar spiegel. 2. Termen en thema’s. Baarn: Ambo.
  [Google Scholar]
 22. Verhoeven, C. (1999) Inleiding tot de verwondering. Eindhoven: Damon.
  [Google Scholar]
 23. Visscher, J. de (2011) Toewijding. Voorbij autonomie en zelfbeschikking. Nijmegen: Valkhof Pers.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/ANTW2022.4.006.IJSS
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error