Rooms triomfalisme in de Amsterdamse straten | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 43, Issue 93
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

This article analyses the preparations and the implementation of the 27th International Eucharistic Congress, held at Amsterdam in 1924. After an introduction on the (negative) image of this congress in Dutch historiography, on the person of de papal legate (the Dutch cardinal Willem van Rossum ), and on the phenomenon of the ‘Eucharistic Congresses’ and its organizing committee, the author analyses the forces pro and contra the organization of such a Congress in Amsterdam. The initiative was taken by some ultramontane clergy and laypeople, gathered around the revival of the devotion of the Amsterdam Eucharistic Miracle (1345). The bishop involved, mgr. A. Callier of Harlem, felt little of inviting the organizing committee to choose for Amsterdam, and also the (Roman Catholic) Prime Minister Ruijs de Beerenbrouck kept aloof, fearing a revival of protestant antipapism. So in advance it was already clear that the government and queen Wilhelmina would avoid every diplomatic presence – quit different as was the case at similar congresses in other countries. Besides, a grand procession through the Amsterdam streets was impossible because of the then still prevailing prohibition of public religious processions. The most important ceremonies thus were held in the Amsterdam soccer stadium. The Congress strengthened the feeling of unity of the ‘common’ Catholics with the Dutch cardinal as their shared national icon, but on the other hand it worsened the relations between the Dutch episcopate and the Prime Minister, and their ‘man in Rome’. In the end the Eucharistic Congress had no antipapistic consequences, and only limited political consequences, thanks to quite a lot of informal negotiations before and during the Congress. It nevertheless played a role on the background, when the government decided in 1925 to close the Dutch embassy at the Vatican.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2020.93.002.POEL
2020-12-01
2024-05-29
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/43/93/02_DNK2020.93.002.POEL.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2020.93.002.POEL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Amsterdam, Stadsarchief, Archief van de familie Vroom (SAA familie Vroom).
  [Google Scholar]
 2. Den Haag, Nationaal Archief, Archieven Ministerraad 1823-1989 (NAMinisterraad).
  [Google Scholar]
 3. Haarlem, Noord-Hollands Archief, Archief R.K. Bisdom Haarlem 1853-1965 (NHARKBH).
  [Google Scholar]
 4. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum, Archief W.M. van Rossum (KDCROSS). Dit archief is digitaal te raadplegen: www.ru.nl/kdc/bladeren/archieven-thema/subpagina-archieven-thema/kerkelijk-godsdienstig-leven/archivalia_van_0/archivalia/rossum_w_m_van/ (geraadpleegd 19 oktober 2020).
  [Google Scholar]
 5. Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum, Archief C.J.M. Ruijs de Beerenbrouck (KDCRuijs).
  [Google Scholar]
 6. Rome, Archief Generalaat Redemptoristen (Archief CSSR).
  [Google Scholar]
 7. Utrecht, Het Utrechts Archief, Archief Aartsbisdom Utrecht (HUAAAU).
  [Google Scholar]
 8. XXVIII International Eucharistic Congress June 20-24 1926 (Chicago Ill., 1926).
  [Google Scholar]
 9. Adoro te. Officieel programma- en tekstboek van het cinematografisch beeld der blijde vierdagen van XXVIIste Intern. Eucharistisch Congres te Amsterdam (Leiden: Ars Catholica, 1924).
  [Google Scholar]
 10. H.E.Beernink, Het Eucharistisch Congres te Amsterdam (Rotterdam [1924]).
  [Google Scholar]
 11. L.van den Broeke, Gedenkboek van het eerste diocesane Eucharistisch Congres in het bisdom Haarlem (Amsterdam: ’t Kasteel van Aemstel, 1922).
  [Google Scholar]
 12. Eucharistisch Congresboek. Eerste Eucharistisch Congres voor het bisdom Haarlem, Amsterdam 19-22 oktober 1922 (Amsterdam: ’t Kasteel van Aemstel, 1922).
  [Google Scholar]
 13. De eucharistie. Protestantsch protest tegen de roomsche eucharistie ter gelegenheid van het Internationaal Eucharistisch Congres te Amsterdam (Amsterdam, 1924).
  [Google Scholar]
 14. Gedenk-album. Herinnering aan het xxviiste Internationaal Eucharistisch Congres Gehouden te Amsterdam 22-17 juli 1924 (Haarlem-Leiden: De Spaarnestad-Ars Catholica, 1924).
  [Google Scholar]
 15. A.C.Schade van Westrum, De eucharistie in verband met het Eucharistisch Congres (Hillegom [1924]).
  [Google Scholar]
 16. A.Slijpen, R.Welschen, EduardBrom, L.van den Broeke ed., Congresboek. Officieel Programma (Amsterdam: ’t Kasteel van Aemstel, 1924).
  [Google Scholar]
 17. Henry d’Yanville, W. van Dijk, Gedenkboek van het xxviie Internationaal Eucharistisch Congres. Gehouden te Amsterdam van 22 tot 27 juli 1924 (Amsterdam: ’t Kasteel van Aemstel, 1925).
  [Google Scholar]
 18. Ars Domini. Een gebed zonder end (Uden: Museum voor religieuze kunst, 1995).
  [Google Scholar]
 19. R.Aubert, ‘De eucharistische congressen vanaf Leo XIII tot Paulus VI’, Concilium. Internationaal tijdschrift voor theologie1.1(1965)125-135.
  [Google Scholar]
 20. Ch.Caspers en P.J.Margry, Het Mirakel van Amsterdam. Biografie van een betwiste devotie (Amsterdam: Prometheus, 2017).
  [Google Scholar]
 21. M.Chappin, ‘Cardinal van Rossum and the International Eucharistic Congresses’ in: VefiePoels, TheoSalemink en Hansde Valk ed., Life with a Mission (Leuven: Trajecta, 2011) 97-107.
  [Google Scholar]
 22. J.Dellepoort, De priesterroepingen in Nederland. Proeve van een statistisch-sociografische analyse (’s-Gravenhage: Pax, 1955).
  [Google Scholar]
 23. J.M.Drehmanns, Kardinaal van Rossum. Korte levensschets (Roermond: Romen & Zn., 1935).
  [Google Scholar]
 24. BrianHeffernan, Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland 1886-2006 (Hilversum: Verloren, 2015).
  [Google Scholar]
 25. P.Hondelink en R.Otto, Vroom & Dreesmann. De opkomst en ondergang van het warenhuis (1887-2016) ([Hilversum] Tens Media, 2016).
  [Google Scholar]
 26. JanJacobs, ‘Van losse hulptroepen naar een welgeordend leger. Over de samenwerking tussen de priester-religieuzen bij de wederopbouw van katholiek Nederland na 1853’ in: J.Vis en W.Janse ed., Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie (Hilversum: Verloren, 2002) 215-232.
  [Google Scholar]
 27. JanJacobs, Werken in een dwarsverband. Een portret van de gezamenlijke Nederlandse priesterreligieuzen 1840-2004 (Nijmegen: Valkhof Pers, 2010).
  [Google Scholar]
 28. Th.Jansen, De pater op de pastorie. Het aandeel van de regulieren in de parochiële zielzorg van Nederland 1853-1966 (Nijmegen: Dekker & Van de Vegt, 1976).
  [Google Scholar]
 29. J.Kennedy en J.P.Zwemer, ‘Religion in the Modern Netherlands and the Problems of Pluralism’, BMGN – Low Countries Historical Review125(2010)237-286. DOI: https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.7121.
  [Google Scholar]
 30. Jos M.M.Leenders, ‘Zijn dit nu handelwijzen van een herder…!’ Hollands katholicisme 1840-1920 (Nijmegen: Valkhof Pers, 2008).
  [Google Scholar]
 31. PaulLuykx, Andere katholieken. Opstellen over Nederlandse katholieken in de twintigste eeuw (Nijmegen: Valkhof Pers, 2000).
  [Google Scholar]
 32. PaulLuykx, ‘Daar is nog poëzie, nog kleur, nog warmte’. Katholieke bekeerlingen en moderniteit in Nederland, 1880-1960 (Hilversum: Verloren, 2007).
  [Google Scholar]
 33. PaulLuykx, ‘“Andere katholieken”: een nieuwe visie’, BMGN – Low Countries Historical Review124(2009)75-81. DOI: 10.18352/bmgn-lchr.6896.
  [Google Scholar]
 34. PeterJan Margry, ‘Katholiek Nederland rond de Heilige Stede. De Stille Omgang in Amsterdam’ in: JanJacobs, LodewijkWinkeler, Albertvan der Zeijden en EllenBrok ed., Aan plaatsen gehecht. Katholieke herinneringscultuur in Nederland (Nijmegen: Valkhof Pers, 2012) 91-105.
  [Google Scholar]
 35. VefiePoels, Een roomse droom. Nederlandse katholieken en de Noorse missie (1920-1975) (Nijmegen: Valkhof Pers, 2005).
  [Google Scholar]
 36. VefiePoels, TheoSalemink en Hansde Valk ed., Life with a Mission: Cardinal Willem Marinus van Rossum C.Ss.R. (1854-1932) (Leuven: Trajecta, 2011). Tevens gepubliceerd als themanummer van Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden 19-20.1-2 (2010-2011).
  [Google Scholar]
 37. VefiePoels, ‘De jonge Wilhelmina en Henricus van de Wetering. Koninklijke steun voor een Utrechtse kardinaalszetel (1908-1910)’, Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 180036.79(2013)3-16.
  [Google Scholar]
 38. VefiePoels, ‘Henricus van de Wetering or Willem van Rossum? Pope Pius X’s choice of the first Dutch Cardinal’ in: Paulvan Geest en RobertoRegoli ed., Chiesa, Papato e Curia Romana tra storia e teologia – The Roman Curia between History and Theology. Scritti in onore di Padre Marcel Chappin, SJ / Essays in honour of Marcel Chappin SJ (Vatican City2013) 143-166.
  [Google Scholar]
 39. VefiePoels, ‘De Eerste Wereldoorlog en de Nederlandse curiekardinaal Willem van Rossum CSSR’, in: JanBank en VefiePoels, Culturele confrontaties. Godsdienst, kerken en oorlog (Nijmegen: Valkhof Pers2015) 47-70.
  [Google Scholar]
 40. G.Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie. II. De geschiedenis van de kabinetsformaties 1925-1929 (Kampen: Kok, 1980).
  [Google Scholar]
 41. PatriciaQuaghebeur, ‘De Eucharistische Kruistocht (1920-1963)’ in: R.Ghesquière en P.Quaghebeur ed., Averbode. Een uitgever apart 1877-2002 (Averbode: Averbode, 2002) 93-173.
  [Google Scholar]
 42. PeterRaedts, ‘Tussen Rome en Den Haag: de integratie van de Nederlandse katholieken in kerk en staat’ in: Henk teVelde en HansVerhage ed., De eenheid & de delen. Zuilvorming, onderwijs en natievorming in Nederland 1850-1900 (Amsterdam: Het Spinhuis, 1996) 29-44.
  [Google Scholar]
 43. J.Ratzinger, ‘Der Eucharistische Weltkongreβ im Spiegel der Kritik’ in: R.Egenter e.a. ed., Statio Orbis. Eucharistischer Weltkongreβ 1960 in München (München1961) 227-242.
  [Google Scholar]
 44. L.J.Rogier en N.de Rooy, In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 1853-1953 (Den Haag: Pax, 1953).
  [Google Scholar]
 45. Petervan Rooden, Religieuze regimes. Over godsdienst en maatschappij in Nederland 1570-1990 (Amsterdam: Bakker, 1996).
  [Google Scholar]
 46. Pietde Rooy, ‘Inleiding’ in: J.Vis en W.Janse ed., Staf en storm. Het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853: actie en reactie (Hilversum: Verloren, 2002) 9-16.
  [Google Scholar]
 47. Pietde Rooy ed., Geschiedenis van Amsterdam. Deel IV: Tweestrijd om de hoofdstad 1900-2000 (Amsterdam: SUN, 2007).
  [Google Scholar]
 48. MarcSchneiders o.praem, ‘Een eeuw “in” de liturgie. Een inleidend overzicht en “gebruiksaanwijzing”’ in: P.Al. en M.Schneiders ed., Een soort onschuldige hobby? Een eeuw liturgisch werk van de Norbertijnen in Nederland (Heeswijk: Berne1992) 16-17.
  [Google Scholar]
 49. M.Tuchman e.a., The Spiritual in Art. Abstract painting 1890-1985 (New York: Abbeville Press, 1986).
  [Google Scholar]
 50. J.P.de Valk, Roomser dan de paus? Studies over de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Nederlands katholicisme, 1815-1940 (Nijmegen: Valkhof Pers, 1998).
  [Google Scholar]
 51. J.P.de Valk en A.C.M.Kappelhof ed., Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1902-1947 (Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 2006).
  [Google Scholar]
 52. FransVerhagen, Toen de katholieken Nederland veroverden. Charles Ruijs de Beerenbrouck 1873-1936 (Amsterdam: Boom, 2015).
  [Google Scholar]
 53. A.De Vylder, ‘Monseigneur Th.L. Heylen en de eucharistische beweging’ in: P.Al. en M.Schneiders ed., Een soort onschuldige hobby? Een eeuw liturgisch werk van de Norbertijnen in Nederland (Heeswijk: Berne1992) 55-62.
  [Google Scholar]
 54. G.N.Westerouen van Meeteren, ‘Op zoek naar de pauselijke adel’, De Nederlandsche Leeuw118.5-6(2001)480-490.
  [Google Scholar]
 55. Johanvan Zuthem, ‘Heelen en halven’. Orthodox-protestantse voormannen en het ‘politiek’ antipapisme in de periode 1872-1925 (Hilversum: Verloren, 2000).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2020.93.002.POEL
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2020.93.002.POEL
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error