Een streepjesbroek in ruil voor roggebrood | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 44, Issue 94
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

In this article a collection of more than 2.200 letters written in 1944 is presented from Dutch protestant archives. They shed light on different experiences of people in the dogmatic and juridical conflict in the Reformed Churches in the Netherlands (), which led to the schism of the (Liberation) of 1944, under the circumstances of World War II. This collection will be made publicly available at the () in Kampen in the near future together with an analytical scheme to facilitate all kinds of research into this collection by theologians, historians, sociologists and linguists.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2021.94.004.VANL
2021-06-01
2024-06-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/44/94/04_DNK2021_94_VANL.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2021.94.004.VANL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. G.Janssen, De feitelijke toedracht. Tien jaren kerkstrijd (Groningen: Erven A. de Jager1948).
  [Google Scholar]
 2. L.J.Joosse, Lokale Vrijmakingen: waarom eigenlijk? (Bedum: Profiel2015).
  [Google Scholar]
 3. Abvan Langevelde, ‘Vrijmaking (1944) in oorlogstijd: hadden de gereformeerden niets beters te doen?’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 XLII 90(2019)79-97.
  [Google Scholar]
 4. Abvan Langevelde, ‘“Opdat Gods heilige zaak voortgang hebbe te midden van de benauwing dezer bange oorlogstijden”. Bezinning op plaats en rol van de synode in de gereformeerde kerkstrijd in de Tweede Wereldoorlog’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis224 (december 2019) 136-145.
  [Google Scholar]
 5. J.Ridderbos, Strijd op twee fronten. Schilder en de gereformeerde 'elite' in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terrein. Deel 1 en 2 (Kampen: Kok1994).
  [Google Scholar]
 6. Th.J.S.van Staalduine, Om de lijn van de Afscheiding. Prof. dr. G.M. den Hartogh en de Vrijmaking van 1944 (Heerenveen: Groen2004).
  [Google Scholar]
 7. C.Veenhof, Om de ‘Unica Catholica’. Een beschouwing over de positie van de bezwaarden onder en over de synodocratie (Goes: Oosterbaan & Le Cointre1949).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2021.94.004.VANL
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2021.94.004.VANL
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error