Mijn God trouwt ook homo’s | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 44, Issue 94
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

The Remonstrantse Broederschap, a small liberal church, was the first church in the world that opened the wedding blessing for not-wedded couples. At the time they did so, in November 1986, that also meant: for homosexual and heterosexual couples. The process that led to this decision took a long time and was carefully structured and monitored. It went along two tracks: a discussion project in the local church communities and the realization of a new church order.

This decision to give a blessing ‘to all couples that promised in the midst of the congregation to share their lives in love and faithfulness’, fits into the liberal tradition of the Remonstrant faith. This is inspired by the humanist and the protestant Christian tradition, and characterizes itself by the appreciation of openness (to contemporary society, culture, science), freedom, tolerance and responsibility.

The search for collective responsibility and active tolerance, including taking a stand against discrimination (for instance of homosexuals) in public, as a church, caused internal disagreement. This disagreement seems to have its roots in a classic bourgeois decency culture on the one side and a more plural, progressive liberal culture on the other side.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2021.94.003.VAND
2021-06-01
2024-05-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/44/94/03_DNK2021_94_VAND.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2021.94.003.VAND&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Archiefmap ‘Levensverbintenissen’, aanwezig op Landelijk Bureau Remonstranten, Utrecht. [Ongeordend. Voornamelijk verslagen en correspondentie uit verschillende jaren. Het is ondoenlijk om alle stukken uit deze map apart te benoemen. Stukken waar ik in voetnoten naar verwijs, benoem ik hieronder wel apart.]
  [Google Scholar]
 2. Fonsvan den Boogert, ‘Remonstranten: verschil tussen levensverbintenis en homohuwelijk’, Sek17 (januari 1987) 6-7.
  [Google Scholar]
 3. DavidBos, ‘Equal rites before the law: religious celebrations of same-sex relationships in the Netherlands, 1960s-1990s’, Theology & Sexuality23(2017)188-208.
  [Google Scholar]
 4. Wibrenvan der Burg, ‘Op zoek naar een eigentijdse ethiek’ in: Willem B.Drees ed., Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom (z.p.: Balans1999) 167-180.
  [Google Scholar]
 5. Wibrenvan der Burg, ‘The recognition of gay and lesbian relationships in the Dutch Remonstrant Church’, Vroom en Vrolijk14 (september 2003) 19-21.
  [Google Scholar]
 6. Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap, ‘Brief aan kerkenraden, kringbesturen, predikanten, remonstrantse vertegenwoordigers in Oecumenische Raden en belangstellenden’ (Utrecht: 9 december 1986).
  [Google Scholar]
 7. Commissie tot de Zaken van de Remonstrantse Broederschap, ‘Standpuntbepaling inzake Kerkordewijziging ‘Levensverbintenissen’’ (Utrecht: april 1986).
  [Google Scholar]
 8. E.H.Cossee, Th.M.van Leeuwen en M.A.Bosman-Huizinga, De remonstranten (Kampen: Kok2000).
  [Google Scholar]
 9. Eric H.Cossee, ‘Tegendraadse theologie: terugblik op vier eeuwen vrijzinnigheid in Nederland’ in: Willem B.Drees ed., Een beetje geloven. Actualiteit en achtergronden van het vrijzinnig christendom (z.p.: Balans1999) 181-200.
  [Google Scholar]
 10. WielieElhorst en TomMikkers, Coming Out Churches. Gids voor kerk en homo (Zoetermeer: Meinema2011).
  [Google Scholar]
 11. WouterGeurtsen, AnnetHofmeijer en TonZondervan, Homo of hetero, gezegend ben je! Remonstranten over huwelijk en andere relatievormen (Utrecht: Interfacultaire Werkgroep Homostudies1991).
  [Google Scholar]
 12. JanGoossensen, ‘Remonstrantse Broederschap: Levensverbintenissen ‘avontuur’’, Sek18 (februari 1988) 18.
  [Google Scholar]
 13. G.J.Hoenderdaal en P.M.Luca ed., Staat in de vrijheid. De geschiedenis van de remonstranten (Zutphen: Walburg Pers1982).
  [Google Scholar]
 14. MartijnJunte, De moeite waard om door te geven: de remonstrantse traditie aan het begin van de 21e eeuw (Amsterdam: VU University Press2017). Digitale versie: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/54864/MFC_Junte_De_moeite_waard_om_door_te_geven.pdf?sequence=1.
  [Google Scholar]
 15. SaskiaKeuzenkamp, DavidBos, Jan WillemDuyvendak en GertHekma ed., Gewoon doen. Acceptatie van homoseksualiteit in Nederland (Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau2006).
  [Google Scholar]
 16. RienkKlooster, Het vrijzinnig protestantisme in Nederland (Kampen: Kok2006).
  [Google Scholar]
 17. J.W.Nieuwenhuijsen, ‘Evaluatie één jaar besluit levensverbintenissen’ (Utrecht: Landelijk bureau Remonstrantse Broederschap december1987).
  [Google Scholar]
 18. J.W.Nieuwenhuijsen, ‘Persoonlijke bijdrage aan de discussie in de Raad van Kerken’ (Utrecht: Landelijk bureau Remonstrantse Broederschap januari1989).
  [Google Scholar]
 19. J.G.Paardekooper, C.Berkvens-Stevelinck, S.Vuyk, E.J.Kuiper, J.F.Goud en W.J.Overdiep, Levensverbintenissen (Utrecht: Remonstrantse Broederschap1987).
  [Google Scholar]
 20. Remonstrants Weekblad (Utrecht: Remonstrantse Broederschap1980 tot en met 1987).
 21. Remonstrantse Broederschap, Nieuwsbrief remonstrantse broederschap & levensverbintenissen (Utrecht: Landelijk Bureau Remonstrantse Broederschap februari1988).
  [Google Scholar]
 22. Remonstrantse Broederschap, ‘Handelingen Algemene Vergadering van Bestuur’ (Utrecht: Remonstrantse Broederschap 29 november1986).
  [Google Scholar]
 23. Remonstrantse Broederschap, Kerkorde (z.p.: Remonstrantse Broederschap1950).
  [Google Scholar]
 24. Remonstrantse Broederschap, Kerkorde (z.p.: Remonstrantse Broederschap1989).
  [Google Scholar]
 25. Remonstrantse Broederschap, ‘Verslag Algemene Vergadering van Beraad’ (Utrecht: Remonstrantse Broederschap 19 april1975).
  [Google Scholar]
 26. Remonstrantse Broederschap, ‘Verslag Buitengewone Algemene Vergadering van Beraad “Zegening van levensverbintenissen”’, (Utrecht: Remonstrantse Broederschap 23 november1985).
  [Google Scholar]
 27. Werkgroep levensverbintenissen Remonstrantse Broederschap, ‘Notitie Levensverbintenissen van partners die geen binding met een Remonstrantse gemeente hebben’ (Utrecht: Remonstrantse Broederschap z.j. [1989]).
  [Google Scholar]
 28. Werkgroep Relaties, sectie Toerusting Remonstrantse Broederschap, Discussiemap relaties (Utrecht: Remonstrantse Broederschap1984.)
  [Google Scholar]
 29. Werkgroep Relaties, sectie Toerusting Remonstrantse Broederschap, ‘Tussenverslag’ (Utrecht: Remonstrantse Broederschap oktober1985).
  [Google Scholar]
 30. Wetten van de Remonstrantsche Sociëteit opnieuw overgezien en vermeerderd met de wetten en resoluties, die vastgesteld zijn tot het jaar 1808 (z.p.: Remonstrantse Broederschap1808 2e gewijzigde druk).
  [Google Scholar]
 31. GreetjeWitte-Rang, Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001) (Zoetermeer: Boekencentrum2008). Digitale versie: https//www.dbnl.org/tekst/witt181geen01_01/witt181geen01_01_0006.php.
  [Google Scholar]
 32. Annemariekevan der Woude, ‘Verdraagzaamheid doet zeer’ in: De vijf V’s. De vijf artikelen van de remonstranten. 400 jaar vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede & vriendschap (Utrecht: Remonstranten2019) 15-20.
  [Google Scholar]
 33. BoukeZoete, ‘Deskundigen over relatiezegeningen in Nederland: ‘het mag geen Las Vegas-kapel worden’’, Gay Krant19 (5 juni 1998) 7.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2021.94.003.VAND
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2021.94.003.VAND
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): blessing; remonstranten; same-sex relationships
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error