‘De ridder is gestorven’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 44, Issue 94
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

Arnold Albert van Ruler (1908-1970) was one of the leading theologians in the Dutch Reformed Church in the second half of the twentieth century. After having worked as a minister in Kubaard (1933-1940) and Hilversum (1940-1947) he was professor at the University of Utrecht (1947-1970). Van Ruler had a special place in the Dutch theological landscape. The development of his views took the opposite direction of the mainstream of Dutch protestant theology, which can be illustrated with his reception of the theology of Karl Barth. Before the Second World War Van Ruler was a Barthian theologian; after the War he distanced himself from Barth. As a result of this, some of Van Ruler’s theological views were controversial. Van Ruler himself felt somewhat lonely and complained that he was neglected by his colleagues. On the morning of December 15, 1970, Van Ruler had his third heart attack and dead sitting at his writing desk.

In this contribution the reactions on Van Ruler’s death are documented. In many daily newspapers his death is mentioned and in several the significance of his work is described. During the months after his death in many ecclesiastical weekly’s and in theological journals in Memoriams were published. We find personal memories and praise for his style of theologising, which was experienced as sparkling and bright. Van Ruler’s colleagues recognised his originality. His views on theocracy, however, remained as controversial as they were during his lifetime.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2021.94.002.VANK
2021-06-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/44/94/02_DNK2021_94_VANK.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2021.94.002.VANK&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. P.F.Th.Aalders, ‘Ter nagedachtenis aan Prof. dr. A.A. van Ruler’, Woord en Dienst20/1 (9 januari 1971) 12.
  [Google Scholar]
 2. P.F.Th.Aalders, ‘In memoriam Arnold Albert van Ruler’, Trans-script, extra nummer (december 1970) 6-8.
  [Google Scholar]
 3. E.J.Beker, ‘Enige notities over de theologie van Van Ruler’, Woord en Dienst20/9 (1 mei 1971) 138.
  [Google Scholar]
 4. G.C.Berkouwer en A.S.van der Woude ed., In gesprek met Van Ruler (Nijkerk: Callenbach1969).
  [Google Scholar]
 5. G.C.Berkouwer, ‘Over de theologie van A.A. van Ruler (I-VII)’, Gereformeerd Weekblad26 (1970-1971) 289v., 297v., 305v., 313v., 321v., 332v., 337v.
  [Google Scholar]
 6. Martien E.Brinkman, ‘De gereformeerden en Van Ruler’ in: Dirkvan Keulen, GeorgeHarinck en Gijsbertvan den Brink ed., Men moet telkens opnieuw de reuzenzwaai aan de rekstok maken. Verder met Van Ruler (Zoetermeer: Boekencentrum2009) 177-191.
  [Google Scholar]
 7. J.J.B[uskes] jr., ‘De Protestantse Unie’, Tijd en Taak. Onafhankelijk weekblad voor evangelie en socialisme, 44ste jaargang van de Blijde wereld, nr. 35 (1 juni 1946) [2].
  [Google Scholar]
 8. J.J.Buskes, ‘Ik ruik het Godsrijk niet zo vaak’, De Bazuin54/47 (5 september 1971) 2-3.
  [Google Scholar]
 9. Th.C.Frederikse, ‘Van Ruler – een spelende theoloog’, Hervormd Nederland27/5 (30 januari 1971) 5.
  [Google Scholar]
 10. Th.L.Haitjema en G.C.van Niftrik, Theocratie en eschatologie (Wageningen: Veenman1956).
  [Google Scholar]
 11. Th.L.Haitjema, ‘In memoriam prof. Dr. A.A. van Ruler’, Hervormd Weekblad De Gereformeerde Kerk82 (1970-1971) 106.
  [Google Scholar]
 12. J.M.Hasselaar, ‘Prof. A.A. van Ruler, groot man uit geschiedenis van kerk en theologie’, Utrechtsch Nieuwsblad (17 december 1970); en in: Trans-script, extra nummer (december 1970) 15-18.
  [Google Scholar]
 13. A.N.Hendriks, Kerk en ambt in de theologie van A.A. van Ruler (Amsterdam: Buijten en Schipperheijn1977).
  [Google Scholar]
 14. J.J.van Herpen, ‘Een woord vooraf’ in: Geloven met blijdschap. 17 morgenwijdingen van prof. dr. A.A. van Ruler uitgesproken voor de A.V.R.O.-microfoon (z.p.: A.V.R.O. z.j.) 3.
  [Google Scholar]
 15. H.Jonker, ‘Persoonlijke herinneringen aan een Collega proximus’, Trans-script, extra nummer (december 1970) 12-15.
  [Google Scholar]
 16. Dirkvan Keulen, ‘Van “His master’s voice” naar respectvolle kritiek. A.A. van Rulers verhouding tot de theologie van Karl Barth’ in: Dirkvan Keulen, GeorgeHarinck en Gijsbertvan den Brink ed., Men moet telkens opnieuw de reuzenzwaai aan de rekstok maken. Verder met Van Ruler (Zoetermeer: Boekencentrum2009) 94-111.
  [Google Scholar]
 17. Dirkvan Keulen, ‘“Met het ergste vuil wordt gesmeten”. A.A. van Ruler in conflict met J.J. Buskes jr. en I.A. Diepenhorst’, Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 180084 (juni 2016) 41-58.
  [Google Scholar]
 18. H.M.Kuitert, De mensvormigheid Gods. Een dogmatisch-hermeneutische studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift (Kampen: Kok1962).
  [Google Scholar]
 19. H.M.Kuitert, De realiteit van het geloof. Over de anti-metafysische tendens in de huidige theologische ontwikkeling (Kampen: Kok1966).
  [Google Scholar]
 20. H.M.Kuitert, ‘A.A. van Ruler: theoloog van eigen makelij’, Trouw (16 december 1970).
  [Google Scholar]
 21. H.M.Kuitert, Het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Een herziening (Baarn: Ten Have1992).
  [Google Scholar]
 22. G.van Leijenhorst, ‘Prof. Dr. A.A. van Ruler 1908-1970’, Wapenveld20/12 (december 1970) 159.
  [Google Scholar]
 23. K.H.Miskotte, Verzamelde Werken 2: Karl Barth, verzorgd door A.Geense en H.Stoevesandt (Kampen: Kok1987).
  [Google Scholar]
 24. G.C.van Niftrik, ‘In memoriam Arnold Albert van Ruler’, Kerk en Theologie22(1971)116-124.
  [Google Scholar]
 25. J.Noordmans, ‘Prof. dr. Van Ruler †’, Leeuwarder Courant (16 december 1970).
  [Google Scholar]
 26. J.van der Graaf e.a.,Op het scherp van de snede. Postuum gesprek met prof. dr. A.A. van Ruler (Amsterdam: Bolland1972).
  [Google Scholar]
 27. J.Overduin, ‘In memoriam A.A. van Ruler’, Centraal Weekblad18/53 (31 december 1970) 3.
  [Google Scholar]
 28. C.P.Plooy, ‘In memoriam prof. dr A.A. van Ruler’, Opbouw. Weekblad tot opbouw van het gereformeerde leven14/36 (8 januari 1970) 290.
  [Google Scholar]
 29. HermanRidderbos, ‘Prof. Van Ruler †’, Gereformeerd Weekblad26 (1970-1971) 164.
  [Google Scholar]
 30. Jac.Roos, ‘Herinneringen aan Van Ruler’, Hervormd Nederland27/2 (9 januari 1971) 2.
  [Google Scholar]
 31. G.Th.Rothuizen, Primus usus legis. Studie over het burgerlijk gebruik van de wet (Kampen: Kok1962).
  [Google Scholar]
 32. G.Th.Rothuizen, ‘Als dit scholastiek moet heten…’ in: G.C.Berkouwer en A.S.van der Woude ed., In gesprek met Van Ruler (Nijkerk: Callenbach1969) 7-13.
  [Google Scholar]
 33. G.Th.Rothuizen, ‘De ridder is gestorven’, Gereformeerd Theologisch Tijdschrift71(1971)193-204.
  [Google Scholar]
 34. A.A.van Ruler, Religie en politiek (Nijkerk: Callenbach1945).
  [Google Scholar]
 35. A.A.van Ruler, Visie en vaart (Amsterdam: Holland1947).
  [Google Scholar]
 36. A.A.van Ruler, Droom en gestalte. Een discussie over de theologische principes van het vraagstuk van religie en politiek (Amsterdam: Holland1947).
  [Google Scholar]
 37. A.A.van Ruler, ‘Wat is theologische arbeid?’ in: A.A.van Ruler, Theologisch Werk1 (Nijkerk: Callenbach1969) 100-120.
  [Google Scholar]
 38. A.A.van Ruler, Waarom zou ik naar de kerk gaan? (Nijkerk: Callenbach1970).
  [Google Scholar]
 39. A.A.van Ruler, Marcus 14 Vs. 1-41 (Kampen: Kok1971).
  [Google Scholar]
 40. A.A.van Ruler, Verzameld Werk 1-6B, bezorgd door D.van Keulen (Zoetermeer/Utrecht: Boekencentrum/KokBoekencentrum2007-2020).
  [Google Scholar]
 41. J.Sperna Weiland, ‘In memoriam prof. dr. A.A. van Ruler’, Wending25 (1970-1971) 652-656.
  [Google Scholar]
 42. H.C.Touw, ‘In memoriam Prof. Dr. A.A. van Ruler. Een visionair theoloog 1908-1970’, Kerkblaadje (Voortzetting van het “Kerkblaadje” van Dr. J.C.S. Locher)62/2 (22 januari 1971).
  [Google Scholar]
 43. Trans-script, extra nummer (december 1970).
 44. W.H.Velema, Confrontatie met Van Ruler. Denken vanuit het einde (Kampen: Kok1962).
  [Google Scholar]
 45. W.H.Velema, ‘Van Ruler – Tegen de stroom op 1’, De Wekker80/15 (22 januari 1971) 120-121.
  [Google Scholar]
 46. W.H.Velema, ‘Van Ruler – Tegen de stroom op 2’, De Wekker80/16 (29 januari 1971) 127-128.
  [Google Scholar]
 47. J.P.de Vries, Een theocratisch visioen. De verhouding van religie en politiek volgens A.A. van Ruler (Zoetermeer: Boekencentrum Academic2011).
  [Google Scholar]
 48. J.P.de Vries, ‘A.A. van Ruler en de vrijgemaakten’, Theologia Reformata55(2012)130-145.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2021.94.002.VANK
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2021.94.002.VANK
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): A.A. van Ruler; death; in Memoriam; style of theologising; theocracy
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error