Het optreden van ds. Fredrik Slomp tijdens de crisisjaren en de opkomst van het fascisme | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 44, Issue 94
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

The focus of this article is on the actions of Reverend Frits Slomp, vicar of the Reformed Church in Heemse, during the economic depression of the 1930s, and his response to the rise of national socialism as a new political movement. During the depression many labourers in Heemse and Hardenberg lost their jobs. Reverend Slomp put a great deal of personal effort into helping these men and into trying to solve their social-economic problems. When in 1933 the National Socialist German Workers’ Party () came into power in Germany and the National Socialist Party () was gaining ground in the Netherlands, Reverend Slomp warned about the dangers of National Socialism.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2021.94.001.JANH
2021-06-01
2023-11-29
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/44/94/01_DNK2021_94_JANH.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2021.94.001.JANH&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. J.Bank, God in de oorlog. De rol van de Kerk in Europa 1939-1945 (Amsterdam: Balans2015).
  [Google Scholar]
 2. G.J.Beuker, Umkehr und Erneuerung. Aus der Geschichte der Evangelisch-altreformierten Kirche in Niedersachsen 1838-1988 (Bad Bentheim: A. Hellendoorn1988).
  [Google Scholar]
 3. G.J.Beuker, ‘Leben und Wirken des altreformierten Uelsener Pastors Berend Hindrik Lankamp’ in: H.Lensing ed., Emsländische Geschichte12 (Haselünne2005) 250-289.
  [Google Scholar]
 4. C.Fasseur, Wilhelmina. Krijgshaftig in een vormeloze jas (Amsterdam: Balans2001).
  [Google Scholar]
 5. A.Goede, ‘De Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers. A. De landelijke leiding’ in: H.van Riessen ed., Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP deel 1, (Kampen: J.H. Kok1989) 3-129.
  [Google Scholar]
 6. GeorgeHarinck, De Reformatie. Weekblad tot ontwikkeling van het gereformeerde leven 1920-1940 (Baarn: Ten Have1993).
  [Google Scholar]
 7. J.Hof, Frits de Zwerver. Twaalf jaar strijd tegen de naziterreur (Utrecht: Omniboek2013).
  [Google Scholar]
 8. D.Kaajan, ‘Frits de Zwerver en de spanning tussen kerk en verzet’ in: G.Harinck ed., Tussen lijdelijkheid en verzet. Gereformeerden in bezettingstijd (Barneveld: De Vuurbaak2005) 87-107.
  [Google Scholar]
 9. H.J.Ph.G.Kaajan, ‘Frits de Zwerver over kerk, politiek en piëtisme (1945)’ in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 180062(2005)36-49.
  [Google Scholar]
 10. J.Kamphuis, K. Schilder – een gereformeerd anti-fascist (Ermelo: Woord en Wereld1990).
  [Google Scholar]
 11. H.Langeveld, Schipper naast God. Hendrikus Colijn 1869-1944 (Amsterdam: Balans2004).
  [Google Scholar]
 12. H.Langeveld, ‘De troosteloze jaren dertig’, Historisch Nieuwsblad6(2005)8-15.
  [Google Scholar]
 13. W.H.Lenderink, ‘De Gereformeerde Kerken van Bentheim en Oost-Friesland’ in: Th.Delleman ed., Opdat wij niet vergeten. De bijdrage van de Gereformeerde Kerken, van haar voorgangers en leden, in het verzet tegen het nationaal socialisme en de Duitse tyrannie (Kampen: J.H. Kok1949) 426-439.
  [Google Scholar]
 14. G.Morsink, ‘Frederik Slomp 5 maart 1898-13 december 1978’ in: Jaarboek voor de Gereformeerde Kerken in Nederland 1979 (Goes: Oosterbaan & Lecointre1979) 514-515.
  [Google Scholar]
 15. J.Ridderbos, Strijd op twee fronten. Schilder en de gereformeerde ‘elite’ in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terrein (I) (Kampen: Kok1994).
  [Google Scholar]
 16. G.van Roon, Protestants Nederland en Duitsland 1933-1941 (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum1973).
  [Google Scholar]
 17. J.H.de Ru, Landbouw en Maatschappij. Analyse van een boerenbeweging in de crisisjaren (Deventer: Van Loghum Slaterus1979).
  [Google Scholar]
 18. K.Schilder, Geen duimbreed! Een synodaal besluit inzake ’t lidmaatschap van NSB en CDU (Kampen: J.H. Kok1936).
  [Google Scholar]
 19. R.te Slaa en E.Klijn, De NSB. Ontstaan en opkomst van de Nationaal-Socialistische Beweging, 1931-1935 (Amsterdam: Boom2009).
  [Google Scholar]
 20. A.de Vries-Slomp en J.Slomp, ‘Kinderherinneringen aan Ds. Slomp. Frits de Zwerver in Heemse 1930-1946’, Rondom den Herdenbergh 1940-1945(1995)74-87.
  [Google Scholar]
 21. J.de Vries, ‘Het economisch leven in Nederland 1918-1940’ in: J.C.Boogman ed., Geschiedenis van het moderne Nederland: politieke, economische en sociale ontwikkelingen (Houten: De Haan1988) 360-397.
  [Google Scholar]
 22. E.Wolbink, ‘Van Heerenhuis tot Witte Turf. De geschiedenis van de rentmeesterswoning in Bergentheim’, Rondom den Herdenbergh3(2010)10-22.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2021.94.001.JANH
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2021.94.001.JANH
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error