Dominee Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 44, Issue 95
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

The Biblical Museum of Schouten is an interesting phenomenon within the context of Dutch Protestantism. The Museum reflects the experience and religious identity of a nineteenth-century pastor in relation to material culture. A seemingly paradoxical relationship that, on closer inspection, fits perfectly with the theological paradigm of prophetic and historical truth of the Bible, as opposed to new methods of exegesis. The Museum also provides insight into a form of Protestantism in which the conversion of Jews and Messianic expectations about the rebuilding of the Temple of Jerusalem are high on the agenda.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2021.95.003.POOL
2021-12-01
2024-06-15
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/44/95/03_DNK2021_95_POOL.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2021.95.003.POOL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. AaldersM.J., De komst van de toga. Een historisch onderzoek naar het verdwijnen van mantel en bef en de komst van de toga op de Nederlandse kansels, 1796-1898 (Delft: Eburon2001).
  [Google Scholar]
 2. van de BergC.R., ‘De levensloop van Abraham Capadose’ in: Abraham Capadose, een Israëliet in wie geen bedrog is. Zijn bekering en andere geschriften (Middelburg: Stichting de Gihonbron2009) 3-15.
  [Google Scholar]
 3. de BruijnJ. en van SchaikP., Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum, Donum Reeks IX (Amsterdam: Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme 1800-heden1995).
  [Google Scholar]
 4. van CampenM., Gans Israël. Voetiaanse en coccejaanse visies op de joden gedurende de zeventiende en achttiende eeuw II (Zoetermeer: Boekencentrum2006).
  [Google Scholar]
 5. EnklaarI.H., ‘Een studenten-zendingsgezelschap’ in: I.H.Enklaar, Kom over en help ons! Twaalf opstellen over de Nederlandse zending in de negentiende eeuw (Den Haag: Boekencentrum1981) 134-144.
  [Google Scholar]
 6. GunningJ.H., ‘Kort Levensbericht’ in: Ter gedachtenis. Drie leerredenen van Ds. L. Schouten Hz. Met Levensbericht door Dr. J.H. Gunning J.Hz. (Utrecht: Ruys1905).
  [Google Scholar]
 7. JennerK.D. en Wiegers ed.G.A., Jeruzalem als heilige stad. Religieuze voorstelling en geloofspraktijk, Leidse Studiën van de Godsdienst 1 (Kampen: Kok1996).
  [Google Scholar]
 8. KaterL., ‘Either Mammon or the Messiah? The Christian-Social tradition in the Netherlands and Germany on the Jewish Question, 1875-1914’,Trajecta. Religion, Culture and Society in the Low Countries28/1(2019)23-44.
  [Google Scholar]
 9. van KoningsveldP.S., ‘Mohammed’ in: Grondleggers van het geloof. De levensverhalen van Mozes, Boeddha, Jezus en Mohammed, met bijdragen van H.L. Beck, M. de Jonge, P.S. van Koningsveld, K. van der Toorn, T.E. Vetter (Amsterdam: Prometheus1997) 157-220.
  [Google Scholar]
 10. MeijerF.J.A.M. en WesM.A., FlaviusJosephus, De Joodse oorlog & Uit mijn leven, vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien (Baarn: Ambo1992).
  [Google Scholar]
 11. PerryY., British Mission to the Jews in Nineteenth-Century Palestine (London & New York: Routledge2003).
  [Google Scholar]
 12. PoolH.A., Soli Deo Gloria. Het Bijbels Museum van ds. Leendert Schouten (1828-1905) als getuigenis van de profetische en historische waarheid van de Bijbel. Een dubbelbiografie, dissertatie Universiteit van Amsterdam (Amsterdam2021).
  [Google Scholar]
 13. WalletB., Christendom en antisemitisme. Tweeduizend jaar confrontatie (Utrecht: Boekencentrum2017).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2021.95.003.POOL
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2021.95.003.POOL
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error