2004
Volume 44, Issue 95
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

One of the most prolific Dutch authors of the nineteenth century is Eduard Gerdes (1821-1898). In an impressive study (1880) he presents himself as a visiting investigator of Dutch Christian charitable institutions. In this article his travels are reviewed with as conclusions: (1) ‘Christian’ in the title of the book means ‘orthodox Protestant’, and (2) the reminiscences are partly fictional.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2021.95.002.HOUT
2021-12-01
2022-12-01
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/44/95/02_DNK2021_95_HOUT.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2021.95.002.HOUT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. AltenaPeter, ‘Storm over Neerbosch. Johannes van ’t Lindenhout en zijn Weezen Almanak’, De Boekenwereld31/3(2015)64-67.
  [Google Scholar]
 2. DaneJacques, ‘“Slaven van het kwaad.” Protestanten en zelfbevlekking in de eerste helft van de twintigste eeuw’ in: DavidBos en JohnExalto ed., Genot en gebod. Huwelijk en seksualiteit in protestants Nederland vanaf 1800 (Utrecht: KokBoekencentrum2019) 57-75.
  [Google Scholar]
 3. DuboisO.W. en de JongKrijn, Aan de minste van mijn broeders. Het werk van ‘Tot Heil des Volks’ 1855-2005 (Amsterdam: Stichting tot Heil des Volks2005).
  [Google Scholar]
 4. DuboisO.W., Reddende liefde. Het werk van de Heldringstichtingen in Zetten 1847-2010 (Hilversum: Verloren2010).
  [Google Scholar]
 5. FuchsJ.M. en SimonsW.J., Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-1976 (Naarden: Strengholt1977).
  [Google Scholar]
 6. GerdesE., Meerenberg en de krankzinnigen (Amsterdam: A. van Oosterzee1876).
  [Google Scholar]
 7. GerdesE., Christelijke philanthropie in Nederland. Reisherinneringen (Nijmegen: P.J. Milborn1880).
  [Google Scholar]
 8. GoesJ.J., ‘Een jubilaris’, Oud en Nieuw. Tijdschrift voor Neêrlands jeugd19/7(1891)214-224, 226-232.
  [Google Scholar]
 9. HoningsRick en JensenLotte, Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in de 18de en de 19de eeuw (Amsterdam: Prometheus2019).
  [Google Scholar]
 10. HoutmanC., Kinderkerk en kinderpreek. Geloofsopvoeding in het negentiende-eeuwse protestantse Nederland (Heerenveen: Groen2013).
  [Google Scholar]
 11. HoutmanCees, ‘Met Eduard Gerdes “op reis” door het Heilige Land’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis23/2(2020)215-220.
  [Google Scholar]
 12. HoutmanC., ‘Krankzinnigen in de negentiende eeuw. Eduard Gerdes als onderzoeksjournalist’, Boekenpost29/172(2021)47-49.
  [Google Scholar]
 13. HoutmanCees, De selfmade dominee als auteur. Zesentwintig portretten uit de lange negentiende eeuw (Zutphen: De Walburg Pers2021) (nog te verschijnen).
  [Google Scholar]
 14. JakTh., Huizen van Barmhartigheid. Zorg voor zwakzinnigen in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor ‘s Heeren Loo (Amersfoort: Vereeniging ’s Heeren Loo1993).
  [Google Scholar]
 15. van Lieburg ed.Fred, Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland (Hilversum: Verloren2012).
  [Google Scholar]
 16. van LieburgMart, ‘Het vroege diakonessenwezen in Nederland (1836-1886)’ in: Van Lieburg ed., Opwekking van de natie, 111-168.
  [Google Scholar]
 17. van LieburgMart, De hemelvorser. Gerhard Fockens (1810-1870) (Utrecht: Matrijs2019).
  [Google Scholar]
 18. MoquetteH.C.H. en DroogendijkJ.M., Rotterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard (2e druk; Rotterdam: Brusse1928).
  [Google Scholar]
 19. OfmanCor, Het verhaal gaat verder. 150 jaar ‘Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid’ (Aalsmeer: Dabar-Luyten1997).
  [Google Scholar]
 20. van RenssenAnton, Het wezendorp Neerbosch. De protestants-christelijke weesinrichting Neerbosch en haar stichter Johannes van ‘t Lindenhout (1863-1903) (Nijkerk: Nabij Producties2015).
  [Google Scholar]
 21. RoosendaalJoost, ‘De geheimen van de Weesinrichting Neerbosch of de ontmaskerde weesvader’, De Boekenwereld31/3(2015)68-69.
  [Google Scholar]
 22. van SluisJ., ‘Dijk, Jan Melles van’ in: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme V (Kampen: Kok2001) 165-166.
  [Google Scholar]
 23. Swankhuisen e.a.Marianne, Bleekneusjes. Vakantiekolonies in Nederland 1883-1970 (Bussum: Thoth2003).
  [Google Scholar]
 24. VisserL., De straatnamen van Zeist. Ook straatnamen zijn monumenten (Zeist: Kerckebosch1978).
  [Google Scholar]
 25. van der WerkM.B., Een eeuw Hoenderloo, 1851-1951 (Hoenderloo: Uitgeverij Hoenderloo1951).
  [Google Scholar]
 26. van der WoudeRolf, Vrije geest en pionier op het protestants-christelijk erf. H.W. Witteveen en zijn Zendingsgemeente te Ermelo. Brochurereeks nr. 35 (Velp: Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland2011).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2021.95.002.HOUT
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2021.95.002.HOUT
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): charitable institutions; E. Gerdes; philanthropy; travel
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error