2004
Volume 44, Issue 95
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

One of the most prolific Dutch authors of the nineteenth century is Eduard Gerdes (1821-1898). In an impressive study (1880) he presents himself as a visiting investigator of Dutch Christian charitable institutions. In this article his travels are reviewed with as conclusions: (1) ‘Christian’ in the title of the book means ‘orthodox Protestant’, and (2) the reminiscences are partly fictional.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2021.95.002.HOUT
2021-12-01
2022-01-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/44/95/02_DNK2021_95_HOUT.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2021.95.002.HOUT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. AltenaPeter, ‘Storm over Neerbosch. Johannes van ’t Lindenhout en zijn Weezen Almanak’, De Boekenwereld31/3(2015)64-67.
  [Google Scholar]
 2. DaneJacques, ‘“Slaven van het kwaad.” Protestanten en zelfbevlekking in de eerste helft van de twintigste eeuw’ in: DavidBos en JohnExalto ed., Genot en gebod. Huwelijk en seksualiteit in protestants Nederland vanaf 1800 (Utrecht: KokBoekencentrum2019) 57-75.
  [Google Scholar]
 3. DuboisO.W. en de JongKrijn, Aan de minste van mijn broeders. Het werk van ‘Tot Heil des Volks’ 1855-2005 (Amsterdam: Stichting tot Heil des Volks2005).
 4. DuboisO.W., Reddende liefde. Het werk van de Heldringstichtingen in Zetten 1847-2010 (Hilversum: Verloren2010).
 5. FuchsJ.M. en SimonsW.J., Ter wille van het kind. Vijfenzeventig jaar Centraal Genootschap voor Kinderherstellingsoorden 1901-1976 (Naarden: Strengholt1977).
 6. GerdesE., Meerenberg en de krankzinnigen (Amsterdam: A. van Oosterzee1876).
 7. GerdesE., Christelijke philanthropie in Nederland. Reisherinneringen (Nijmegen: P.J. Milborn1880).
 8. GoesJ.J., ‘Een jubilaris’, Oud en Nieuw. Tijdschrift voor Neêrlands jeugd19/7(1891)214-224, 226-232.
  [Google Scholar]
 9. HoningsRick en JensenLotte, Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in Nederland in de 18de en de 19de eeuw (Amsterdam: Prometheus2019).
  [Google Scholar]
 10. HoutmanC., Kinderkerk en kinderpreek. Geloofsopvoeding in het negentiende-eeuwse protestantse Nederland (Heerenveen: Groen2013).
 11. HoutmanCees, ‘Met Eduard Gerdes “op reis” door het Heilige Land’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis23/2(2020)215-220.
  [Google Scholar]
 12. HoutmanC., ‘Krankzinnigen in de negentiende eeuw. Eduard Gerdes als onderzoeksjournalist’, Boekenpost29/172(2021)47-49.
  [Google Scholar]
 13. HoutmanCees, De selfmade dominee als auteur. Zesentwintig portretten uit de lange negentiende eeuw (Zutphen: De Walburg Pers2021) (nog te verschijnen).
 14. JakTh., Huizen van Barmhartigheid. Zorg voor zwakzinnigen in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor ‘s Heeren Loo (Amersfoort: Vereeniging ’s Heeren Loo1993).
 15. van Lieburg ed.Fred, Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland (Hilversum: Verloren2012).
 16. van LieburgMart, ‘Het vroege diakonessenwezen in Nederland (1836-1886)’ in: Van Lieburg ed., Opwekking van de natie, 111-168.
  [Google Scholar]
 17. van LieburgMart, De hemelvorser. Gerhard Fockens (1810-1870) (Utrecht: Matrijs2019).
 18. MoquetteH.C.H. en DroogendijkJ.M., Rotterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard (2e druk; Rotterdam: Brusse1928).
 19. OfmanCor, Het verhaal gaat verder. 150 jaar ‘Vereeniging ter Verbreiding der Waarheid’ (Aalsmeer: Dabar-Luyten1997).
 20. van RenssenAnton, Het wezendorp Neerbosch. De protestants-christelijke weesinrichting Neerbosch en haar stichter Johannes van ‘t Lindenhout (1863-1903) (Nijkerk: Nabij Producties2015).
 21. RoosendaalJoost, ‘De geheimen van de Weesinrichting Neerbosch of de ontmaskerde weesvader’, De Boekenwereld31/3(2015)68-69.
  [Google Scholar]
 22. van SluisJ., ‘Dijk, Jan Melles van’ in: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme V (Kampen: Kok2001) 165-166.
  [Google Scholar]
 23. Swankhuisen e.a.Marianne, Bleekneusjes. Vakantiekolonies in Nederland 1883-1970 (Bussum: Thoth2003).
 24. VisserL., De straatnamen van Zeist. Ook straatnamen zijn monumenten (Zeist: Kerckebosch1978).
 25. van der WerkM.B., Een eeuw Hoenderloo, 1851-1951 (Hoenderloo: Uitgeverij Hoenderloo1951).
 26. van der WoudeRolf, Vrije geest en pionier op het protestants-christelijk erf. H.W. Witteveen en zijn Zendingsgemeente te Ermelo. Brochurereeks nr. 35 (Velp: Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland2011).
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2021.95.002.HOUT
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2021.95.002.HOUT
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): charitable institutions; E. Gerdes; philanthropy; travel
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error