De Heilige Landloper C.W.M. van de Velde | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 45, Issue 96
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

Charles William Meredith van de Velde (1818-1898), a naval officer, cartographer and painter, was an adherent of the international evangelical Réveil movement. Leaving the Indies to prevent a (homosexual) scandal (1847), he stayed for some time in South Africa and translated pietist booklets. In 1851 and 1852 he travelled through the Near East, and published a travel journal and a map of Palestine; was illustrated by hundred watercolors. A friend of Henry Dunant, Van de Velde was a co-founder of the Red Cross, head of the first Red Cross ambulance in the Danish-Prussian War (1866) and of the Dutch Ambulance at Versailles (1870-1871). Unmarried, without permanent residence and employment, Van de Velde wandered around, drawing and painting. He died in a hotel at Menton.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2022.1.003.SCHU
2022-07-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/45/96/DNK2022.1.003.SCHU.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2022.1.003.SCHU&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. MarcArgeloo e.a., In het spoor van de grote ontdekkers. Alexandrine Tinne 1835-1869 (Amsterdam: Atlas-Contact2014).
  [Google Scholar]
 2. JohnBastin en BeaBrommer, Nineteenth Century Prints and Illustrated Books of Indonesia (Utrecht: Spectrum1979).
  [Google Scholar]
 3. W.A.Baud ed., De semi-officiële en particuliere briefwisseling tussen J.C. Baud en J.J. Rochussen 1845-1851II (Assen: Van Gorcum1983).
  [Google Scholar]
 4. Leo vanBergen, De zwaargewonden eerst? Het Nederlandsche Roode Kruis en het vraagstuk van oorlog en vrede 1867-1945 (Rotterdam: Erasmus Publishing1994).
  [Google Scholar]
 5. R.P.van den Bosch, Alphabetische naamlijst van gepensioneerde Nederlandsche koloniale ambtenaren, officieren en hunne weduwen en wezen […] (’s-Gravenhage: Gebroeders Belinfante1866).
  [Google Scholar]
 6. GerardBrom, Java in de kunst (Rotterdam: W.L. & J. Brusse1931).
  [Google Scholar]
 7. GavinCarlyle ed., Proceedings of the Geneva Conference of the Evangelical Alliance, held in September 1861 (Edinburgh: Straham1862).
  [Google Scholar]
 8. M.Dijkstra, Palestina en Israel: Een verzwegen geschiedenis (Utrecht: Boekencentrum2013).
  [Google Scholar]
 9. O.W.Dubois ed., Dagboekje van Hanna da Costa-Belmonte (Heerenveen: Groen2000).
  [Google Scholar]
 10. J.Faehndrich, ‘A Map. the Beauty and the Beast. The Three Palestines of Lieutenant van de Velde’, Römische Historische Mitteilungen61 (2019).
  [Google Scholar]
 11. J.Faehndrich, Als Künstler und Kartograph im Heiligen Land (1851-1852). Die drei Palästina des C.W.M. van de Velde (Berlin: Reimer2021).
  [Google Scholar]
 12. E.Gerdes, Naar Jeruzalem en het Heilige land. Een reisverhaal, naar de geachtste en nieuwste bronnen bewerkt (Amsterdam: H. de Hoogh1863).
  [Google Scholar]
 13. PenelopeGladstone, Travels of Alexine: Alexine Tinne 1835-1869 (Londen: Murray1970).
  [Google Scholar]
 14. HaimGoren, JuttaFaehndrich, BrunoSchelhaas en PetraWeigel ed., Mapping the Holy Land. The Foundation of a Scientific Cartography of Palestine (New York: I.B. Taurus2017).
  [Google Scholar]
 15. G.Groen van Prinsterer, Het Parijsche Zendelinggenootschap, werkzaam in Zuid-Afrika, vooral in Nederland aanprijzenswaard (Den Haag1847).
  [Google Scholar]
 16. J.de Hond, Verlangen naar het Oosten. Orientalisme in de Nederlandse cultuur ca 1800-1920 (Leiden: Primavera2008).
  [Google Scholar]
 17. J.de Hond, ‘Charles William Meredith van de Velde (1818-1898). Een Bijbels geograaf in een door God vervloekt land’ in: M.van den Boogert en J.J.Roelants ed., De Nederlands-Turkse betrekkingen (Hilversum: Verloren2012) 75-79.
  [Google Scholar]
 18. C.Houtman, ‘Met Eduard Gerdes “op reis” door het Heilige Land’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis23 (2020) 215-220.
  [Google Scholar]
 19. HermanF.C. ten Kate jr., ‘Op Corsica’, Nederland (1877) 273-300.
  [Google Scholar]
 20. HermanF.C. ten Kate jr., ‘Exotisme in de kunst (Slot)’, Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift23 (1913) 346-365.
  [Google Scholar]
 21. R.H.Kielman, In het laatste der dagen. Eindtijdverwachting in Nederland op de drempel van de moderne tijd (1790-1880) (Delft: Eburon2017).
  [Google Scholar]
 22. M.J.C.Klaassen, Adelborstenopleiding te Delft-Medemblik-Breda 1816-1857 (Den Helder: Koninklijke Marine1970).
  [Google Scholar]
 23. M.E.Kluit, Het protestantse Reveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865 (Amsterdam: Paris1970).
  [Google Scholar]
 24. Kees van der Leer en Marieke Spliethoff, Prinses Marianne, kunstenaars, dominees en een pelgrimage (Voorburg: Historische Vereniging Voorburg2010).
  [Google Scholar]
 25. M.van Lieburg, ‘Het vroege diakonessenwezen in Nederland (1836-1886)’ in: F.A.van Lieburg, Opwekking van de natie. Het protestantse Réveil in Nederland (Hilversum: Verloren2012) 111-168.
  [Google Scholar]
 26. S.Mendelssohn, South African National Bibliography to 1925 (London1979).
  [Google Scholar]
 27. SophiePerthus en JuttaFaehndrich, ‘Visualizing the map-making process: studying 19th century cartography with Mapanalist’, e-Perimetron8/2 (2013) 60-84.
  [Google Scholar]
 28. H.A.Pool, Soli Deo Gloria. Het Bijbels Museum van ds. Leendert Schouten (1828-1905) (Amsterdam: UvA2021).
  [Google Scholar]
 29. H.Reenders, Alternatieve zending. Ottho Gerhard Heldring (1804-1876) en de verbreiding van het christendom in Nederlands-Indië (Kampen: Kok1991).
  [Google Scholar]
 30. H.Reenders, ‘Het Réveil en het Heilige Land (1830-1875)’ in: Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 18002 (1994) 30-73.
  [Google Scholar]
 31. H.J.van Rinsum, ‘Beets te laten vertrekken is schier ondenkbaar. Nicolaas Beets en de Teologiese Kweekskool’, Ned Geref Teologiese Tydskrif51 suppl. (2010) 223-237.
  [Google Scholar]
 32. E.Robinson, Later Biblical researches in Palestine and the Adjacent Regions (London: Murray1856).
  [Google Scholar]
 33. J.H.Rombach, ‘Two great figures in Red Cross history [dr. J.H.C. Basting, C.W.M. van de Velde]’, International Review of the Red Cross (1962) 351-361.
  [Google Scholar]
 34. J.H.Rombach, ‘C.W.M. van de Velde (1818-1898), tekenaar, reiziger, enz.’, De Negentiende eeuw9 (1980) 108-121.
  [Google Scholar]
 35. G.J.Schutte, ‘Godsdienstig Haarlem’ in: G.F.van der Ree-Scholtens e.a. ed., Deugd boven geweld. Een geschiedenis van Haarlem, 1245-1995 (Hilversum: Verloren1995) 363-384.
  [Google Scholar]
 36. G.J.Schutte, ‘Licht en Warmte. Het Heilige Land van G.H. van Senden’ in: F.G.A.Broeyer en G.van Klinken ed., Reizen naar het Heilige Land. Protestantse impressies 1840-1960 (Zoetermeer: Meinema2008) 46-60.
  [Google Scholar]
 37. G.J.Schutte, ‘De Kaapse kopers van de Reis naar Syrië en Palestina (1854) van C.W.M. van de Velde’, Tydskrif vir Geesteswetenskappe66/2 (2021) 507-525.
  [Google Scholar]
 38. G.H.van Senden, Het Heilige Land, of Mededeelingen uit eene reis naar het Oosten, gedaan in de jaren 1849 en 1850, in gezelschap van Hare Koninklijke Hoogheid de Prinses Marianne der Nederlanden (Gorinchem: Noorduyn1851-1852).
  [Google Scholar]
 39. C.W.M.van de Velde , Gezigten uit Neêrlands Indië, naar de natuur geteekend en beschreven (Amsterdam: Buffa1846; facsimile-uitgave Franeker: T. Wever1979).
  [Google Scholar]
 40. C.W.M.van de Velde, Toelichtende aanteekeningen behoorende bij de kaart van het eiland Java, uit officieele bronnen te zamengesteld (Leiden: S. en J. Luchtmans1847).
  [Google Scholar]
 41. C.W.M.van de Velde, De leidingen der Voorzienigheid in het leven van C.H. de Bogatsky (Kaapstad: Stegman1849).
  [Google Scholar]
 42. C.W.M.van de Velde, De vredebode voor geloovige lijders op het ziekbed en in tijden van verdrukking en benauwdheid (Kaapstad: N.H. Marais1850).
  [Google Scholar]
 43. [C.W.M.van de Velde], ‘Brief aan ds. Heldring betrekkelijk de Evangelie-prediking op Java’, Bijblad bij de Christelijke Stemmen5 (1851) 342-352.
  [Google Scholar]
 44. C.W.M.van de Velde, ‘Wat Jezus voor ons heeft gedaan’, Magdalena. Evangelisch JaarboekjeI (1853) 12-17.
  [Google Scholar]
 45. C.W.M.van de Velde, The Power of the Word, exemplified in the life and conversion of a Catholic priest, H. van Maasdijk. Translated from the Dutch. With a prefatory notice by C.W.Mvan de Velde (Edinburg1854, London1860). Het is een vertaling van J.Wolbers, Een avond met H. van Maasdijk, vroeger R.C. priester en pastoor, thans evangelisch leeraar te Brussel (Rotterdam: M. Wijt & Zonen1854).
  [Google Scholar]
 46. C.W.M.van de Velde, Reis door Syrië en Palestina in 1851 en 1852 (Utrecht: Kemink en Zoon1854).
  [Google Scholar]
 47. C.W.M.van de Velde , Narrative of a Journey through Syria and Palestine in 1851 and 1852 (Edinburgh: Blackwood1854).
  [Google Scholar]
 48. C.W.M.van de Velde, ‘Eene schets uit mijne reisportefeuille (de oude hottentottin)’, Magdalena. Evangelisch Jaarboekje3 (1855) 18-33.
  [Google Scholar]
 49. C.W.M.van de Velde, Reise durch Syrien und Palästina in den Jahren 1851 und 1852 (Leipzig: Weigel1855).
  [Google Scholar]
 50. C.W.M.van de Velde, Le Pays d’Israel. Collection de cent vues prises d’après nature dans la Syrie en la Palestine (Paris: Renouard1857).
  [Google Scholar]
 51. C.W.M.van de Velde, Map of the Holy Land, constructed by C.W.M.van de Velde, ingraved by Leonhardt and by Stichardt (Gotha: Perthes1857).
  [Google Scholar]
 52. C.W.M.van de Velde, Memoir to accompany the Map of the Holy Land (Gotha: Perthes1858).
  [Google Scholar]
 53. C.W.M.van de Velde, Carte de la Terre Sainte pour servir à l’étude des Saintes Écritures (Paris: J. Renouard1865).
  [Google Scholar]
 54. C.W.M.van de Velde , ‘ Van de Velde’s letzte Reise in Palästina, mit Bericht über die neue Auflage seiner Karte’, Petermann’s Geographische Mitteilungen11 (1865) 188-191, 215-224, 296-305.
  [Google Scholar]
 55. C.W.M.van de Velde, Handleiding ten gebruike bij de Kaart van het Heilig Land (Amsterdam: W.H. Kirberger1866).
  [Google Scholar]
 56. C.W.M.van de Velde, De Nederlandsche Ambulance te Versailles, gedurende September, October en November 1870 (Utrecht: Kemink1871).
  [Google Scholar]
 57. C.W.M.van de Velde en TitusTobler, Plan of the Town and Environs of Jerusalem (Gotha: Perthes1858).
  [Google Scholar]
 58. J°.de Vries, ‘C.W.M. van de Velde’, Eigen Haard (1898) 764-766.
  [Google Scholar]
 59. PaulinaVijverberg, Alexine. Een Nederlandse vrouw op ontdekkingsreis door donker Afrika (Amsterdam: Prometheus2010).
  [Google Scholar]
 60. RobertJoost Willink, The Fateful Journey. The Expedition of Alexandrine and Theodor von Heuglin in Sudan (Amsterdam: Amsterdam University Press2011).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2022.1.003.SCHU
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2022.1.003.SCHU
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error